Show simple item record

The language humour and its use in advertising illustrated on the example of bank istitutions
dc.contributor.advisorSchneiderová, Soňa
dc.creatorKwasková, Dominika
dc.date.accessioned2021-07-07T10:06:19Z
dc.date.available2021-07-07T10:06:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/126885
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje jazykovému humoru a jeho použití v reklamě. Teoretická část nejprve definuje humor, rozlišuje jeho dva typy, tj. jazykový a obsahový, a shrnuje základní teoretické poznatky o vlivu humoru na klíčové ukazatele efektivity reklamy. Dále se zabývá českým jazykem a jeho prvky, které umožňují vytvářet a modifikovat reklamní sdělení tak, aby reklama dosáhla požadovaného cíle. Konkrétní prvky jazykového humoru jsou pak představeny na příkladech českých reklam, což tvoří předstupeň k samotnému výzkumu. V praktické části práce je proveden výzkum užití jazykového humoru v reklamě formou deskriptivní analýzy. Jako výzkumný vzorek byly zvoleny reklamy v sektoru bankovnictví. Pro účely výzkumu bylo vytvořeno deset kategorií jazykově komických prvků, do kterých byly jednotlivé prvky zařazeny a následně podrobněji rozebrány. Výzkum ukázal, že spektrum užitých jazykově komických prvků je široké, nicméně největší část reklam spadá do kategorie slovní hříčky založené na dvojím významu slov. Ve většině sledovaných reklam mají jazykově komické prvky spíše sekundární roli, kdy dotvářejí dialogy postav a podporují celkově humorný příběh, jsou ale případy, kdy je jazykově komický prvek nosnou částí celého sdělení. Výzkum nijak nehodnotil skutečnou humornost sledovaných reklam.cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a language humour and its usage in advertising. The theoretical part first defines humour, distinguishes two basic types, i.e. language and content-based humour, and summarizes the theoretical knowledge of the influence of humour on key indicators of advertising effectiveness. Then it concentrates on Czech language and its elements that allow advertisers to create and modify commercial messages so that the advertising achieves desired goals. Specific elements of language humour are then presented on the examples of Czech advertisements, which forms a prelude to the research itself. The practical part of the work is a research of the usage of language humour in advertising carried out by the form of descriptive analysis. Commercials in the banking sector were chosen as a research sample. For the purposes of the research, ten categories of language comic elements were created, into which the individual elements were divided and examined. Research shows that the spectrum of language comic elements is wide, however, most of the commercials fall into the category of wordplay based on the double meaning of words. In most of the presented commercials, language comic elements have a rather secondary role, when they complete the dialogues of the characters and support the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectHumorcs_CZ
dc.subjectjazykový humorcs_CZ
dc.subjectjazyková komikacs_CZ
dc.subjectčeská reklamacs_CZ
dc.subjectreklamní kampaňcs_CZ
dc.subjecttelevizní spotcs_CZ
dc.subjectemoce v reklaměcs_CZ
dc.subjectbankacs_CZ
dc.subjectHumouren_US
dc.subjectlanguage humouren_US
dc.subjectlanguage comicen_US
dc.subjectCzech advertisingen_US
dc.subjectadvertising campaignen_US
dc.subjectTV commercialen_US
dc.subjectemotions in advertisingen_US
dc.subjectbanken_US
dc.titleJazykový humor a jeho použití v reklamě na příkladu reklam z oblasti bankovnictvícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-16
dc.description.departmentDepartment of Marketing Communication and Public Relationsen_US
dc.description.departmentKatedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId215491
dc.title.translatedThe language humour and its use in advertising illustrated on the example of bank istitutionsen_US
dc.contributor.refereeKlabíková Rábová, Tereza
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMarketing Communications and Public Relationsen_US
thesis.degree.disciplineMarketingová komunikace a public relationscs_CZ
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Marketing Communication and Public Relationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMarketingová komunikace a public relationscs_CZ
uk.degree-discipline.enMarketing Communications and Public Relationsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se věnuje jazykovému humoru a jeho použití v reklamě. Teoretická část nejprve definuje humor, rozlišuje jeho dva typy, tj. jazykový a obsahový, a shrnuje základní teoretické poznatky o vlivu humoru na klíčové ukazatele efektivity reklamy. Dále se zabývá českým jazykem a jeho prvky, které umožňují vytvářet a modifikovat reklamní sdělení tak, aby reklama dosáhla požadovaného cíle. Konkrétní prvky jazykového humoru jsou pak představeny na příkladech českých reklam, což tvoří předstupeň k samotnému výzkumu. V praktické části práce je proveden výzkum užití jazykového humoru v reklamě formou deskriptivní analýzy. Jako výzkumný vzorek byly zvoleny reklamy v sektoru bankovnictví. Pro účely výzkumu bylo vytvořeno deset kategorií jazykově komických prvků, do kterých byly jednotlivé prvky zařazeny a následně podrobněji rozebrány. Výzkum ukázal, že spektrum užitých jazykově komických prvků je široké, nicméně největší část reklam spadá do kategorie slovní hříčky založené na dvojím významu slov. Ve většině sledovaných reklam mají jazykově komické prvky spíše sekundární roli, kdy dotvářejí dialogy postav a podporují celkově humorný příběh, jsou ale případy, kdy je jazykově komický prvek nosnou částí celého sdělení. Výzkum nijak nehodnotil skutečnou humornost sledovaných reklam.cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis deals with a language humour and its usage in advertising. The theoretical part first defines humour, distinguishes two basic types, i.e. language and content-based humour, and summarizes the theoretical knowledge of the influence of humour on key indicators of advertising effectiveness. Then it concentrates on Czech language and its elements that allow advertisers to create and modify commercial messages so that the advertising achieves desired goals. Specific elements of language humour are then presented on the examples of Czech advertisements, which forms a prelude to the research itself. The practical part of the work is a research of the usage of language humour in advertising carried out by the form of descriptive analysis. Commercials in the banking sector were chosen as a research sample. For the purposes of the research, ten categories of language comic elements were created, into which the individual elements were divided and examined. Research shows that the spectrum of language comic elements is wide, however, most of the commercials fall into the category of wordplay based on the double meaning of words. In most of the presented commercials, language comic elements have a rather secondary role, when they complete the dialogues of the characters and support the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relationscs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV