Show simple item record

Contemporary nutritional recommendations and their compliance by nutritional therapists
dc.contributor.advisorHubáček, Jaroslav
dc.creatorZapletalová, Martina
dc.date.accessioned2021-06-30T07:21:02Z
dc.date.available2021-06-30T07:21:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/126559
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na česká i světová výživová doporučení i na profesi nutričního terapeuta. Cílem práce je analýza stravovacích zvyklostí nutričních terapeutů jakožto odborníků na výživu. Práce je rozčleněna do kapitol, v rámci kterých je provedena srovnávací anylýza jak výživových doporučení, tak všech úrovní profese nutričního terapeuta. Analýza shodných a rozdílných bodů byla provedena na základě studia dokumentů a jejich komparací. První část práce se věnuje problematice výživových doporučení, jejich významu, formám i způsobu tvorby. Následuje výčet aktuálních doporučení platných v Evropě i v České republice. Tato doporučení jsou následně porovnána. Dále je pozornost věnována profesi nutričního terapeuta, jejímu legislativnímu ukotvení a kompetencím. Vzhledem k tomu, že toto povolání má několik úrovní, jsou srovnány mezi sebou a zdůrazněny rozdíly. Následně jsou vysvětleny jednotlivé činnosti nutričního terapeuta a předloženy příklady z praxe. V neposlední řadě je vypracována analýza stravovacích zvyklostí oslovených nutričních terapeutů a porovnána a aktuálními výživovými doporučeními platnými v České republice. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že téměř polovina dotázaných nutričních terapeutů se těmito doporučeními řídí a praktikuje je ve svém životě. klíčová slova: výživová...cs_CZ
dc.description.abstractThis work is focused on Czech and world nutritional recommendations and the profession of nutritional therapist. The aim of the work is to analyze the eating habits of nutrition therapists as nutrition experts. The work is divided into chapters, within which a comparative analysis of both nutritional recommendations and all levels of the profession of nutritional therapist is performed. The analysis of identical and different points was performed on the basis of the study of documents and their comparisons. The first part of the thesis deals with the issue of nutritional recommendations, their importance, forms and methods of creation. The following is a list of current recommendations valid in Europe and in the Czech Republic. These recommendations are then compared. Furthermore, attention is paid to the profession of nutritional therapist, its legislative anchoring and competencies. As this profession has several levels, they are compared with each other and the differences are emphasized. Subsequently, the individual activities of a nutritional therapist are explained and practical examples are presented. Last but not least, an analysis of the eating habits of the addressed nutritional therapists is prepared and compared with the current nutritional recommendations valid in the Czech Republic....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectvýživová doporučenícs_CZ
dc.subjectvýživacs_CZ
dc.subjectnutriční terapeutcs_CZ
dc.subjectživotní stylcs_CZ
dc.subjectnutritional recommendationsen_US
dc.subjectnutritionen_US
dc.subjectnutrition therapisten_US
dc.subjectdietetianen_US
dc.subjectlife styleen_US
dc.titleSoučasná výživová doporučení a jejich dodržování nutričními terapeutycs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-09
dc.description.department3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
dc.description.departmentIII. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId227521
dc.title.translatedContemporary nutritional recommendations and their compliance by nutritional therapistsen_US
dc.contributor.refereePejšová, Hana
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineNutritional Therapyen_US
thesis.degree.disciplineNutriční terapeutcs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNutriční terapeutcs_CZ
uk.degree-discipline.enNutritional Therapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce je zaměřena na česká i světová výživová doporučení i na profesi nutričního terapeuta. Cílem práce je analýza stravovacích zvyklostí nutričních terapeutů jakožto odborníků na výživu. Práce je rozčleněna do kapitol, v rámci kterých je provedena srovnávací anylýza jak výživových doporučení, tak všech úrovní profese nutričního terapeuta. Analýza shodných a rozdílných bodů byla provedena na základě studia dokumentů a jejich komparací. První část práce se věnuje problematice výživových doporučení, jejich významu, formám i způsobu tvorby. Následuje výčet aktuálních doporučení platných v Evropě i v České republice. Tato doporučení jsou následně porovnána. Dále je pozornost věnována profesi nutričního terapeuta, jejímu legislativnímu ukotvení a kompetencím. Vzhledem k tomu, že toto povolání má několik úrovní, jsou srovnány mezi sebou a zdůrazněny rozdíly. Následně jsou vysvětleny jednotlivé činnosti nutričního terapeuta a předloženy příklady z praxe. V neposlední řadě je vypracována analýza stravovacích zvyklostí oslovených nutričních terapeutů a porovnána a aktuálními výživovými doporučeními platnými v České republice. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že téměř polovina dotázaných nutričních terapeutů se těmito doporučeními řídí a praktikuje je ve svém životě. klíčová slova: výživová...cs_CZ
uk.abstract.enThis work is focused on Czech and world nutritional recommendations and the profession of nutritional therapist. The aim of the work is to analyze the eating habits of nutrition therapists as nutrition experts. The work is divided into chapters, within which a comparative analysis of both nutritional recommendations and all levels of the profession of nutritional therapist is performed. The analysis of identical and different points was performed on the basis of the study of documents and their comparisons. The first part of the thesis deals with the issue of nutritional recommendations, their importance, forms and methods of creation. The following is a list of current recommendations valid in Europe and in the Czech Republic. These recommendations are then compared. Furthermore, attention is paid to the profession of nutritional therapist, its legislative anchoring and competencies. As this profession has several levels, they are compared with each other and the differences are emphasized. Subsequently, the individual activities of a nutritional therapist are explained and practical examples are presented. Last but not least, an analysis of the eating habits of the addressed nutritional therapists is prepared and compared with the current nutritional recommendations valid in the Czech Republic....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV