Show simple item record

Education of people during their custodial sentence
dc.contributor.advisorVeteška, Jaroslav
dc.creatorBryndová, Jana
dc.date.accessioned2021-06-18T09:31:58Z
dc.date.available2021-06-18T09:31:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125946
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je přiblížení širokého tématu, týkajícího se vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich motivaci ke vzdělávání. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části, s pomocí odborné literatury, se zaměřuji na kriminalitu, vězeňství, a to včetně historie. Další kapitola řeší statistiky vězeňství, tresty v ČR, a to i ty alternativní. Následně se věnuji resocializaci, vzdělávání a motivaci jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody. Poslední kapitola teoretické části se věnuje programům zacházení. Představuji v ní činnosti programu, jak se program sestavuje a druhy programů. V praktické části přibližuji mé hypotézy, výzkumné metody a charakterizuji skupinu respondentů. Je zpracována kazuistika s jedním konkrétním vězněm. Dalším krokem je dotazníkové šetření, které bylo zasláno vězňům. Následuje zpracování jeho výsledků a hypotéz. Poslední kapitola diplomové práce obsahuje závěr a diskuzi nad získanými poznatky. KLÍČOVÁ SLOVA vězeňství, historie vězeňství, vzdělávání, program zacházení, motivace, zaměstnávání, trest odnětí svobodycs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to approach a broad topic related to the education of individuals serving a prison sentence and their motivation for education. The work contains a theoretical and practical part. In the theoretical part, with the help of specialized literature, I focus on crime, prisons, including prison history. The next chapter deals with prison statistics, punishments in the Czech Republic, including alternative ones. Subsequently, I focus on resocialization, education and motivation of individuals serving a prison sentence. The last chapter of the theoretical part deals with treatment programs. In it I present the activities of the program, how the program is compiled and their types of programs. In the practical part I present my hypotheses, research methods and characterize a group of respondents. I made a case study with one specific prisoner. The next step is a questionnaire survey, which was sent to prisoners. The processing of its results and hypotheses follows. The last chapter of the diploma thesis contains a conclusion and a discussion of the acquired knowledge. KEYWORDS penitentiary, education, program, custodial sentence, motivation, employment, treatment programen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectvězeňstvícs_CZ
dc.subjectvzdělávánícs_CZ
dc.subjectprogramcs_CZ
dc.subjectprácecs_CZ
dc.subjecttrest odnětí svobodycs_CZ
dc.subjectpenitentiaryen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectprogramen_US
dc.subjectworken_US
dc.subjectcustodial sentenceen_US
dc.titleVzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobodycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-18
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId231283
dc.title.translatedEducation of people during their custodial sentenceen_US
dc.contributor.refereeKříž, Jaroslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineAdult education and educational managementen_US
thesis.degree.programAdult education and educational managementen_US
thesis.degree.programAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enAdult education and educational managementen_US
uk.degree-program.csAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.degree-program.enAdult education and educational managementen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce je přiblížení širokého tématu, týkajícího se vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich motivaci ke vzdělávání. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části, s pomocí odborné literatury, se zaměřuji na kriminalitu, vězeňství, a to včetně historie. Další kapitola řeší statistiky vězeňství, tresty v ČR, a to i ty alternativní. Následně se věnuji resocializaci, vzdělávání a motivaci jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody. Poslední kapitola teoretické části se věnuje programům zacházení. Představuji v ní činnosti programu, jak se program sestavuje a druhy programů. V praktické části přibližuji mé hypotézy, výzkumné metody a charakterizuji skupinu respondentů. Je zpracována kazuistika s jedním konkrétním vězněm. Dalším krokem je dotazníkové šetření, které bylo zasláno vězňům. Následuje zpracování jeho výsledků a hypotéz. Poslední kapitola diplomové práce obsahuje závěr a diskuzi nad získanými poznatky. KLÍČOVÁ SLOVA vězeňství, historie vězeňství, vzdělávání, program zacházení, motivace, zaměstnávání, trest odnětí svobodycs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this diploma thesis is to approach a broad topic related to the education of individuals serving a prison sentence and their motivation for education. The work contains a theoretical and practical part. In the theoretical part, with the help of specialized literature, I focus on crime, prisons, including prison history. The next chapter deals with prison statistics, punishments in the Czech Republic, including alternative ones. Subsequently, I focus on resocialization, education and motivation of individuals serving a prison sentence. The last chapter of the theoretical part deals with treatment programs. In it I present the activities of the program, how the program is compiled and their types of programs. In the practical part I present my hypotheses, research methods and characterize a group of respondents. I made a case study with one specific prisoner. The next step is a questionnaire survey, which was sent to prisoners. The processing of its results and hypotheses follows. The last chapter of the diploma thesis contains a conclusion and a discussion of the acquired knowledge. KEYWORDS penitentiary, education, program, custodial sentence, motivation, employment, treatment programen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV