Show simple item record

Redukce počtu parametrů v konvolučních neuronových sítích
dc.contributor.advisorPilát, Martin
dc.creatorHübsch, Ondřej
dc.date.accessioned2021-07-13T06:34:26Z
dc.date.available2021-07-13T06:34:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127372
dc.description.abstractV současné době hlubokého učenı́ se často použı́vajı́ konvolučnı́ neuronové sı́tě jako základ systémů zpracovávajı́cı́ch obrázky nebo videa. Mnoho exis- tujı́cı́ch architektur takových sı́tı́ je ale zbytečně přeparametrizováno a jejich výsledky mohou být dosáhnuty také pomocı́ alternativ, které použı́vajı́ mnohem méně parametrů. Našı́m cı́lem v této práci je navrhnout metodu, která by byla schopna hledat takové alternativnı́ architektury na základě nějaké již existujı́cı́ konvolučnı́ sı́tě. Navrhujeme obecné schéma k redukci architektur, a vyhodnocu- jeme tři různé metody, jak v takovém schématu najı́t co možná nejlepšı́ reduko- vanou architekturu. Experimenty provádı́me na architekturách ResNet a Wide ResNet nad datasetem CIFAR-10. Nejlepšı́ navržená metoda zvládá redukovat počet parametrů o 75-85% bez libovolné ztráty přesnosti i v těchto již relativně úsporných architekturách. 1cs_CZ
dc.description.abstractIn the current deep learning era, convolutional neural networks are commonly used as a backbone of systems that process images or videos. A lot of existing neural network architectures are however needlessly overparameterized and their performance can be closely matched by an alternative that uses much smaller amount of parameters. Our aim is to design a method that is able to find such alternative(s) for a given convolutional architecture. We propose a general scheme for architecture reduction and evaluate three algorithms that search for the op- timal smaller architecture. We do multiple experiments with ResNet and Wide ResNet architectures as the base using CIFAR-10 dataset. The best method is able to reduce the number of parameters by 75-85% without any loss in accuracy even in these already quite efficient architectures. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectredukce parametrů|konvoluční neuronové sítě|zpětnovazební učení|hledání architektury sítě|prořezávánícs_CZ
dc.subjectparameter reduction|convolutional neural networks|reinforcement learning|neural architecture search|pruningen_US
dc.titleReducing Number of Parameters in Convolutional Neural Networksen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-22
dc.description.departmentDepartment of Theoretical Computer Science and Mathematical Logicen_US
dc.description.departmentKatedra teoretické informatiky a matematické logikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId226915
dc.title.translatedRedukce počtu parametrů v konvolučních neuronových sítíchcs_CZ
dc.contributor.refereeNeruda, Roman
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheoretical Computer Scienceen_US
thesis.degree.disciplineTeoretická informatikacs_CZ
thesis.degree.programInformatikacs_CZ
thesis.degree.programComputer Scienceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra teoretické informatiky a matematické logikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logicen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeoretická informatikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheoretical Computer Scienceen_US
uk.degree-program.csInformatikacs_CZ
uk.degree-program.enComputer Scienceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV současné době hlubokého učenı́ se často použı́vajı́ konvolučnı́ neuronové sı́tě jako základ systémů zpracovávajı́cı́ch obrázky nebo videa. Mnoho exis- tujı́cı́ch architektur takových sı́tı́ je ale zbytečně přeparametrizováno a jejich výsledky mohou být dosáhnuty také pomocı́ alternativ, které použı́vajı́ mnohem méně parametrů. Našı́m cı́lem v této práci je navrhnout metodu, která by byla schopna hledat takové alternativnı́ architektury na základě nějaké již existujı́cı́ konvolučnı́ sı́tě. Navrhujeme obecné schéma k redukci architektur, a vyhodnocu- jeme tři různé metody, jak v takovém schématu najı́t co možná nejlepšı́ reduko- vanou architekturu. Experimenty provádı́me na architekturách ResNet a Wide ResNet nad datasetem CIFAR-10. Nejlepšı́ navržená metoda zvládá redukovat počet parametrů o 75-85% bez libovolné ztráty přesnosti i v těchto již relativně úsporných architekturách. 1cs_CZ
uk.abstract.enIn the current deep learning era, convolutional neural networks are commonly used as a backbone of systems that process images or videos. A lot of existing neural network architectures are however needlessly overparameterized and their performance can be closely matched by an alternative that uses much smaller amount of parameters. Our aim is to design a method that is able to find such alternative(s) for a given convolutional architecture. We propose a general scheme for architecture reduction and evaluate three algorithms that search for the op- timal smaller architecture. We do multiple experiments with ResNet and Wide ResNet architectures as the base using CIFAR-10 dataset. The best method is able to reduce the number of parameters by 75-85% without any loss in accuracy even in these already quite efficient architectures. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra teoretické informatiky a matematické logikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV