Show simple item record

Diagnosis of phonemic awareness in preschool children
dc.contributor.advisorKlenková, Jiřina
dc.creatorKreuzigerová, Simona
dc.date.accessioned2021-06-15T10:03:21Z
dc.date.available2021-06-15T10:03:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125771
dc.description.abstractDiplomová práce je zpracována na speciálně pedagogické téma. Tématem práce je Diagnostika fonematického povědomí u dětí předškolního věku, přičemž předmětem diplomové práce je posouzení úrovně fonematického povědomí, konkrétně schopnost izolace hlásek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly zabývající se foneticko-fonologickou rovinou, fonematickým povědomím, foneticko-fonologickou rovinou u dětí předškolního věku a diagnostikou fonematického povědomí. Poslední, pátou kapitolu tvoří praktická část diplomové práce. Cílem výzkumného šetření je zjistit schopnost izolovat první a poslední hlásku slov u předškolních dětí a zároveň zjistit, zda se vyskytuje rozdíl mezi dětmi, které navštěvují mateřskou školu a přípravnou třídu základní školy. U vybraného výzkumného vzorku dětí, které navštěvují běžnou mateřskou školu a přípravnou třídu v běžné základní škole, byl proveden pomocí standardizované testové baterie MABEL Test izolace hlásek, použila se tedy metoda testování. Výzkumné šetření ukázalo, že zhruba třetina dětí v předškolním věku je schopná izolovat hlásky již na začátku školního roku, avšak je značný rozdíl mezi mateřskou školou a přípravnou třídou v základní škole, zároveň se objevily odlišné výsledky mezi jednotlivými pohlavími.cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis is elaborated on a special pedagogical topic. The topic of the thesis is Diagnosis of phonemic awareness in preschool children, while the subject of the diploma thesis is the assessment of the level of phonemic awareness, specifically the ability to isolate sounds. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains four chapters dealing with the phonetic-phonological level, phonemic awareness, phonetic-phonological level in preschool children and the diagnosis of phonemic awareness. The last, fifth chapter is the practical part of the thesis. The aim of the research is to find out the ability to isolate the first and last vowel of words in preschool children and at the same time to find out whether there is a difference between children attending kindergarten and preparatory class of primary school. For a selected research sample of children attending a regular kindergarten and a preparatory class in a regular primary school, the Voice Isolation Test was performed using a standardized MABEL test battery, so the testing method was used. The research survey showed that about a third of preschool children are able to isolate sounds at the beginning of the school year, but there is a significant difference between kindergarten and preparatory class...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectDiagnostikacs_CZ
dc.subjectfonematické povědomícs_CZ
dc.subjectfoneticko-fonologická rovinacs_CZ
dc.subjectMABELcs_CZ
dc.subjectpředškolní věkcs_CZ
dc.subjectDiagnosticsen_US
dc.subjectphonemic awarenessen_US
dc.subjectphonetic-phonological levelen_US
dc.subjectMABELen_US
dc.subjectpreschool ageen_US
dc.titleDiagnostika fonematického povědomí u dětí předškolního věkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-25
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId222663
dc.title.translatedDiagnosis of phonemic awareness in preschool childrenen_US
dc.contributor.refereeHorynová, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zpracována na speciálně pedagogické téma. Tématem práce je Diagnostika fonematického povědomí u dětí předškolního věku, přičemž předmětem diplomové práce je posouzení úrovně fonematického povědomí, konkrétně schopnost izolace hlásek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly zabývající se foneticko-fonologickou rovinou, fonematickým povědomím, foneticko-fonologickou rovinou u dětí předškolního věku a diagnostikou fonematického povědomí. Poslední, pátou kapitolu tvoří praktická část diplomové práce. Cílem výzkumného šetření je zjistit schopnost izolovat první a poslední hlásku slov u předškolních dětí a zároveň zjistit, zda se vyskytuje rozdíl mezi dětmi, které navštěvují mateřskou školu a přípravnou třídu základní školy. U vybraného výzkumného vzorku dětí, které navštěvují běžnou mateřskou školu a přípravnou třídu v běžné základní škole, byl proveden pomocí standardizované testové baterie MABEL Test izolace hlásek, použila se tedy metoda testování. Výzkumné šetření ukázalo, že zhruba třetina dětí v předškolním věku je schopná izolovat hlásky již na začátku školního roku, avšak je značný rozdíl mezi mateřskou školou a přípravnou třídou v základní škole, zároveň se objevily odlišné výsledky mezi jednotlivými pohlavími.cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis is elaborated on a special pedagogical topic. The topic of the thesis is Diagnosis of phonemic awareness in preschool children, while the subject of the diploma thesis is the assessment of the level of phonemic awareness, specifically the ability to isolate sounds. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains four chapters dealing with the phonetic-phonological level, phonemic awareness, phonetic-phonological level in preschool children and the diagnosis of phonemic awareness. The last, fifth chapter is the practical part of the thesis. The aim of the research is to find out the ability to isolate the first and last vowel of words in preschool children and at the same time to find out whether there is a difference between children attending kindergarten and preparatory class of primary school. For a selected research sample of children attending a regular kindergarten and a preparatory class in a regular primary school, the Voice Isolation Test was performed using a standardized MABEL test battery, so the testing method was used. The research survey showed that about a third of preschool children are able to isolate sounds at the beginning of the school year, but there is a significant difference between kindergarten and preparatory class...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV