Show simple item record

Development of pedagogical staff in relation to trends in secondary school management
dc.contributor.advisorPaulovčáková, Lucie
dc.creatorAndr, Jiří
dc.date.accessioned2021-06-18T09:28:17Z
dc.date.available2021-06-18T09:28:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125928
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce nesoucí název Rozvoj pedagogických pracovníků ve vazbě na trendy v oblasti řízení středních škol je analýza přístupů z hlediska národní strategie, ale také z hlediska samotných středních škol. Teoretická část představuje vzdělávací politiku a vzdělávací systém v České republice, legislativní pojetí a vymezení vzdělávání a popis kontrolního orgánu, kterým je Česká školní inspekce. Práce také obsahuje teoretický základ a teoretická východiska zpracovávané problematiky zaměřené na strategické řízení lidských zdrojů v rovině obecné, ale i v pojetí sekundárního vzdělávání. Východiskem zkoumané problematiky je přístup ke strategickému řízení lidských zdrojů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách dle koncepčních dokumentů se zaměřením na kvalitu vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků v České republice a využívání prostředků nabízených výzvou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoumány jsou dokumenty a přístupy vztahující se ke strategii vzdělávací politiky pro následující období, ale i stanovená kritéria kvality středních škol a gymnázií. Na základě zjištěných skutečností z uvedených strategických a koncepčních dokumentů, které se týkají středních škol, a polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky vybraných středních škol,...cs_CZ
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis entitled Development of pedagogical staff in relation to trends in the management of secondary schools is the analysis of approaches in terms of national strategy, but also in terms of secondary schools themselves. The theoretical part presents the educational policy and educational system in the Czech Republic, the legislative concept and definition of education and a description of the control body, which is the Czech School Inspectorate. The work also contains a theoretical basis and theoretical background of the issues focused on the strategic management of human resources in general, but also in the concept of secondary education. The starting point of the research is the approach to strategic management of human resources in the field of education of teachers at secondary schools according to conceptual documents focusing on the quality of education and development of teachers in the Czech Republic and the use of funds offered by the Ministry of Education, Youth and Sports. Documents and approaches related to the strategy of educational policy for the following period had examined, as well as the set quality criteria of secondary schools and grammar schools. Based on the findings from the above strategic and conceptual documents concerning secondary schools...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectDalší vzdělávánícs_CZ
dc.subjectICTcs_CZ
dc.subjectkritéria kvalitycs_CZ
dc.subjectlidské zdrojecs_CZ
dc.subjectprojekt Šablonycs_CZ
dc.subjectrozvoj pracovníkůcs_CZ
dc.subjectstřední školacs_CZ
dc.subjectFurther educationen_US
dc.subjecthigh schoolen_US
dc.subjecthuman resourcesen_US
dc.subjectICTen_US
dc.subjectproject Templatesen_US
dc.subjectquality criteriaen_US
dc.subjectstaff developmenten_US
dc.titleRozvoj pedagogických pracovníků ve vazbě na trendy v oblasti řízení středních školcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-19
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId217282
dc.title.translatedDevelopment of pedagogical staff in relation to trends in secondary school managementen_US
dc.contributor.refereeSvobodová, Zuzana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPředmětem diplomové práce nesoucí název Rozvoj pedagogických pracovníků ve vazbě na trendy v oblasti řízení středních škol je analýza přístupů z hlediska národní strategie, ale také z hlediska samotných středních škol. Teoretická část představuje vzdělávací politiku a vzdělávací systém v České republice, legislativní pojetí a vymezení vzdělávání a popis kontrolního orgánu, kterým je Česká školní inspekce. Práce také obsahuje teoretický základ a teoretická východiska zpracovávané problematiky zaměřené na strategické řízení lidských zdrojů v rovině obecné, ale i v pojetí sekundárního vzdělávání. Východiskem zkoumané problematiky je přístup ke strategickému řízení lidských zdrojů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách dle koncepčních dokumentů se zaměřením na kvalitu vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků v České republice a využívání prostředků nabízených výzvou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoumány jsou dokumenty a přístupy vztahující se ke strategii vzdělávací politiky pro následující období, ale i stanovená kritéria kvality středních škol a gymnázií. Na základě zjištěných skutečností z uvedených strategických a koncepčních dokumentů, které se týkají středních škol, a polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky vybraných středních škol,...cs_CZ
uk.abstract.enThe subject of the diploma thesis entitled Development of pedagogical staff in relation to trends in the management of secondary schools is the analysis of approaches in terms of national strategy, but also in terms of secondary schools themselves. The theoretical part presents the educational policy and educational system in the Czech Republic, the legislative concept and definition of education and a description of the control body, which is the Czech School Inspectorate. The work also contains a theoretical basis and theoretical background of the issues focused on the strategic management of human resources in general, but also in the concept of secondary education. The starting point of the research is the approach to strategic management of human resources in the field of education of teachers at secondary schools according to conceptual documents focusing on the quality of education and development of teachers in the Czech Republic and the use of funds offered by the Ministry of Education, Youth and Sports. Documents and approaches related to the strategy of educational policy for the following period had examined, as well as the set quality criteria of secondary schools and grammar schools. Based on the findings from the above strategic and conceptual documents concerning secondary schools...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV