Show simple item record

Current issues of custody within Czech criminal proceedings
dc.contributor.advisorGalovcová, Ingrid
dc.creatorBenediktová, Eliška
dc.date.accessioned2021-06-15T10:09:38Z
dc.date.available2021-06-15T10:09:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125804
dc.description.abstractAktuální otázky vazby v českém trestním řízení Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o aktuálních otázkách vazby v českém trestním řízení. Vazba je zavedeným a nenahraditelným institutem, který je již dlouho tradiční součástí trestního řízení. Vzhledem k charakteru vazby, která představuje citelný zásah do osobní svobody jednotlivce, je vazba tématem stále aktuálním a hojně diskutovaným nejen odborníky, ale její problematika přitahuje pozornost i laické veřejnosti. Práce sestává z pěti na sebe navazujících kapitol. První kapitola vymezuje pojem a účel institutu vazby s přihlédnutím k jeho základním principům. V druhé kapitole následuje stručný popis historického vývoje vazby na našem území, který má sloužit jako úvod pro pochopení platné právní úpravy. Navíc platným předpisem trestního práva procesního je stále trestní řád z roku 1961, od jehož přijetí prošlo vazební právo značnými změnami. Třetí kapitola se zabývá materiálním pojetím vazebního práva, tedy zákonnými podmínkami pro uvalení vazby a rozborem jednotlivých vazebních důvodů, a to s cílem vystihnout problematická místa i ve světle související judikatury. Čtvrtá kapitola popisuje některé aspekty formálního vazebního práva, které charakterizuje především procesní postupy oprávněných orgánů při rozhodování o vazbě. Do této kapitoly dále...cs_CZ
dc.description.abstractCurrent issues of custody within Czech criminal proceedings Abstract This submitted thesis describes custody's current issues within Czech criminal proceedings. The custody is an established and irreplaceable institute that has been for a long time a traditional part of criminal proceedings. Due to the nature of this institute, representing a major interference with personal freedom of the individual, it is still widely discussed not only by experts but also attracts the attention of the general public. The thesis itself consists of five consecutive chapters. The first chapter defines the concept and purpose of the custody, considering its basic principles. The following second chapter includes a brief description of custody's historical development in the Czech Republic, but the chapter also serves as an introduction to understanding the current legislation. In addition, the valid regulation is the one of 1961, which has undergone several changes since its adoption. The third chapter deals with the material concept of custody law, i.e. the legal conditions for the custody imposition and the analysis of individual reasons for it, trying to capture the bottlenecks of the related law. The fourth chapter describes some aspects of formal custody law, which characterizes the processes of authorized bodies in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectvazbacs_CZ
dc.subjectnahrazení vazbycs_CZ
dc.subjectultima ratiocs_CZ
dc.subjectcustodyen_US
dc.subjectsubstitution of custodyen_US
dc.subjectultima ratioen_US
dc.titleAktuální otázky vazby v českém trestním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-25
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId218437
dc.title.translatedCurrent issues of custody within Czech criminal proceedingsen_US
dc.contributor.refereeTlapák Navrátilová, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csAktuální otázky vazby v českém trestním řízení Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o aktuálních otázkách vazby v českém trestním řízení. Vazba je zavedeným a nenahraditelným institutem, který je již dlouho tradiční součástí trestního řízení. Vzhledem k charakteru vazby, která představuje citelný zásah do osobní svobody jednotlivce, je vazba tématem stále aktuálním a hojně diskutovaným nejen odborníky, ale její problematika přitahuje pozornost i laické veřejnosti. Práce sestává z pěti na sebe navazujících kapitol. První kapitola vymezuje pojem a účel institutu vazby s přihlédnutím k jeho základním principům. V druhé kapitole následuje stručný popis historického vývoje vazby na našem území, který má sloužit jako úvod pro pochopení platné právní úpravy. Navíc platným předpisem trestního práva procesního je stále trestní řád z roku 1961, od jehož přijetí prošlo vazební právo značnými změnami. Třetí kapitola se zabývá materiálním pojetím vazebního práva, tedy zákonnými podmínkami pro uvalení vazby a rozborem jednotlivých vazebních důvodů, a to s cílem vystihnout problematická místa i ve světle související judikatury. Čtvrtá kapitola popisuje některé aspekty formálního vazebního práva, které charakterizuje především procesní postupy oprávněných orgánů při rozhodování o vazbě. Do této kapitoly dále...cs_CZ
uk.abstract.enCurrent issues of custody within Czech criminal proceedings Abstract This submitted thesis describes custody's current issues within Czech criminal proceedings. The custody is an established and irreplaceable institute that has been for a long time a traditional part of criminal proceedings. Due to the nature of this institute, representing a major interference with personal freedom of the individual, it is still widely discussed not only by experts but also attracts the attention of the general public. The thesis itself consists of five consecutive chapters. The first chapter defines the concept and purpose of the custody, considering its basic principles. The following second chapter includes a brief description of custody's historical development in the Czech Republic, but the chapter also serves as an introduction to understanding the current legislation. In addition, the valid regulation is the one of 1961, which has undergone several changes since its adoption. The third chapter deals with the material concept of custody law, i.e. the legal conditions for the custody imposition and the analysis of individual reasons for it, trying to capture the bottlenecks of the related law. The fourth chapter describes some aspects of formal custody law, which characterizes the processes of authorized bodies in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV