Show simple item record

The importance of values in the work of Albert Schweitzer and his legacy in environmental education of the Czech non-profit sector
dc.contributor.advisorŠmejdová, Barbora
dc.creatorBeňa, Lukáš
dc.date.accessioned2021-07-27T10:10:57Z
dc.date.available2021-07-27T10:10:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128036
dc.description.abstractJako ústřední cíl předkládané diplomové práce jsem si stanovil přiblížit význam hodnot v díle Alberta Schweitzera v kontextu etickém a environmentálním a zmapovat tuto jeho stopu v oblasti neziskového sektoru v České republice. Touto prací bych rád zdůraznil důležitost Schweitzerovy etiky úcty k životu pro její neustálou aktuálnost a sledovat tento vliv napříč spektrem neziskových institucí zaměřených na ochranu životního prostředí. Přidaná hodnota práce spočívá zejména v představení a vlastní kritické reflexi hlavních tezí této významné osobnosti 20. století a zhodnocení jejího vlivu na současný stav environmentálního vzdělávání, kdy se z kapacitních důvodů omezuji pouze na vybrané české instituce, a to prostřednictvím sociologické metody (dotazníkového šetření). Pro podporu objektivity jsem výzkum doplnil sondou do mediálního obrazu Alberta Schweitzera v České republice.cs_CZ
dc.description.abstractAs the central goal of the submitted diploma thesis, I set myself to approach the meaning of values in the work of Albert Schweitzer in the ethical and environmental context and to map this footprint in the non-profit sector of the Czech Republic. With this work, I would like to emphasize the importance of Schweitzer's ethics of respect for life for its constant relevance and monitor this influence across the spectrum of non-profit institutions focused on environmental protection. The added value of the work lies mainly in the presentation and own critical reflection of the main theses of this important figure of the 20th century and evaluation of its impact on the current state of environmental education, where for capacity reasons I limit myself to selected Czech institutions through a sociological method (a questionnaire survey). To support objectivity, I expanded the research with a probe into the media image of Albert Schweitzer in the Czech Republic.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectAlbert Schweitzercs_CZ
dc.subjectenvironmentální hodnotycs_CZ
dc.subjectenvironmentální etikacs_CZ
dc.subjecthodnota přírodycs_CZ
dc.subjectohrožení přírodycs_CZ
dc.subjectenvironmentální vzdělávánícs_CZ
dc.subjectAlbert Schweitzeren_US
dc.subjectenvironmental valuesen_US
dc.subjectenvironmental ethicsen_US
dc.subjectnature valueen_US
dc.subjectnature threaten_US
dc.subjectenvironmental educationen_US
dc.titleVýznam hodnot v díle Alberta Schweitzera a jeho odkaz v environmentální osvětě neziskového sektoru ČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-12
dc.description.departmentDepartment of systematic Theology and Philosophyen_US
dc.description.departmentKatedra systematické teologie a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId226637
dc.title.translatedThe importance of values in the work of Albert Schweitzer and his legacy in environmental education of the Czech non-profit sectoren_US
dc.contributor.refereeSvoboda, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineApplied Ethicsen_US
thesis.degree.disciplineAplikovaná etikacs_CZ
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakulta::Katedra systematické teologie a filosofiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Faculty::Department of systematic Theology and Philosophyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAplikovaná etikacs_CZ
uk.degree-discipline.enApplied Ethicsen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csJako ústřední cíl předkládané diplomové práce jsem si stanovil přiblížit význam hodnot v díle Alberta Schweitzera v kontextu etickém a environmentálním a zmapovat tuto jeho stopu v oblasti neziskového sektoru v České republice. Touto prací bych rád zdůraznil důležitost Schweitzerovy etiky úcty k životu pro její neustálou aktuálnost a sledovat tento vliv napříč spektrem neziskových institucí zaměřených na ochranu životního prostředí. Přidaná hodnota práce spočívá zejména v představení a vlastní kritické reflexi hlavních tezí této významné osobnosti 20. století a zhodnocení jejího vlivu na současný stav environmentálního vzdělávání, kdy se z kapacitních důvodů omezuji pouze na vybrané české instituce, a to prostřednictvím sociologické metody (dotazníkového šetření). Pro podporu objektivity jsem výzkum doplnil sondou do mediálního obrazu Alberta Schweitzera v České republice.cs_CZ
uk.abstract.enAs the central goal of the submitted diploma thesis, I set myself to approach the meaning of values in the work of Albert Schweitzer in the ethical and environmental context and to map this footprint in the non-profit sector of the Czech Republic. With this work, I would like to emphasize the importance of Schweitzer's ethics of respect for life for its constant relevance and monitor this influence across the spectrum of non-profit institutions focused on environmental protection. The added value of the work lies mainly in the presentation and own critical reflection of the main theses of this important figure of the 20th century and evaluation of its impact on the current state of environmental education, where for capacity reasons I limit myself to selected Czech institutions through a sociological method (a questionnaire survey). To support objectivity, I expanded the research with a probe into the media image of Albert Schweitzer in the Czech Republic.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra systematické teologie a filosofiecs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV