Show simple item record

Integration of People after Serving a Sentence in Society
dc.contributor.advisorKváča, Vladimír
dc.creatorVigner, Martin
dc.date.accessioned2021-07-14T06:51:07Z
dc.date.available2021-07-14T06:51:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127477
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na osoby po výkonu trestu. Konkrétně cílí na jejich sociální úspěšnost začlenění po propuštění z vězení. Teoretická východiska práce jsou multifaktorové kriminogenetické teorie a koncepce sociálního vyloučení. Multifaktorové kriminogenetické teorie jsou zmíněny jako jeden ze základů penitenciárního predikčního nástroje SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených). Tento nástroj je v práci použit pro lepší orientaci v potřebách a rizicích propouštěných osob. V teoretickém ukotvení práce je také zpracován problém recidivy a adaptace po propuštění z výkonu trestu. A problematika bezdomovectví v souvislosti se zneužíváním návykových látek a také v souvislosti s kriminalitou. Dále je věnována pozornost problému zadlužení, které může komplikovat sociální situaci osob po výkonu trestu. Věcný kontext zkoumaného tématu je věnován důvodům obtížné resocializace propuštěných vězňů a za co jsou recidivisté nejčastěji stíháni. Také jsou zde některá důležitá statistická data, která se týkají počtů osob vězněných v ČR ve srovnání se státy EU. Pak je zde věnován prostor novele insolvenčního zákona z r. 2019 a tzv. lex COVID z r. 2020. V této práci je výzkum proveden metodou kvalitativního výzkumu a typem výzkumu je případová studie. Cílem výzkumu je zjistit jaké kroky může udělat...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on people who have served their sentences. Specifically, it maps the success in their social integration after release from prison. The theoretical basis of the work lies in the multifactor criminogenetic theories and concepts of social exclusion. Multifactor criminogenetic theories are mentioned as one of the foundations of the penitentiary prediction tool SARPO (Comprehensive Analysis of Risks and Needs of Convicts). This tool is used in the work for better orientation in the needs and risks of people in the process of release. The theoretical anchoring of the work also deals with the problem of recidivism and adaptation after release from prison. And the issue of homelessness in connection with substance abuse and also in connection with crime. Furthermore, attention is paid to the problem of indebtedness, which can complicate the social situation of people after serving a sentence. The factual context of the researched topic is devoted to the causes of the difficult resocialization of released prisoners and to the reasons why recidivists are most often prosecuted. There are also some important statistical data concerning the number of persons imprisoned in the Czech Republic in comparison with EU countries. Attention is also paid to the amendment of the Insolvency Act...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectpenitenciárnícs_CZ
dc.subjectosoba po výkonu trestucs_CZ
dc.subjectpostpenitenciárnícs_CZ
dc.subjectsociální exkluzecs_CZ
dc.subjectreintegracecs_CZ
dc.subjectbezdomovectvícs_CZ
dc.subjectpenitentiaryen_US
dc.subjectperson after serving a sentenceen_US
dc.subjectpost-penitentiaryen_US
dc.subjectsocial exclusionen_US
dc.subjectreintegrationen_US
dc.subjecthomelessnessen_US
dc.titleZačleňování osob po výkonu trestu do společnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-23
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId213967
dc.title.translatedIntegration of People after Serving a Sentence in Societyen_US
dc.contributor.refereeHejzlarová, Eva
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zaměřena na osoby po výkonu trestu. Konkrétně cílí na jejich sociální úspěšnost začlenění po propuštění z vězení. Teoretická východiska práce jsou multifaktorové kriminogenetické teorie a koncepce sociálního vyloučení. Multifaktorové kriminogenetické teorie jsou zmíněny jako jeden ze základů penitenciárního predikčního nástroje SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených). Tento nástroj je v práci použit pro lepší orientaci v potřebách a rizicích propouštěných osob. V teoretickém ukotvení práce je také zpracován problém recidivy a adaptace po propuštění z výkonu trestu. A problematika bezdomovectví v souvislosti se zneužíváním návykových látek a také v souvislosti s kriminalitou. Dále je věnována pozornost problému zadlužení, které může komplikovat sociální situaci osob po výkonu trestu. Věcný kontext zkoumaného tématu je věnován důvodům obtížné resocializace propuštěných vězňů a za co jsou recidivisté nejčastěji stíháni. Také jsou zde některá důležitá statistická data, která se týkají počtů osob vězněných v ČR ve srovnání se státy EU. Pak je zde věnován prostor novele insolvenčního zákona z r. 2019 a tzv. lex COVID z r. 2020. V této práci je výzkum proveden metodou kvalitativního výzkumu a typem výzkumu je případová studie. Cílem výzkumu je zjistit jaké kroky může udělat...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis focuses on people who have served their sentences. Specifically, it maps the success in their social integration after release from prison. The theoretical basis of the work lies in the multifactor criminogenetic theories and concepts of social exclusion. Multifactor criminogenetic theories are mentioned as one of the foundations of the penitentiary prediction tool SARPO (Comprehensive Analysis of Risks and Needs of Convicts). This tool is used in the work for better orientation in the needs and risks of people in the process of release. The theoretical anchoring of the work also deals with the problem of recidivism and adaptation after release from prison. And the issue of homelessness in connection with substance abuse and also in connection with crime. Furthermore, attention is paid to the problem of indebtedness, which can complicate the social situation of people after serving a sentence. The factual context of the researched topic is devoted to the causes of the difficult resocialization of released prisoners and to the reasons why recidivists are most often prosecuted. There are also some important statistical data concerning the number of persons imprisoned in the Czech Republic in comparison with EU countries. Attention is also paid to the amendment of the Insolvency Act...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.codeD
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV