Show simple item record

Problems of the beginning teachers of the health education
dc.contributor.advisorKovaříková, Miroslava
dc.creatorDrábková, Michaela
dc.date.accessioned2021-06-14T09:59:54Z
dc.date.available2021-06-14T09:59:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125645
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou začínajících učitelů výchovy ke zdraví. Zaměřuje se na nejčastější problémy, se kterými se musí potýkat během prvních pěti let v povolání učitele. Hlavním cílem práce bude identifikovat nejčastější problémy, se kterými se začínající učitelé výchovy ke zdraví musí potýkat. Věnuje se také jejich adaptaci ve školském prostředí a zařazení se do kolektivu učitelského sboru. Ale i zvládání daných problémů během prvních let výkonu učitelské profese. Další cílem bude zjistit, jak problémy řeší a jak se s nimi vyrovnávají, zda jim byl přidělen uvádějící učitel a zda s ním spolupracují. Teoretická část práce objasňuje problematiku spojenou s výkonem povolání učitele, charakterizuje přípravu budoucího učitele na výkon povolání, dále objasňuje termín začínající učitel a uvádějící učitel. V neposlední řadě popisuje uvádění začínajícího učitele do praxe. Praktická část se bude opírat o výzkumné šetření prostřednictvím kvalitativního výzkumu - polostrukturovaných rozhovorů se začínajícími učiteli výchovy ke zdraví, kteří vyučují v maximální délce 5 let a s uvádějícími učiteli s podstatně delší praxí a zkušenostmi. Rozhovor je zacílen na několik okruhů problematiky spojené s výkonem jejich povolání učitele, dále na problémy organizační, kázeňské, sociální a problémy...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of beginning teachers of health education. It focuses on the most common problems they have to face during the first 5 years in the teaching profession. The main goal of the thesis will be to identify the most common problems that beginning teachers of health education have to deal with. Furthermore, their adaptation in the school environment and inclusion in the teaching staff. But also coping with the problems during the first years of the teaching profession. Another goal will be to find out how they solve problems and how they deal with them. Whether they have been assigned an introductory teacher and whether they work with him. The theoretical part of the work clarifies the issues associated with the performance of the teaching profession, characterizes the preparation of the future teacher for the performance of the profession, further clarifies the term beginning teacher and introducing teacher. Last but not least, it describes the implementation of a beginning teacher. The practical part will be based on research through qualitative research - semi-structured interviews with beginning teachers of health education, who teach for a maximum of 5 years and with introductory teachers, with significantly longer practice and experience. The interview is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectUčitelská profesecs_CZ
dc.subjectzačínající učitelcs_CZ
dc.subjectuvádějící učitel - mentorcs_CZ
dc.subjectvýchova ke zdravícs_CZ
dc.subjectkomunikacecs_CZ
dc.subjectThe teaching professionen_US
dc.subjectstarting new teacheren_US
dc.subjectmentoren_US
dc.subjecthealth educationen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.titleProblémy začínajících učitelů výchovy ke zdravícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-24
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId222998
dc.title.translatedProblems of the beginning teachers of the health educationen_US
dc.contributor.refereeKočí, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou začínajících učitelů výchovy ke zdraví. Zaměřuje se na nejčastější problémy, se kterými se musí potýkat během prvních pěti let v povolání učitele. Hlavním cílem práce bude identifikovat nejčastější problémy, se kterými se začínající učitelé výchovy ke zdraví musí potýkat. Věnuje se také jejich adaptaci ve školském prostředí a zařazení se do kolektivu učitelského sboru. Ale i zvládání daných problémů během prvních let výkonu učitelské profese. Další cílem bude zjistit, jak problémy řeší a jak se s nimi vyrovnávají, zda jim byl přidělen uvádějící učitel a zda s ním spolupracují. Teoretická část práce objasňuje problematiku spojenou s výkonem povolání učitele, charakterizuje přípravu budoucího učitele na výkon povolání, dále objasňuje termín začínající učitel a uvádějící učitel. V neposlední řadě popisuje uvádění začínajícího učitele do praxe. Praktická část se bude opírat o výzkumné šetření prostřednictvím kvalitativního výzkumu - polostrukturovaných rozhovorů se začínajícími učiteli výchovy ke zdraví, kteří vyučují v maximální délce 5 let a s uvádějícími učiteli s podstatně delší praxí a zkušenostmi. Rozhovor je zacílen na několik okruhů problematiky spojené s výkonem jejich povolání učitele, dále na problémy organizační, kázeňské, sociální a problémy...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the issue of beginning teachers of health education. It focuses on the most common problems they have to face during the first 5 years in the teaching profession. The main goal of the thesis will be to identify the most common problems that beginning teachers of health education have to deal with. Furthermore, their adaptation in the school environment and inclusion in the teaching staff. But also coping with the problems during the first years of the teaching profession. Another goal will be to find out how they solve problems and how they deal with them. Whether they have been assigned an introductory teacher and whether they work with him. The theoretical part of the work clarifies the issues associated with the performance of the teaching profession, characterizes the preparation of the future teacher for the performance of the profession, further clarifies the term beginning teacher and introducing teacher. Last but not least, it describes the implementation of a beginning teacher. The practical part will be based on research through qualitative research - semi-structured interviews with beginning teachers of health education, who teach for a maximum of 5 years and with introductory teachers, with significantly longer practice and experience. The interview is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV