Show simple item record

Šíření povědomí o cirkulární ekonomice ve světe
dc.contributor.advisorParízek, Michal
dc.creatorŠpačková, Ivana
dc.date.accessioned2021-07-13T06:28:24Z
dc.date.available2021-07-13T06:28:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127342
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl popsat míru šíření povědomí o cirkulární ekonomice (CE) ve světě a odhalit faktory ovlivňující její intenzitu. Míra povědomí je analyzována pro skupinu 122 zemí na základě dat získaných z databáze Factiva pro období 2000-2019. Z teoretického hlediska práci rámují teorie difúze inovací a mezinárodní difúze norem, idejí a politik. Dle výsledků kvantitativní deskripce, kumulativní křivka zemí, které získaly povědomí o cirkulární ekonomice, sledovala v čase tvar písmena "S" tradičně spojovaný s difúzními procesem inovací. Analýza dále identifikovala lídry v povědomí o CE, mezi které se řadily například země jako Čína, Itálie, Japonsko či Španělsko. Během posledních zkoumaných let byly ale také jedny z nejvyšších hodnot naměřeny například pro Rwandu nebo Eswatini. Naopak pro Rusko se míra povědomí ukázala jako vůbec nejnižší ze všech zkoumaných států. Pokud jde o jednotlivé faktory, jejichž efekt byl zjišťován metodou OLS, bylo prokázáno, že povědomí o CE je vyšší v zemích, které jsou více začleněny do sítí mezivládních organizací. Na rozdíl od očekávání však nebyl prokázán systematický vliv ostatních zkoumaných ekonomických, politických či environmentálních faktorů. Tento nesystémový charakter mohl být způsoben novostí tématu a jeho neusazeností v mediálním...cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis aims to provide an outlook on the diffusion of circular economy (CE) awareness across the world and reveal the factors influencing its intensity. The awareness is assessed for a group of 122 countries by using their media data acquired from the Factiva database for the period 2000 - 2019. From the theoretical point of view, the work is framed by the Diffusion of innovation and Transnational diffusion of norms, ideas and policies' theories. According to the results of descriptive analysis, a cumulative distribution of aware countries has followed the S-shaped curve over time traditionally associated with the diffusion processes. Among the leaders in the CE awareness are China, Italy, Japan, and Spain for example. During the later years, however, one of the highest values were also measured for Rwanda or Eswatini. On the other hand, Russia was identified as the biggest laggard from the group. Regarding the individual factors whose effect was assessed via the OLS method, it is argued that the CE awareness is higher in the countries which are more embedded in the networks of intergovernmental organizations. Contrary to the expectations the systematic influence of the other economic, political or environmental factors was not proved. This idiosyncrasy could be caused by the novelty...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleThe Diffusion of the Circular Economy Awareness Across the Worlden_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-22
dc.description.departmentDepartment of International Relationsen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodních vztahůcs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId215097
dc.title.translatedŠíření povědomí o cirkulární ekonomice ve světecs_CZ
dc.contributor.refereeKučerová, Irah
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Relationsen_US
thesis.degree.disciplineMezinárodní vztahycs_CZ
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of International Relationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní vztahycs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Relationsen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce si klade za cíl popsat míru šíření povědomí o cirkulární ekonomice (CE) ve světě a odhalit faktory ovlivňující její intenzitu. Míra povědomí je analyzována pro skupinu 122 zemí na základě dat získaných z databáze Factiva pro období 2000-2019. Z teoretického hlediska práci rámují teorie difúze inovací a mezinárodní difúze norem, idejí a politik. Dle výsledků kvantitativní deskripce, kumulativní křivka zemí, které získaly povědomí o cirkulární ekonomice, sledovala v čase tvar písmena "S" tradičně spojovaný s difúzními procesem inovací. Analýza dále identifikovala lídry v povědomí o CE, mezi které se řadily například země jako Čína, Itálie, Japonsko či Španělsko. Během posledních zkoumaných let byly ale také jedny z nejvyšších hodnot naměřeny například pro Rwandu nebo Eswatini. Naopak pro Rusko se míra povědomí ukázala jako vůbec nejnižší ze všech zkoumaných států. Pokud jde o jednotlivé faktory, jejichž efekt byl zjišťován metodou OLS, bylo prokázáno, že povědomí o CE je vyšší v zemích, které jsou více začleněny do sítí mezivládních organizací. Na rozdíl od očekávání však nebyl prokázán systematický vliv ostatních zkoumaných ekonomických, politických či environmentálních faktorů. Tento nesystémový charakter mohl být způsoben novostí tématu a jeho neusazeností v mediálním...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis aims to provide an outlook on the diffusion of circular economy (CE) awareness across the world and reveal the factors influencing its intensity. The awareness is assessed for a group of 122 countries by using their media data acquired from the Factiva database for the period 2000 - 2019. From the theoretical point of view, the work is framed by the Diffusion of innovation and Transnational diffusion of norms, ideas and policies' theories. According to the results of descriptive analysis, a cumulative distribution of aware countries has followed the S-shaped curve over time traditionally associated with the diffusion processes. Among the leaders in the CE awareness are China, Italy, Japan, and Spain for example. During the later years, however, one of the highest values were also measured for Rwanda or Eswatini. On the other hand, Russia was identified as the biggest laggard from the group. Regarding the individual factors whose effect was assessed via the OLS method, it is argued that the CE awareness is higher in the countries which are more embedded in the networks of intergovernmental organizations. Contrary to the expectations the systematic influence of the other economic, political or environmental factors was not proved. This idiosyncrasy could be caused by the novelty...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV