Show simple item record

Czech portrait medal of the past and present
dc.contributor.advisorVlnas, Vít
dc.creatorSeidlová, Kristýna
dc.date.accessioned2021-06-14T10:09:12Z
dc.date.available2021-06-14T10:09:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125680
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá českými portrétními medailemi v minulosti a současnosti. Cílem bylo zmapovat českou medailérskou portrétovou tvorbu od vzniku v době renesance až po současnost. Na začátku je práce zaměřena na drahé kovy, ze kterých medaile vznikají, tedy zlato a stříbro. V rámci teorie je zařazena historie zlata a stříbra. Jsou vyjasněny pojmy, co je to numismatika či pamětní medaile ze zlata a stříbra jako investičního uchovatele reálné hodnoty. Zajímal nás celkový umělecký proces výroby portrétní medaile po finální produkt. Následoval historický vývoj medaile v českých zemích. V každém období jsou uvedeni významní umělci, medailéři a jejich tvorba. Veškeré kapitoly obsahují obrazové materiály. Praktická část je věnována všem dosavadním ražbám Karla Gotta, u kterého se jedná o medailérský investiční unikát. Společně s ním jsou blíže charakterizováni současní medailérští umělci. V závěru jsou shrnuty dřívější poznatky o portrétní medaili. Práce přináší celkový pohled na portrétní medailérskou tvorbu. Medailérství představuje specifickou oblast výtvarného a sochařského umění. Jedná se o umělecký artefakt, v němž se odráží naše historie. KLÍČOVÁ SLOVA medaile, zlato, stříbro, portrétní medaile, pamětní medaile, numismatika, umělecká ražba, sběratelstvícs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with Czech portrait medals in the past and present. The aim was to map Czech medal portrait work from its origins in the Renaissance to the present. At the beginning, the work is focused on the precious metals from which the medals are made, gold and silver. The history of gold and silver is included in the theory. The concepts of numismatics or commemorative medals made of gold and silver as investment preservation of real value are clarified. We were interested in the overall artistic process of producing portrait medal into the final product. The historical development of medals in the Czech lands followed. In each period, important artists, medalists, and their work are mentioned. All chapters contain pictorial materials. The practical part is devoted to all existing mintages of Karel Gott, which is a unique medal investment. Along with him, contemporary medal artists are characterized in more detail. In the end, the first findings about the portrait medal are summarized. The work brings an overall view of portrait medal work. Medal making represents a specific area of fine and sculptural art. It is an artistic artifact that reflects our history. KEYWORDS medal, gold, silver, portrait medal, commemorative medal, numismatics, art mintage, collectingen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmedailecs_CZ
dc.subjectzlatocs_CZ
dc.subjectstříbrocs_CZ
dc.subjectportrétní medailecs_CZ
dc.subjectpamětní medailecs_CZ
dc.subjectnumismatikacs_CZ
dc.subjectumělecká ražbacs_CZ
dc.subjectsběratelstvícs_CZ
dc.subjectmedalen_US
dc.subjectgolden_US
dc.subjectsilveren_US
dc.subjectportrait medalen_US
dc.subjectcommemorative medalen_US
dc.subjectnumismaticsen_US
dc.subjectart mintageen_US
dc.subjectcollectingen_US
dc.titleČeská portrétní medaile minulosti a současnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-24
dc.description.departmentKatedra dějin a didaktiky dějepisucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId229638
dc.title.translatedCzech portrait medal of the past and presenten_US
dc.contributor.refereeVenclík, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - francouzský jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - French Languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra dějin a didaktiky dějepisucs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - francouzský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - French Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá českými portrétními medailemi v minulosti a současnosti. Cílem bylo zmapovat českou medailérskou portrétovou tvorbu od vzniku v době renesance až po současnost. Na začátku je práce zaměřena na drahé kovy, ze kterých medaile vznikají, tedy zlato a stříbro. V rámci teorie je zařazena historie zlata a stříbra. Jsou vyjasněny pojmy, co je to numismatika či pamětní medaile ze zlata a stříbra jako investičního uchovatele reálné hodnoty. Zajímal nás celkový umělecký proces výroby portrétní medaile po finální produkt. Následoval historický vývoj medaile v českých zemích. V každém období jsou uvedeni významní umělci, medailéři a jejich tvorba. Veškeré kapitoly obsahují obrazové materiály. Praktická část je věnována všem dosavadním ražbám Karla Gotta, u kterého se jedná o medailérský investiční unikát. Společně s ním jsou blíže charakterizováni současní medailérští umělci. V závěru jsou shrnuty dřívější poznatky o portrétní medaili. Práce přináší celkový pohled na portrétní medailérskou tvorbu. Medailérství představuje specifickou oblast výtvarného a sochařského umění. Jedná se o umělecký artefakt, v němž se odráží naše historie. KLÍČOVÁ SLOVA medaile, zlato, stříbro, portrétní medaile, pamětní medaile, numismatika, umělecká ražba, sběratelstvícs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with Czech portrait medals in the past and present. The aim was to map Czech medal portrait work from its origins in the Renaissance to the present. At the beginning, the work is focused on the precious metals from which the medals are made, gold and silver. The history of gold and silver is included in the theory. The concepts of numismatics or commemorative medals made of gold and silver as investment preservation of real value are clarified. We were interested in the overall artistic process of producing portrait medal into the final product. The historical development of medals in the Czech lands followed. In each period, important artists, medalists, and their work are mentioned. All chapters contain pictorial materials. The practical part is devoted to all existing mintages of Karel Gott, which is a unique medal investment. Along with him, contemporary medal artists are characterized in more detail. In the end, the first findings about the portrait medal are summarized. The work brings an overall view of portrait medal work. Medal making represents a specific area of fine and sculptural art. It is an artistic artifact that reflects our history. KEYWORDS medal, gold, silver, portrait medal, commemorative medal, numismatics, art mintage, collectingen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisucs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV