Show simple item record

Christians and Politics from the View of the New Testamental Texts
dc.contributor.advisorRyšková, Mireia
dc.creatorGrobelný, Miroslav
dc.date.accessioned2021-07-27T10:00:50Z
dc.date.available2021-07-27T10:00:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127985
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce "Křesťan a politika ve světle novozákonních textů" je zachytit různé aspekty pohledu na politickou moc v textech Nového zákona, posoudit tyto texty na pozadí jejich historického a literárního kontextu a hledat jejich společná témata. V této práci jsme se zabývali poměrně velkým množstvím úryvků s cílem dosáhnout celkového náhledu na téma. Na počátku jsme zdůvodnili, proč je relevantní hledat inspiraci u Ježíše Krista. Dále jsme se zaměřili na Ježíšovy politické principy. Věnovali jsme se konfliktu mezi Janem Křtitelem a Herodem Antipou a konfliktům mezi Ježíšem a politickými a náboženskými vůdci jeho doby. Zaměřili jsme se přitom na konflikty, které se týkaly židovského Zákona a placení daní. Následně jsme se věnovali konfliktu mezi Ježíšem a Pilátem, který vedl k Ježíšovu ukřižování. Poté jsme se stručně dotkli stanovisek apoštola Pavla a uvedli jsme několik příkladů pronásledování křesťanů ze strany pohanů. V závěru jsme se pokusili shrnout, co říká Nový zákon o vztahu křesťana k politické moci a připojili jsme i krátkou zmínku o vztahu církve a státu v sociální nauce církve. Na samém konci jsme ještě připojili krátké osobní zhodnocení.cs_CZ
dc.description.abstractThe title of this degree work is "Christians and Politics from the View of the New Testamental Texts". The main purpose is to identify various aspects of the view at the political power in the texts of the New Testament, to make a judgement about these texts on the background of its historical and literary context and to look for its common topics. In this thesis we went into details about relatively great number of passages with the goal to attain the global point of view. At the beginning we justified why to look for the inspiration in the life of Jesus Christ. Then we focused on Jesus' political principles. We treated conflicts between John the Baptist and Herod Antipas and conflicts between Jesus and political and religious leaders of his days. We focused mainly on the conflicts connected with the Jewish Law and paying taxes. Then we treated the conflict between Jesus and Pilate, which ended in Jesus' crucifixion. Then we briefly touched on the Paul's point of view and we mentioned several examples of the persecution of the Christians from the pagans. At the end we made an attempt to resume briefly what the New Testament says about the relationship of the Christians to the political power and we joined the short mention about the relationship between the Church and the state in the social doctrine of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectpolitikacs_CZ
dc.subjectpolitická moccs_CZ
dc.subjectJežíš Kristuscs_CZ
dc.subjectexegezecs_CZ
dc.subjectNový zákoncs_CZ
dc.subjectevangeliacs_CZ
dc.subjectsociální nauka církvecs_CZ
dc.subjectpoliticsen_US
dc.subjectpolitical poweren_US
dc.subjectJesus Christen_US
dc.subjectexegesisen_US
dc.subjectthe New Testamenten_US
dc.subjectGospelsen_US
dc.subjectthe social doctrine of the Churchen_US
dc.titleKřesťan a politika ve světle novozákonních textůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-04
dc.description.departmentDepartment of Biblical Sciences and ancient languagesen_US
dc.description.departmentKatedra biblických věd a starých jazykůcs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId204833
dc.title.translatedChristians and Politics from the View of the New Testamental Textsen_US
dc.contributor.refereeVětrovec, Pavel
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheological educationen_US
thesis.degree.disciplineTeologické naukycs_CZ
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakulta::Katedra biblických věd a starých jazykůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Faculty::Department of Biblical Sciences and ancient languagesen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologické naukycs_CZ
uk.degree-discipline.enTheological educationen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csHlavním cílem diplomové práce "Křesťan a politika ve světle novozákonních textů" je zachytit různé aspekty pohledu na politickou moc v textech Nového zákona, posoudit tyto texty na pozadí jejich historického a literárního kontextu a hledat jejich společná témata. V této práci jsme se zabývali poměrně velkým množstvím úryvků s cílem dosáhnout celkového náhledu na téma. Na počátku jsme zdůvodnili, proč je relevantní hledat inspiraci u Ježíše Krista. Dále jsme se zaměřili na Ježíšovy politické principy. Věnovali jsme se konfliktu mezi Janem Křtitelem a Herodem Antipou a konfliktům mezi Ježíšem a politickými a náboženskými vůdci jeho doby. Zaměřili jsme se přitom na konflikty, které se týkaly židovského Zákona a placení daní. Následně jsme se věnovali konfliktu mezi Ježíšem a Pilátem, který vedl k Ježíšovu ukřižování. Poté jsme se stručně dotkli stanovisek apoštola Pavla a uvedli jsme několik příkladů pronásledování křesťanů ze strany pohanů. V závěru jsme se pokusili shrnout, co říká Nový zákon o vztahu křesťana k politické moci a připojili jsme i krátkou zmínku o vztahu církve a státu v sociální nauce církve. Na samém konci jsme ještě připojili krátké osobní zhodnocení.cs_CZ
uk.abstract.enThe title of this degree work is "Christians and Politics from the View of the New Testamental Texts". The main purpose is to identify various aspects of the view at the political power in the texts of the New Testament, to make a judgement about these texts on the background of its historical and literary context and to look for its common topics. In this thesis we went into details about relatively great number of passages with the goal to attain the global point of view. At the beginning we justified why to look for the inspiration in the life of Jesus Christ. Then we focused on Jesus' political principles. We treated conflicts between John the Baptist and Herod Antipas and conflicts between Jesus and political and religious leaders of his days. We focused mainly on the conflicts connected with the Jewish Law and paying taxes. Then we treated the conflict between Jesus and Pilate, which ended in Jesus' crucifixion. Then we briefly touched on the Paul's point of view and we mentioned several examples of the persecution of the Christians from the pagans. At the end we made an attempt to resume briefly what the New Testament says about the relationship of the Christians to the political power and we joined the short mention about the relationship between the Church and the state in the social doctrine of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra biblických věd a starých jazykůcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV