Show simple item record

Corruption and bribery from the point of view of criminal law
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorKučerová, Karolína
dc.date.accessioned2021-07-16T10:04:19Z
dc.date.available2021-07-16T10:04:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127686
dc.description.abstractRigorózní práce je zaměřena na fenomén korupce, který představuje jeden z nejzávažnějších problémů dnešní společnosti. Vzhledem k tomu, že problematika korupce je značně široká, cílem práce není postihnout veškeré její aspekty a už vůbec ne vyřešit problém korupce jako takový, neboť tyto cíle by byly více než ambiciózní. Oproti tomu si práce stanoví za cíl objasnit korupci z pohledu trestního práva a postihnout alespoň některé její základní aspekty. Práce je členěna do celkem pěti kapitol. První kapitola práce se věnuje korupci v obecné rovině a primárně se snaží vymezit pojem korupce jako takový a demonstrovat rozmanitost forem korupčních aktivit, jakož i jejich rozšířenost. Kapitola druhá se poté věnuje stručnému historickému exkurzu, který má za cíl představit korupci v rámci dřívějších trestněprávních úprav, čímž poskytuje možnost srovnání se současnou právní úpravou. Následující třetí kapitola se soustředí na současnou trestněprávní úpravu korupčních deliktů. Pozornost je zde zaměřena především na úplatkářské trestné činy, které tvoří jádro trestněprávní úpravy korupce. Krátce se však věnuje i některým dalším vybraným korupčním deliktům. Kapitola čtvrtá se následně zabývá vybranými nástroji boje proti korupci, které nejen popisuje, ale také hodnotí z hlediska jejich efektivity a významu. Kromě...cs_CZ
dc.description.abstractThe rigorous thesis is focused on the phenomenon of corruption, which is one of the most serious problems of today's society. Given that the issue of corruption is quite broad, the aim of the work is not to cover all its aspects and not to solve the problem of corruption as such, as these goals would be more than ambitious. On the other hand, the work aims to clarify corruption from the perspective of criminal law and to cover at least some of its basic aspects. The work is divided into a total of five chapters. The first chapter deals with corruption in general and primarily seeks to define the concept of corruption as such and demonstrate the diversity of forms of corruption activities, as well as their prevalence. The second chapter then deals with a brief historical excursion, which aims to introduce corruption in previous criminal law, thus providing a comparison with the current legislation. The following third chapter focuses on the current criminal law regulation of corruption offenses. Attention is focused mainly on bribery offenses, which form the core of the criminal law of corruption. However, it also briefly deals with some other selected corruption offenses. Chapter four then deals with selected anti-corruption instruments, which it not only describes, but also evaluates in terms of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectkorupcecs_CZ
dc.subjectprotikorupční nástrojecs_CZ
dc.subjectúplatkářstvícs_CZ
dc.subjectkorupční deliktycs_CZ
dc.subjectcorruptionen_US
dc.subjectanti-corruption instrumentsen_US
dc.subjectbriberyen_US
dc.subjectcorruption offensesen_US
dc.titleKorupce a úplatkářství z pohledu trestního právacs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-25
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId234377
dc.title.translatedCorruption and bribery from the point of view of criminal lawen_US
dc.contributor.refereeGalovcová, Ingrid
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.disciplinePrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enLaw and Jurisprudenceen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózní práce je zaměřena na fenomén korupce, který představuje jeden z nejzávažnějších problémů dnešní společnosti. Vzhledem k tomu, že problematika korupce je značně široká, cílem práce není postihnout veškeré její aspekty a už vůbec ne vyřešit problém korupce jako takový, neboť tyto cíle by byly více než ambiciózní. Oproti tomu si práce stanoví za cíl objasnit korupci z pohledu trestního práva a postihnout alespoň některé její základní aspekty. Práce je členěna do celkem pěti kapitol. První kapitola práce se věnuje korupci v obecné rovině a primárně se snaží vymezit pojem korupce jako takový a demonstrovat rozmanitost forem korupčních aktivit, jakož i jejich rozšířenost. Kapitola druhá se poté věnuje stručnému historickému exkurzu, který má za cíl představit korupci v rámci dřívějších trestněprávních úprav, čímž poskytuje možnost srovnání se současnou právní úpravou. Následující třetí kapitola se soustředí na současnou trestněprávní úpravu korupčních deliktů. Pozornost je zde zaměřena především na úplatkářské trestné činy, které tvoří jádro trestněprávní úpravy korupce. Krátce se však věnuje i některým dalším vybraným korupčním deliktům. Kapitola čtvrtá se následně zabývá vybranými nástroji boje proti korupci, které nejen popisuje, ale také hodnotí z hlediska jejich efektivity a významu. Kromě...cs_CZ
uk.abstract.enThe rigorous thesis is focused on the phenomenon of corruption, which is one of the most serious problems of today's society. Given that the issue of corruption is quite broad, the aim of the work is not to cover all its aspects and not to solve the problem of corruption as such, as these goals would be more than ambitious. On the other hand, the work aims to clarify corruption from the perspective of criminal law and to cover at least some of its basic aspects. The work is divided into a total of five chapters. The first chapter deals with corruption in general and primarily seeks to define the concept of corruption as such and demonstrate the diversity of forms of corruption activities, as well as their prevalence. The second chapter then deals with a brief historical excursion, which aims to introduce corruption in previous criminal law, thus providing a comparison with the current legislation. The following third chapter focuses on the current criminal law regulation of corruption offenses. Attention is focused mainly on bribery offenses, which form the core of the criminal law of corruption. However, it also briefly deals with some other selected corruption offenses. Chapter four then deals with selected anti-corruption instruments, which it not only describes, but also evaluates in terms of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV