Show simple item record

The search for complete humanity: From the Perspective of Mysticism and Humanistic Psychotherapy
dc.contributor.advisorMacek, Ondřej
dc.creatorVaněk, Matěj
dc.date.accessioned2021-07-05T10:18:52Z
dc.date.available2021-07-05T10:18:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/126745
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hledáním plného lidství z pohledu mystiky a hu- manistické psychoterapie. Autor rozděluje práci do tří bloků. V prvním vy- chází z mystiky Dorothee Sölle a její knihy Mystika a vzdor, která práci pro- půjčuje mystickou spiritualitu všednosti a každodenního života. Z knihy si autor volí mystickou cestu "Já a oproštění od Já", která do práce přináší kon- cept ega, konzumu či vztah k lidskému nitru. Druhý blok se zabývá terapeu- tickým přínosem humanistických psychoterapeutů Virginie Satirové a Carla Ransoma Rogerse. Autor představuje jejich terapeutické modely ve třech kapitolách: Vývoji směru, Obraz člověka a Terapeutický proces a cíl. Do práce tak pronikají koncepty pro plnost lidského života: lidský vztah, kongruence a důležitost sebepoznání. Kongruence se stává klíčovým pojmem, který v sobě nese až spirituální momenty. Třetí blok je vymezením společného prostoru pro mystiku a humanistickou psychoterapii. Autor v dnešní postmoderní at- mosféře představuje "mystického člověka", ve kterém propojuje poznatky ze dvou předešlých bloků. Mystický člověk v sobě naplňuje prvky všední spiri- tuality a kongruence. Na představené pojmy z mystiky vrhá mystický člověk jasnější světlo a díky pojmům z humanistické psychoterapie mystiku přesněji zasazuje do života v postmoderní době....cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma th sis is conc rn d with uncov ring th full sp ctrum of humanity through th prism of mysticism and humanistic psychoth rapy. The author s parat s th cont nt into thr s ctions. In th firrst h roots his thoughts in th mysticism of Doroth Söll and h r book The Sil nt Cry: Mysticism and R sistanc , which l nds th th sis th qualiti s of mystical spirituality in th mundan and v ryday lif . From th book th author focus s on th mystical path of "The s lf and th lib ration from th s lf" that invit s th conc pt of go, consum rism and th r lationship toward th inn r cor of th human. The s cond s ction xplor s th th rap utic contribution of humanistic th rapists Virginia Satir and Carl Ransom Rog rs. The auth r introduc s th ir th rap utic mod ls in thr chapt rs: The D v lopm nt of th Mov m nt, The Human Imag and The The rap utic Proc ss and Goal. The th sis is thus imbu d with conc pts aiding fulfirlm nt of a Human Lif : a human r lationship, congur nc and th importanc of s lf- knowl dg ; congru nc b ing th k y t rm inviting spiritual mom nts into th quasion. The third s ction outlin s a shar d spac for mysticism and humanistic psychoth rapy. The author introduc s th ‚mystical human' in cont mporary postmod rn atmosph r , conn cting th discov ri s from th firrst two s ctions of th th sis. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectMystikacs_CZ
dc.subjectspiritualitacs_CZ
dc.subjectDorothee Söllecs_CZ
dc.subjecthumanistická psychoterapiecs_CZ
dc.subjectVirginie Satirovács_CZ
dc.subjectCarl R. Rogerscs_CZ
dc.subjectkongruencecs_CZ
dc.subjectpostmodernacs_CZ
dc.subjectMysticismen_US
dc.subjectspiritualityen_US
dc.subjectDorothee Sölleen_US
dc.subjecthumanistic psychotherapyen_US
dc.subjectcongruenceen_US
dc.subjectVirginia Satiren_US
dc.subjectCarl R. Rogersen_US
dc.subjectpostmodernismen_US
dc.titleHledání plného lidství: Z pohledu mystiky a humanistické psychoterapiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-14
dc.description.departmentProtestant theological facultyen_US
dc.description.departmentEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId228918
dc.title.translatedThe search for complete humanity: From the Perspective of Mysticism and Humanistic Psychotherapyen_US
dc.contributor.refereeHošek, Pavel
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheology - Spirituality - Ethicsen_US
thesis.degree.disciplineTeologie - spiritualita - etikacs_CZ
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Evangelická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Protestant theological facultyen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologie - spiritualita - etikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheology - Spirituality - Ethicsen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá hledáním plného lidství z pohledu mystiky a hu- manistické psychoterapie. Autor rozděluje práci do tří bloků. V prvním vy- chází z mystiky Dorothee Sölle a její knihy Mystika a vzdor, která práci pro- půjčuje mystickou spiritualitu všednosti a každodenního života. Z knihy si autor volí mystickou cestu "Já a oproštění od Já", která do práce přináší kon- cept ega, konzumu či vztah k lidskému nitru. Druhý blok se zabývá terapeu- tickým přínosem humanistických psychoterapeutů Virginie Satirové a Carla Ransoma Rogerse. Autor představuje jejich terapeutické modely ve třech kapitolách: Vývoji směru, Obraz člověka a Terapeutický proces a cíl. Do práce tak pronikají koncepty pro plnost lidského života: lidský vztah, kongruence a důležitost sebepoznání. Kongruence se stává klíčovým pojmem, který v sobě nese až spirituální momenty. Třetí blok je vymezením společného prostoru pro mystiku a humanistickou psychoterapii. Autor v dnešní postmoderní at- mosféře představuje "mystického člověka", ve kterém propojuje poznatky ze dvou předešlých bloků. Mystický člověk v sobě naplňuje prvky všední spiri- tuality a kongruence. Na představené pojmy z mystiky vrhá mystický člověk jasnější světlo a díky pojmům z humanistické psychoterapie mystiku přesněji zasazuje do života v postmoderní době....cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma th sis is conc rn d with uncov ring th full sp ctrum of humanity through th prism of mysticism and humanistic psychoth rapy. The author s parat s th cont nt into thr s ctions. In th firrst h roots his thoughts in th mysticism of Doroth Söll and h r book The Sil nt Cry: Mysticism and R sistanc , which l nds th th sis th qualiti s of mystical spirituality in th mundan and v ryday lif . From th book th author focus s on th mystical path of "The s lf and th lib ration from th s lf" that invit s th conc pt of go, consum rism and th r lationship toward th inn r cor of th human. The s cond s ction xplor s th th rap utic contribution of humanistic th rapists Virginia Satir and Carl Ransom Rog rs. The auth r introduc s th ir th rap utic mod ls in thr chapt rs: The D v lopm nt of th Mov m nt, The Human Imag and The The rap utic Proc ss and Goal. The th sis is thus imbu d with conc pts aiding fulfirlm nt of a Human Lif : a human r lationship, congur nc and th importanc of s lf- knowl dg ; congru nc b ing th k y t rm inviting spiritual mom nts into th quasion. The third s ction outlin s a shar d spac for mysticism and humanistic psychoth rapy. The author introduc s th ‚mystical human' in cont mporary postmod rn atmosph r , conn cting th discov ri s from th firrst two s ctions of th th sis. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Evangelická teologická fakultacs_CZ
thesis.grade.codeB
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV