Show simple item record

Criminal liability of a physician and its evidence
dc.contributor.advisorSovová, Olga
dc.creatorPešlová, Barbora
dc.date.accessioned2021-07-27T10:06:44Z
dc.date.available2021-07-27T10:06:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128015
dc.description.abstractTrestní odpovědnost lékaře a její dokazování Tato diplomová práce je zaměřena na pojetí trestněprávní odpovědnosti při výkonu činnosti lékaře a způsob, jakým bývá dokazována. Cílem práce je představit čtenáři velmi aktuální problematiku zdravotnického práva z pohledu trestněprávní odpovědnosti a přiblížit některé klíčové aspekty jejího posuzování. Práce nabízí odpovědi na otázky, kdo a na základě čeho posoudí, zda jednání lékaře bylo (non) lege artis, jaké důsledky z takového jednání pro lékaře mohou plynout a za jakých okolností lékař trestně odpovědný nebude. Samotná práce je členěna do šesti kapitol, ty jsou následně členěny na další podkapitoly. První kapitola zařadí zdravotnické právo do systému práva České republiky a představí základní rámec pramenů, jimiž je tato oblast regulována jak mezinárodními úmluvami, tak vnitrostátními zákony. Druhá kapitola je věnována pojmu (non) lege artis, neboť tento pojem představuje stěžejní měřítko při rozhodování o uplatnění právní odpovědnosti. Ve třetí kapitole jsou vymezeny podmínky trestněprávní odpovědnosti (nejen) lékaře a jejich projev v oblasti poskytování zdravotní péče. Důležitým předpokladem trestní odpovědnosti je existence zavinění, proto je zde demonstrován rozdíl mezi vědomou a nevědomou nedbalostí na reálných případech. Čtvrtá kapitola se...cs_CZ
dc.description.abstractCriminal liability of a physician and its evidence This master's thesis focuses on the concept of criminal liability regarding the performance of medical activities and its evidence. The aim of the thesis is to introduce the reader to the current issues of medical law from the perspective of criminal liability and to provide insight into other key aspects of its determination. The thesis offers answers to the questions of who and on what basis assess whether the doctor's actions were (non) lege artis, what consequences from such actions for the doctors may arise and under which circumstances the doctor will not be criminally liable. The thesis itself is divided into six chapters, which are then divided into other subchapters. The first chapter introduces medical law within the system of law of the Czech Republic and provides the basic framework of the sources of this area of law, which is regulated by both international conventions as well as national laws. The second chapter is devoted to the concept of (non) lege artis, this concept is a key criterion in deciding on the application of legal liability. The third chapter provides definitions of the conditions of criminal liability of (not only) doctors and its manifestation in the provision of health care. An important precondition for criminal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecttrestněprávní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectzdravotnické právocs_CZ
dc.subjectlékařcs_CZ
dc.subjectcriminal liabilityen_US
dc.subjectmedical lawen_US
dc.subjecta physicianen_US
dc.titleTrestní odpovědnost lékaře a její dokazovánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-24
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId221331
dc.title.translatedCriminal liability of a physician and its evidenceen_US
dc.contributor.refereeCísařová, Dagmar
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTrestní odpovědnost lékaře a její dokazování Tato diplomová práce je zaměřena na pojetí trestněprávní odpovědnosti při výkonu činnosti lékaře a způsob, jakým bývá dokazována. Cílem práce je představit čtenáři velmi aktuální problematiku zdravotnického práva z pohledu trestněprávní odpovědnosti a přiblížit některé klíčové aspekty jejího posuzování. Práce nabízí odpovědi na otázky, kdo a na základě čeho posoudí, zda jednání lékaře bylo (non) lege artis, jaké důsledky z takového jednání pro lékaře mohou plynout a za jakých okolností lékař trestně odpovědný nebude. Samotná práce je členěna do šesti kapitol, ty jsou následně členěny na další podkapitoly. První kapitola zařadí zdravotnické právo do systému práva České republiky a představí základní rámec pramenů, jimiž je tato oblast regulována jak mezinárodními úmluvami, tak vnitrostátními zákony. Druhá kapitola je věnována pojmu (non) lege artis, neboť tento pojem představuje stěžejní měřítko při rozhodování o uplatnění právní odpovědnosti. Ve třetí kapitole jsou vymezeny podmínky trestněprávní odpovědnosti (nejen) lékaře a jejich projev v oblasti poskytování zdravotní péče. Důležitým předpokladem trestní odpovědnosti je existence zavinění, proto je zde demonstrován rozdíl mezi vědomou a nevědomou nedbalostí na reálných případech. Čtvrtá kapitola se...cs_CZ
uk.abstract.enCriminal liability of a physician and its evidence This master's thesis focuses on the concept of criminal liability regarding the performance of medical activities and its evidence. The aim of the thesis is to introduce the reader to the current issues of medical law from the perspective of criminal liability and to provide insight into other key aspects of its determination. The thesis offers answers to the questions of who and on what basis assess whether the doctor's actions were (non) lege artis, what consequences from such actions for the doctors may arise and under which circumstances the doctor will not be criminally liable. The thesis itself is divided into six chapters, which are then divided into other subchapters. The first chapter introduces medical law within the system of law of the Czech Republic and provides the basic framework of the sources of this area of law, which is regulated by both international conventions as well as national laws. The second chapter is devoted to the concept of (non) lege artis, this concept is a key criterion in deciding on the application of legal liability. The third chapter provides definitions of the conditions of criminal liability of (not only) doctors and its manifestation in the provision of health care. An important precondition for criminal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV