Show simple item record

Evaluation of the model and concept of rehabilitation in the context of an after-care (outpatient) program based on the Apolinář model of addiction treatment at the Department of Addictology
dc.contributor.advisorMiovský, Michal
dc.creatorAdamíková, Žaneta
dc.date.accessioned2021-07-13T06:35:35Z
dc.date.available2021-07-13T06:35:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127378
dc.description.abstractVýchodiska: Definice a pojetí pojmu rehabilitace se napříč jednotlivými obory liší. Nicméně cílů komplexní rehabilitace tak, jak je v literatuře definována, by nemohlo být plně dosaženo bez multidisciplinární spolupráce, pomocí které je možné aplikovat širší nabídku intervencí, což je v léčbě závislostí důležitým indikátorem. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými obory má potenciál nejen v kvalitněji prováděné péči směrem k cílové skupině, ale je důležité vzít také v úvahu možnost lepšího financování péče, což by mohlo vést k větší spokojenosti jak uživatelů, tak provozovatelů a poskytovatelů služeb. Cíle: Tato diplomová práce hledá vzájemné souvislosti mezi teorií a konceptem rehabilitace v adiktologii, respektive v doléčovacím programu založeném na Apolinářském modelu léčby závislostí, a rehabilitací ve fyzioterapii - a to z hlediska jak teoretického ukotvení, tak z hlediska implementace rehabilitace v praxi. Cílem bylo zmapovat a zhodnotit obsah rehabilitace aplikované v ambulantní formě doléčovacího programu léčby závislostí na ženském a mužském oddělení na Klinice adiktologie, jež je založen na Apolinářském modelu léčby závislostí. A konečným cílem bylo posoudit, jak by v rehabilitaci závislých mohl přispět fyzioterapeut jako součást multidisciplinárního terapeutického týmu v tomto zařízení....cs_CZ
dc.description.abstractBackground: The definition and concept of the rehabilitation differs across disciplines. However, the goals of comprehensive rehabilitation, as defined in the literature, could not be fully achieved without multidisciplinary cooperation, through which it is possible to apply a wider range of interventions, which is an important indicator in addiction treatment. The cooperation between individual fields has the potential not only in better quality care towards the target group, but it is also important to consider the possibility of better financing of care, which could lead to greater satisfaction of both users and service providers. Objectives: This diploma thesis seeks the interrelationships between theory and concept of rehabilitation in addictology, respectively in the aftercare program based on the Apolinar model of addiction treatment, and rehabilitation in physiotherapy - in terms of both theoretical anchoring and implementation of rehabilitation in practice. The objective was to map and evaluate the content of rehabilitation applied in the outpatient form of the after-care program in the women's and men's ward of substance abuse treatment at the Department of Addictology, which is based on the Apolinar model of addiction treatment. Finally, the aim was to assess how a physiotherapist could...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectrehabilitace v adiktologii - fyzioterapie v adiktologii - komplexní léčba závislosti - Apolinářský model - doléčovací programcs_CZ
dc.subjectrehabilitation in substance abuse treatment - physiotherapy in substance abuse treatment - comprehensive addiction treatment - Apolinar model - after-care programen_US
dc.titleEvaluace modelu a konceptu rehabilitace v kontextu doléčovacího (ambulantního) programu vycházejícího z Apolinářského modelu léčby závislostí na Klinice Adiktologiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-22
dc.description.departmentDepartment of Addictology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId224567
dc.title.translatedEvaluation of the model and concept of rehabilitation in the context of an after-care (outpatient) program based on the Apolinář model of addiction treatment at the Department of Addictologyen_US
dc.contributor.refereeSvěcená, Kateřina
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Addictology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýchodiska: Definice a pojetí pojmu rehabilitace se napříč jednotlivými obory liší. Nicméně cílů komplexní rehabilitace tak, jak je v literatuře definována, by nemohlo být plně dosaženo bez multidisciplinární spolupráce, pomocí které je možné aplikovat širší nabídku intervencí, což je v léčbě závislostí důležitým indikátorem. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými obory má potenciál nejen v kvalitněji prováděné péči směrem k cílové skupině, ale je důležité vzít také v úvahu možnost lepšího financování péče, což by mohlo vést k větší spokojenosti jak uživatelů, tak provozovatelů a poskytovatelů služeb. Cíle: Tato diplomová práce hledá vzájemné souvislosti mezi teorií a konceptem rehabilitace v adiktologii, respektive v doléčovacím programu založeném na Apolinářském modelu léčby závislostí, a rehabilitací ve fyzioterapii - a to z hlediska jak teoretického ukotvení, tak z hlediska implementace rehabilitace v praxi. Cílem bylo zmapovat a zhodnotit obsah rehabilitace aplikované v ambulantní formě doléčovacího programu léčby závislostí na ženském a mužském oddělení na Klinice adiktologie, jež je založen na Apolinářském modelu léčby závislostí. A konečným cílem bylo posoudit, jak by v rehabilitaci závislých mohl přispět fyzioterapeut jako součást multidisciplinárního terapeutického týmu v tomto zařízení....cs_CZ
uk.abstract.enBackground: The definition and concept of the rehabilitation differs across disciplines. However, the goals of comprehensive rehabilitation, as defined in the literature, could not be fully achieved without multidisciplinary cooperation, through which it is possible to apply a wider range of interventions, which is an important indicator in addiction treatment. The cooperation between individual fields has the potential not only in better quality care towards the target group, but it is also important to consider the possibility of better financing of care, which could lead to greater satisfaction of both users and service providers. Objectives: This diploma thesis seeks the interrelationships between theory and concept of rehabilitation in addictology, respectively in the aftercare program based on the Apolinar model of addiction treatment, and rehabilitation in physiotherapy - in terms of both theoretical anchoring and implementation of rehabilitation in practice. The objective was to map and evaluate the content of rehabilitation applied in the outpatient form of the after-care program in the women's and men's ward of substance abuse treatment at the Department of Addictology, which is based on the Apolinar model of addiction treatment. Finally, the aim was to assess how a physiotherapist could...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV