Show simple item record

Hydrological drought in the context of climate change: Case study of the Blšanka and Loděnice basins
dc.contributor.advisorJanský, Bohumír
dc.creatorBurian, Alois
dc.date.accessioned2021-06-27T10:05:47Z
dc.date.available2021-06-27T10:05:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/126442
dc.description.abstractZávěrečná práce se zabývá problematikou hydrologického sucha zasazeného do kontextu změny klimatu. Pro účely práce jsou vybrána povodí Blšanky a Loděnice, jež zejména v posledních letech trpí nedostatkem vody. Práce shrnuje základní principy sloužící k odhadu vlivu změny klimatu na vodní zdroje s důrazem na výskyt hydrologického sucha. Zároveň jsou popsány jednotlivé komponenty a procesy hydrologického modelování podmiňující tvorbu ovlivněných časových řad v blízké (2020-2050) a vzdálené budoucnosti (2070-2100). Použito je celkem šestnáct simulací vytvořených ze sedmi globálních klimatických modelů (GCM) projektu CMIP5 a tří scénářů klimatu (RCP). Změnou klimatu ovlivněné časové řady srážek a teploty vzduchu jsou odvozeny pokročilou přírůstkovou metodou, jež bere v potaz i změnu variability. Pro simulování změn je využit koncepční hydrologický model BILAN, a to z důvodu dostupnosti od Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. a jeho širokého použití v podmínkách Česka. Parametry modelu BILAN jsou kalibrovány na základě pozorovaných časových řad obou vybraných povodí. Hodnoty parametrů byly následně využity k tvorbě scénářových řad ovlivněných změnou klimatu. Výsledky práce naznačují, že vytvořené projekce předpokládají nárůst teploty vzduchu i srážkové činnosti. Vlivem těchto změn dochází ke...cs_CZ
dc.description.abstractThe final thesis deals with the issue of hydrological drought in the context of climate change. The basins of the Blšanka River and the Loděnice River have been suffering from water shortages in recent years, therefore they have been selected for the purposes of this final thesis. The thesis summarizes the basic principles used to estimate climate change on the water resources with emphasis on the occurrence of hydrological drought. At the same time, individual components and processes of hydrological modelling conditioning the formation of affected time series in the near (2020-2050) and far future (2070-2100) are described. A total of sixteen simulations created from the seven global climate models (GCM) of the CMIP5 project and three climate scenarios (RCP; Representative Concentration Pathways) are used. The time series of precipitation and air temperature, which have been influenced by the climate change, were derived by an advanced delta method that counts also with the change of variability. The conceptual hydrological model BILAN is used to simulate changes, due to its availability from the T. G. M. Research Institute of Water Management and its wide use in Czech conditions. The parameters of the BILAN model are calibrated based on the observed time series of both selected river basins....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjecthydrologické suchocs_CZ
dc.subjectzměna klimatucs_CZ
dc.subjectmodel BILANcs_CZ
dc.subjectnedostatkové objemycs_CZ
dc.subjecthydrological droughten_US
dc.subjectclimate changeen_US
dc.subjectmodel BILANen_US
dc.subjectdeficit volumesen_US
dc.titleHydrologické sucho v kontextu změny klimatu: Případová studie v povodí Blšanky a Loděnicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-26
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId220804
dc.title.translatedHydrological drought in the context of climate change: Case study of the Blšanka and Loděnice basinsen_US
dc.contributor.refereeHanel, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHydrology and Hydrogeologyen_US
thesis.degree.disciplineHydrologie a hydrogeologiecs_CZ
thesis.degree.programHydrologie a hydrogeologiecs_CZ
thesis.degree.programHydrology and Hydrogeologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHydrologie a hydrogeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enHydrology and Hydrogeologyen_US
uk.degree-program.csHydrologie a hydrogeologiecs_CZ
uk.degree-program.enHydrology and Hydrogeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZávěrečná práce se zabývá problematikou hydrologického sucha zasazeného do kontextu změny klimatu. Pro účely práce jsou vybrána povodí Blšanky a Loděnice, jež zejména v posledních letech trpí nedostatkem vody. Práce shrnuje základní principy sloužící k odhadu vlivu změny klimatu na vodní zdroje s důrazem na výskyt hydrologického sucha. Zároveň jsou popsány jednotlivé komponenty a procesy hydrologického modelování podmiňující tvorbu ovlivněných časových řad v blízké (2020-2050) a vzdálené budoucnosti (2070-2100). Použito je celkem šestnáct simulací vytvořených ze sedmi globálních klimatických modelů (GCM) projektu CMIP5 a tří scénářů klimatu (RCP). Změnou klimatu ovlivněné časové řady srážek a teploty vzduchu jsou odvozeny pokročilou přírůstkovou metodou, jež bere v potaz i změnu variability. Pro simulování změn je využit koncepční hydrologický model BILAN, a to z důvodu dostupnosti od Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. a jeho širokého použití v podmínkách Česka. Parametry modelu BILAN jsou kalibrovány na základě pozorovaných časových řad obou vybraných povodí. Hodnoty parametrů byly následně využity k tvorbě scénářových řad ovlivněných změnou klimatu. Výsledky práce naznačují, že vytvořené projekce předpokládají nárůst teploty vzduchu i srážkové činnosti. Vlivem těchto změn dochází ke...cs_CZ
uk.abstract.enThe final thesis deals with the issue of hydrological drought in the context of climate change. The basins of the Blšanka River and the Loděnice River have been suffering from water shortages in recent years, therefore they have been selected for the purposes of this final thesis. The thesis summarizes the basic principles used to estimate climate change on the water resources with emphasis on the occurrence of hydrological drought. At the same time, individual components and processes of hydrological modelling conditioning the formation of affected time series in the near (2020-2050) and far future (2070-2100) are described. A total of sixteen simulations created from the seven global climate models (GCM) of the CMIP5 project and three climate scenarios (RCP; Representative Concentration Pathways) are used. The time series of precipitation and air temperature, which have been influenced by the climate change, were derived by an advanced delta method that counts also with the change of variability. The conceptual hydrological model BILAN is used to simulate changes, due to its availability from the T. G. M. Research Institute of Water Management and its wide use in Czech conditions. The parameters of the BILAN model are calibrated based on the observed time series of both selected river basins....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV