Show simple item record

Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with MODS and Covid-19 in Case History
dc.contributor.advisorOpatrná Novotná, Irena
dc.creatorJílková, Lucie
dc.date.accessioned2021-07-14T22:26:53Z
dc.date.available2021-07-14T22:26:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127625
dc.description.abstractNázev: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s MODS a onemocněním Covid-19 v anamnéze Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akutní a postakutní fyzioterapeutické péče u pacientů hospitalizovaných na ARO a JIP. Hlavním cílem práce bylo vypracování konkrétní kazuistiky a poskytnutí teoretických východisek pro diagnózy a fyzioterapeutické postupy vztahující se k dané kazuistice. Dalším záměrem bylo stručně shrnout aktuální dostupné poznatky o onemocnění Covid-19, post- Covidovém syndromu a zároveň poukázat na významnost této problematiky i ve fyzioterapeutické praxi. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První dvě kapitoly jsou teoretické a zaměřují se na bližší charakteristiku vybraných diagnóz a možné terapeutické intervence. Jedná se především o syndrom systémové zánětové odpovědi, sepsi, septický šok, syndrom mnohočetné orgánové dysfunkce, syndrom akutní dechové tísně a post-Covid syndrom. V rámci fyzioterapeutických přístupů jsou představeny vybrané metody plicní rehabilitace, respirační fyzioterapie a aktuální doporučené rehabilitační postupy u pacientů s post-Covid syndromem. Třetí část je praktická a obsahuje konkrétní kazuistiku pacientky s multiorgánovým selháním a onemocněním Covid-19 v anamnéze. Kazuistika byla zpracována v období od 18.1. do 29.1.2021 v Institutu...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Case study of the physiotherapy treatment of patient with MODS and Covid-19 in case history Abstract This bachelor's thesis deals with the issue of acute and postacute physiotherapeutic care in patients hospitalized in the ICU. The primary aim of the thesis was to conduct the specific case study and provide theoretical basis for diagnoses and physiotherapeutic interventions related to the given case study. Secondary objective was to briefly summarise the current available knowledge about Covid-19, post-Covid syndrome and highlight the importance of this issue in physiotherapeutic practice. This report is divided into three main parts. The first two chapters are theoretical. They focus on detailed descriptions of selected diagnoses and possible therapeutic interventions. These include systemic inflammatory response syndrome, sepsis, septic shock, multiple organ dysfunction syndrome, acute respiratory distress syndrome and post-Covid syndrome. Within the physiotherapeutic approaches, selected methods of pulmonary rehabilitation, respiratory physiotherapy and current recommended rehabilitation procedures for patients with post-Covid syndrome are presented. The third part is practical and contains a specific case study of a patient with a history of multiorgan failure and Covid-19 disease. The case study...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectMODScs_CZ
dc.subjectARDScs_CZ
dc.subjectpost-Covid syndromcs_CZ
dc.subjectplicní rehabilitacecs_CZ
dc.subjectrespirační fyzioterapiecs_CZ
dc.subjectMODSen_US
dc.subjectARDSen_US
dc.subjectpost-Covid syndromeen_US
dc.subjectpulmonary rehabilitationen_US
dc.subjectrespiratory physiotherapyen_US
dc.titleKazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s MODS a onemocněním Covid-19 v anamnézecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-24
dc.description.departmentFyzioterapiecs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId225883
dc.title.translatedCase Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with MODS and Covid-19 in Case Historyen_US
dc.contributor.refereeCharvát, Robert
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysiotherapyen_US
thesis.degree.disciplineFyzioterapiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Fyzioterapiecs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzioterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysiotherapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázev: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s MODS a onemocněním Covid-19 v anamnéze Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akutní a postakutní fyzioterapeutické péče u pacientů hospitalizovaných na ARO a JIP. Hlavním cílem práce bylo vypracování konkrétní kazuistiky a poskytnutí teoretických východisek pro diagnózy a fyzioterapeutické postupy vztahující se k dané kazuistice. Dalším záměrem bylo stručně shrnout aktuální dostupné poznatky o onemocnění Covid-19, post- Covidovém syndromu a zároveň poukázat na významnost této problematiky i ve fyzioterapeutické praxi. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První dvě kapitoly jsou teoretické a zaměřují se na bližší charakteristiku vybraných diagnóz a možné terapeutické intervence. Jedná se především o syndrom systémové zánětové odpovědi, sepsi, septický šok, syndrom mnohočetné orgánové dysfunkce, syndrom akutní dechové tísně a post-Covid syndrom. V rámci fyzioterapeutických přístupů jsou představeny vybrané metody plicní rehabilitace, respirační fyzioterapie a aktuální doporučené rehabilitační postupy u pacientů s post-Covid syndromem. Třetí část je praktická a obsahuje konkrétní kazuistiku pacientky s multiorgánovým selháním a onemocněním Covid-19 v anamnéze. Kazuistika byla zpracována v období od 18.1. do 29.1.2021 v Institutu...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Case study of the physiotherapy treatment of patient with MODS and Covid-19 in case history Abstract This bachelor's thesis deals with the issue of acute and postacute physiotherapeutic care in patients hospitalized in the ICU. The primary aim of the thesis was to conduct the specific case study and provide theoretical basis for diagnoses and physiotherapeutic interventions related to the given case study. Secondary objective was to briefly summarise the current available knowledge about Covid-19, post-Covid syndrome and highlight the importance of this issue in physiotherapeutic practice. This report is divided into three main parts. The first two chapters are theoretical. They focus on detailed descriptions of selected diagnoses and possible therapeutic interventions. These include systemic inflammatory response syndrome, sepsis, septic shock, multiple organ dysfunction syndrome, acute respiratory distress syndrome and post-Covid syndrome. Within the physiotherapeutic approaches, selected methods of pulmonary rehabilitation, respiratory physiotherapy and current recommended rehabilitation procedures for patients with post-Covid syndrome are presented. The third part is practical and contains a specific case study of a patient with a history of multiorgan failure and Covid-19 disease. The case study...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV