Show simple item record

Loneliness in the Context of Mental Illness
dc.contributor.advisorKaňák, Jan
dc.creatorJaníčková, Eva
dc.date.accessioned2021-07-12T10:06:02Z
dc.date.available2021-07-12T10:06:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127234
dc.description.abstractZ publikovaných výzkumů vyplývá, že osamělost negativně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví a objevuje se napříč všemi věkovými skupinami. Oblast osamělosti však není v českém prostředí dostatečně prozkoumána a ani ve světovém měřítku stále není dostatek studií se zaměřením na osamění u lidí s duševním onemocněním. Tato práce proto přispívá k otevření této problematiky pohledem sociální práce, která může dobře reagovat na výzvy, které osamělost vnáší do životů lidí s duševním onemocněním. V teoretické části se věnuji vymezení skupiny diagnóz nazývané jako "vážná duševní onemocnění". Společným znakem diagnóz z této skupiny je vážné narušení běžného a sociálního fungování jedince. Následně definuji osamění, jeho druhy a teoretický rámec, který poskytuje vhled do problematiky. Dále představuji základní zkoumané oblasti, na které navazuje rešerše studií zabývajících se zkoumáním osamělosti u lidí s duševním onemocněním. Cílem práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: "Jak prožívají osamělost lidé s vážným duševním onemocněním?" K jejímu zodpovězení byla použita metoda interpretativní fenomenologické analýzy, která nabízí flexibilní přístup k výzkumu a dává prostor k respondentově interpretaci. Výzkum byl realizován s klienty sociální služby, která přímo pracuje s lidmi s vážným duševním...cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract Published researches show that loneliness negatively affects mental and physical health and occurs across all age groups. However, the area of loneliness has not been sufficiently explored in the Czech context, and there are still not enough studies on a global scale focusing on loneliness in people with mental illness. This work therefore contributes to the opening of this issue from the perspective of social work, which can respond well to the challenges that loneliness brings to the lives of people with mental illness. In the theoretical part I deal with the definition of a group of diagnoses called "serious mental illnesses". A common feature of diagnoses from this group is a serious disruption of normal and social functioning of the individual. Subsequently, I define loneliness, its types and theoretical framework, which provides an insight into the issue. Furthermore, I present the basic researched areas, which are followed by abstracts of studies with focus on loneliness in people with mental illness. The aim of the thesis was to answer the main research question: "How do people with serious mental illness experience loneliness?" It was answered using interpretive phenomenological analysis, which offers a flexible approach to research and gives space for respondent's interpretation. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Husitská teologická fakultacs_CZ
dc.subjectSociální práce - osamělost - duševní onemocnění - interpretativní fenomenologická analýzacs_CZ
dc.subjectSocial work - loneliness - mental illness - interpretive phenomenological analysisen_US
dc.titleOsamělost v kontextu duševního onemocněnícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-21
dc.description.departmentHTF - Katedra psychosociálních věd a etikycs_CZ
dc.description.facultyHusitská teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyHussite Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId222307
dc.title.translatedLoneliness in the Context of Mental Illnessen_US
dc.contributor.refereeMlejnková, Kristýna
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial and Charity Worken_US
thesis.degree.disciplineSociální a charitativní prácecs_CZ
thesis.degree.programSociální prácecs_CZ
thesis.degree.programSocial Worken_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csHusitská teologická fakulta::HTF - Katedra psychosociálních věd a etikycs_CZ
uk.faculty-name.csHusitská teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enHussite Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csHTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální a charitativní prácecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial and Charity Worken_US
uk.degree-program.csSociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Worken_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZ publikovaných výzkumů vyplývá, že osamělost negativně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví a objevuje se napříč všemi věkovými skupinami. Oblast osamělosti však není v českém prostředí dostatečně prozkoumána a ani ve světovém měřítku stále není dostatek studií se zaměřením na osamění u lidí s duševním onemocněním. Tato práce proto přispívá k otevření této problematiky pohledem sociální práce, která může dobře reagovat na výzvy, které osamělost vnáší do životů lidí s duševním onemocněním. V teoretické části se věnuji vymezení skupiny diagnóz nazývané jako "vážná duševní onemocnění". Společným znakem diagnóz z této skupiny je vážné narušení běžného a sociálního fungování jedince. Následně definuji osamění, jeho druhy a teoretický rámec, který poskytuje vhled do problematiky. Dále představuji základní zkoumané oblasti, na které navazuje rešerše studií zabývajících se zkoumáním osamělosti u lidí s duševním onemocněním. Cílem práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: "Jak prožívají osamělost lidé s vážným duševním onemocněním?" K jejímu zodpovězení byla použita metoda interpretativní fenomenologické analýzy, která nabízí flexibilní přístup k výzkumu a dává prostor k respondentově interpretaci. Výzkum byl realizován s klienty sociální služby, která přímo pracuje s lidmi s vážným duševním...cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract Published researches show that loneliness negatively affects mental and physical health and occurs across all age groups. However, the area of loneliness has not been sufficiently explored in the Czech context, and there are still not enough studies on a global scale focusing on loneliness in people with mental illness. This work therefore contributes to the opening of this issue from the perspective of social work, which can respond well to the challenges that loneliness brings to the lives of people with mental illness. In the theoretical part I deal with the definition of a group of diagnoses called "serious mental illnesses". A common feature of diagnoses from this group is a serious disruption of normal and social functioning of the individual. Subsequently, I define loneliness, its types and theoretical framework, which provides an insight into the issue. Furthermore, I present the basic researched areas, which are followed by abstracts of studies with focus on loneliness in people with mental illness. The aim of the thesis was to answer the main research question: "How do people with serious mental illness experience loneliness?" It was answered using interpretive phenomenological analysis, which offers a flexible approach to research and gives space for respondent's interpretation. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Husitská teologická fakulta, HTF - Katedra psychosociálních věd a etikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV