Show simple item record

The fact-finding process in civil proceedings by expert opinion
dc.creatorŠevčík, Petr
dc.date.accessioned2021-07-22T10:03:19Z
dc.date.available2021-07-22T10:03:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127897
dc.description.abstractAnotace: Disertační práce se věnuje problematice dokazování znaleckým posudkem v občanském soudním řízení. Vědeckým cílem práce je předložit právní analýzu znaleckého dokazování v občanském soudním řízení, a s tím nedílně spojených problematických teoretických a aplikačních aspektů, které se různým způsobem vztahují jak k osobám účastníků řízení, tak k osobám znalců, a v neposlední řadě také k soudu, jakožto instanční jednotce, která spor mezi stranami za pomoci znaleckého posudku rozhoduje. Hlavní pracovní hypotézou disertační práce je skutečnost, že platná právní úprava znaleckého dokazování v občanském soudním řízení, je v mnoha svých ohledech zastaralá a nevyhovující stávajícím podmínkám, což ve svém důsledku přináší v právní praxi řadu problematických momentů, z nichž některé z nich jsou způsobilé ohrozit i celkový zájem na spravedlivém rozhodnutí ve věci samotné. Úkolem historické pasáže mělo být především vymezení otázek, které se v průběhu času neustále opakují, a k jejichž řešení přistupovali autoři i právní praxe v různých dobách rozdílně. Typickým reprezentantem je například institut znaleckého svědka, kdy tento institut byl nejprve zakotven v rakousko-uherském civilním soudním řádu, následně v době socialistického práva již od tohoto bylo ustoupeno a v souvislosti s přípravou CŘS tato otázka...cs_CZ
dc.description.abstractThe dissertation deals with the problem of proving by expert opinion in civil court proceedings. The scientific goal of the thesis is to present a legal analysis of expert evidence in civil court proceedings and inherently related problematic theoretical and application aspects, which relate in different ways both to the persons of the parties and to the experts, and last but not least to the court as an instance a unit which decides the dispute between the parties with the help of an expert opinion. The main working hypothesis of the dissertation thesis is the fact that the valid legal regulation of expert evidence in civil court proceedings is in many respects obsolete and inadequate conditions, which in turn brings to the practice a number of problematic moments, some of which are liable to endanger and the overall interest in a fair decision on the matter itself. The task of a historic passage was primarily to define the questions that continually reappeared over time and whose resolution authors and legal practice approached in different ways at different times. One typical example is the institute of the expert witness, in that this institute was first embedded in the rules of civil procedure of Austro-Hungary, was abandoned under socialist law and has been resuscitated in connection with...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectobčanský soudní řádcs_CZ
dc.subjectdokazovánícs_CZ
dc.subjectznalecký posudekcs_CZ
dc.subjectcivil procedure code,evidence proceedingsen_US
dc.subjectexpertiseen_US
dc.titleDokazování znaleckým posudkem v občanském soudním řízenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-10-24
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId211540
dc.title.translatedThe fact-finding process in civil proceedings by expert opinionen_US
dc.contributor.refereeFrintová, Dita
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csAnotace: Disertační práce se věnuje problematice dokazování znaleckým posudkem v občanském soudním řízení. Vědeckým cílem práce je předložit právní analýzu znaleckého dokazování v občanském soudním řízení, a s tím nedílně spojených problematických teoretických a aplikačních aspektů, které se různým způsobem vztahují jak k osobám účastníků řízení, tak k osobám znalců, a v neposlední řadě také k soudu, jakožto instanční jednotce, která spor mezi stranami za pomoci znaleckého posudku rozhoduje. Hlavní pracovní hypotézou disertační práce je skutečnost, že platná právní úprava znaleckého dokazování v občanském soudním řízení, je v mnoha svých ohledech zastaralá a nevyhovující stávajícím podmínkám, což ve svém důsledku přináší v právní praxi řadu problematických momentů, z nichž některé z nich jsou způsobilé ohrozit i celkový zájem na spravedlivém rozhodnutí ve věci samotné. Úkolem historické pasáže mělo být především vymezení otázek, které se v průběhu času neustále opakují, a k jejichž řešení přistupovali autoři i právní praxe v různých dobách rozdílně. Typickým reprezentantem je například institut znaleckého svědka, kdy tento institut byl nejprve zakotven v rakousko-uherském civilním soudním řádu, následně v době socialistického práva již od tohoto bylo ustoupeno a v souvislosti s přípravou CŘS tato otázka...cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation deals with the problem of proving by expert opinion in civil court proceedings. The scientific goal of the thesis is to present a legal analysis of expert evidence in civil court proceedings and inherently related problematic theoretical and application aspects, which relate in different ways both to the persons of the parties and to the experts, and last but not least to the court as an instance a unit which decides the dispute between the parties with the help of an expert opinion. The main working hypothesis of the dissertation thesis is the fact that the valid legal regulation of expert evidence in civil court proceedings is in many respects obsolete and inadequate conditions, which in turn brings to the practice a number of problematic moments, some of which are liable to endanger and the overall interest in a fair decision on the matter itself. The task of a historic passage was primarily to define the questions that continually reappeared over time and whose resolution authors and legal practice approached in different ways at different times. One typical example is the institute of the expert witness, in that this institute was first embedded in the rules of civil procedure of Austro-Hungary, was abandoned under socialist law and has been resuscitated in connection with...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV