Show simple item record

Relationship of young adult mens with Internet gaming disorder
dc.contributor.advisorVacek, Jaroslav
dc.creatorVáhalová, Martina
dc.date.accessioned2021-07-12T10:10:12Z
dc.date.available2021-07-12T10:10:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127251
dc.description.abstractVýchodiska: Porucha hraní internetových her je nová diagnóza, kterou zná svět méně než deset let. Roste počet provedených studií, které se zaměřují nejen na poruchu obecně, ale také na její dopady na život závislých hráčů. Laická i odborná veřejnost debatuje o možných dopadech nelátkových závislostí na sociální vztahy. Cíl výzkumu: Výzkum se zaměřuje na vnímání partnerských vztahů hráči splňujících kritéria pro poruchu hraní internetových her. Zkoumá subjektivní hodnocení dopadů poruchy na partnerské vztahy samotnými hráči. Soubor a výběrové metody: Výzkumný soubor vznikl kombinací prostého účelového výběru s kritérii a metody sněhové koule. Jako kritéria pro zařazení do souboru byly využity dvě škály - diagnostická kritéria poruchy hraní internetových her dle DSM-V. a Zkrácená verze dotazníku herní závislosti, mužské pohlaví a věk 20-35 let. Výběrový soubor je tvořen 9 muži splňujícími kritéria. Metody práce s daty: Data byla získána polostrukturovaným rozhovorem prostřednictvím online videohovoru nebo chatu. Po transkripci a systematizaci bylo použito otevřené kódování. K analýze dat byla využita kombinace interpretativně-fenomenologické a narativní analýzy. Data jsou prezentována kazuistikami, jejich rozbory a rozbory tématických kategorií. Výsledky: Závislí hráči popisují různé dopady své hry...cs_CZ
dc.description.abstractBackground: Internet gaming disorder is a relatively new diagnosis. Research in this area is developing dynamically, and the number of studies conducted is growing, focusing not only on the disorder in general, but also on its impact on the lives of addicted gamers. Laical and professional public debate on the potential impact of non-substance addictions on social relations. Aim of the research: The research focuses on the perception of partnerships by players who meet criteria for an online gaming disorder and a subjective assessment of the impact of the disorder on the partners themselves. Set and selection methods: The research file was created by combining simple purposeful selection with criteria and method of a snowball. Two scales were used as criteria for inclusion in the file - diagnostic criteria for Internet gaming disorder according to DSM-V. and Abbreviated versions of the gambling addiction questionnaire (Lemmens et al., 2009), as well as male gender and age 20-35 years. The sample consists of 9 men who meet the criteria. Methods of working with data: Data were obtained by semi-structured interview using online video call or chat. The data was transcribed. Systematization was performed by open coding. A combination of interpretative-phenomenological and narrative analysis was used to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectPartnerské vztahycs_CZ
dc.subjectmladí dospělí hráčics_CZ
dc.subjectporucha hraní internetových hercs_CZ
dc.subjectzávislostní chovánícs_CZ
dc.subjectrelationshipen_US
dc.subjectyoung adult men's playeren_US
dc.subjectinternet gaming disorderen_US
dc.subjectaddictive behavioren_US
dc.titlePartnerské vztahy mladých dospělých mužů s poruchou hraní internetových hercs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-21
dc.description.departmentDepartment of Addictology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId230686
dc.title.translatedRelationship of young adult mens with Internet gaming disorderen_US
dc.contributor.refereeVondráčková, Petra
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Addictology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVýchodiska: Porucha hraní internetových her je nová diagnóza, kterou zná svět méně než deset let. Roste počet provedených studií, které se zaměřují nejen na poruchu obecně, ale také na její dopady na život závislých hráčů. Laická i odborná veřejnost debatuje o možných dopadech nelátkových závislostí na sociální vztahy. Cíl výzkumu: Výzkum se zaměřuje na vnímání partnerských vztahů hráči splňujících kritéria pro poruchu hraní internetových her. Zkoumá subjektivní hodnocení dopadů poruchy na partnerské vztahy samotnými hráči. Soubor a výběrové metody: Výzkumný soubor vznikl kombinací prostého účelového výběru s kritérii a metody sněhové koule. Jako kritéria pro zařazení do souboru byly využity dvě škály - diagnostická kritéria poruchy hraní internetových her dle DSM-V. a Zkrácená verze dotazníku herní závislosti, mužské pohlaví a věk 20-35 let. Výběrový soubor je tvořen 9 muži splňujícími kritéria. Metody práce s daty: Data byla získána polostrukturovaným rozhovorem prostřednictvím online videohovoru nebo chatu. Po transkripci a systematizaci bylo použito otevřené kódování. K analýze dat byla využita kombinace interpretativně-fenomenologické a narativní analýzy. Data jsou prezentována kazuistikami, jejich rozbory a rozbory tématických kategorií. Výsledky: Závislí hráči popisují různé dopady své hry...cs_CZ
uk.abstract.enBackground: Internet gaming disorder is a relatively new diagnosis. Research in this area is developing dynamically, and the number of studies conducted is growing, focusing not only on the disorder in general, but also on its impact on the lives of addicted gamers. Laical and professional public debate on the potential impact of non-substance addictions on social relations. Aim of the research: The research focuses on the perception of partnerships by players who meet criteria for an online gaming disorder and a subjective assessment of the impact of the disorder on the partners themselves. Set and selection methods: The research file was created by combining simple purposeful selection with criteria and method of a snowball. Two scales were used as criteria for inclusion in the file - diagnostic criteria for Internet gaming disorder according to DSM-V. and Abbreviated versions of the gambling addiction questionnaire (Lemmens et al., 2009), as well as male gender and age 20-35 years. The sample consists of 9 men who meet the criteria. Methods of working with data: Data were obtained by semi-structured interview using online video call or chat. The data was transcribed. Systematization was performed by open coding. A combination of interpretative-phenomenological and narrative analysis was used to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV