Show simple item record

The second level students awareness of elementary school about alcohol's effects and risks
dc.contributor.advisorVáchová, Alena
dc.creatorHeinrichová, Zdeňka
dc.date.accessioned2021-06-11T10:54:33Z
dc.date.available2021-06-11T10:54:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125590
dc.description.abstractDiplomová práce se primárně zabývá jednou z nejčastěji užívaných návykových látek - alkoholem. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku závislosti a syndromu rizikového chování v dospívání, věnuje se problematice drog a drogové závislosti. Dále se hlouběji zabývá alkoholem - jeho charakteristikou, metabolismem a vstřebáváním, jeho účinky na jednotlivé orgánové soustavy, stádii a typy alkoholové závislosti. Zaměřuje se také na prevenci užívání návykových látek a alkoholu a na léčbu alkoholové závislosti. Praktická část práce vymezuje cíle a výzkumné otázky. Hlavním cílem praktické části, potažmo celé diplomové práce, bylo analyzovat, jaké povědomí mají žáci 2. stupně základních škol o alkoholu, jeho účincích a rizicích užívání. Cílem také bylo zjistit, zda již žáci mají zkušenosti s preventivními programy a kde se s nimi setkávají. K naplnění těchto cílů byla použita metoda kvantitativního výzkumu - jednalo se o polostrukturované dotazníky pro žáky 2. stupně základních škol, následně byly položeny písemné otázky školním metodikům prevence. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 120 žáků z 6. - 9. ročníků vybraných základních škol. Z výsledků výzkumu je patrné, že žáci určité povědomí o problematice alkoholu mají, jsou si vědomi negativních účinků a rizik užívání této látky. Také vědí, že v jejich...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with one of the most frequently used addictive stuffs - alcohol. The theoretical part contains the characteristics of the addiction and the syndrom of risky behaviour in the adolescent age, it deals with the topic of drugs and drug addiction. Later, it investigates alcohol - its characteristics, metabolism and intake, its effects on single organ systems, the levels and types of alcohol addiction. It focuses on the prevention of using addictive stuffs and alcohol and on the treatment of alcohol addiction. The practical part of the thesis settles the targets and the questions of the research. The main goal of the practical part, eventually of the whole thesis, was to analyze the basic school students' (sixth grade and higher) awareness of alcohol, its effects and the risk of it being consumed. As well as this, the aim was to find out whether the pupils have any experience with preventive programs and where they get in touch with these. The method of quantity research was used to hit these targets - semi-structured questionnaires for the pupils of basic schools (sixth grade and higher), followingly, school prevention methodologists were asked written questions. The questionnaries were filled in by 120 pupils of the 6th up to the 9th class of chosen basic schools. The results...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectNávykové látkycs_CZ
dc.subjectalkoholcs_CZ
dc.subjectúčinkycs_CZ
dc.subjectrizikacs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectléčbacs_CZ
dc.subjectAddictive stuffsen_US
dc.subjectalcoholen_US
dc.subjecteffectsen_US
dc.subjectrisksen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subjecttreatmenten_US
dc.titlePovědomí žáků 2. stupně ZŠ o účincích a rizicích užívání alkoholucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-21
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId211594
dc.title.translatedThe second level students awareness of elementary school about alcohol's effects and risksen_US
dc.contributor.refereeHanušová, Jaroslava
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se primárně zabývá jednou z nejčastěji užívaných návykových látek - alkoholem. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku závislosti a syndromu rizikového chování v dospívání, věnuje se problematice drog a drogové závislosti. Dále se hlouběji zabývá alkoholem - jeho charakteristikou, metabolismem a vstřebáváním, jeho účinky na jednotlivé orgánové soustavy, stádii a typy alkoholové závislosti. Zaměřuje se také na prevenci užívání návykových látek a alkoholu a na léčbu alkoholové závislosti. Praktická část práce vymezuje cíle a výzkumné otázky. Hlavním cílem praktické části, potažmo celé diplomové práce, bylo analyzovat, jaké povědomí mají žáci 2. stupně základních škol o alkoholu, jeho účincích a rizicích užívání. Cílem také bylo zjistit, zda již žáci mají zkušenosti s preventivními programy a kde se s nimi setkávají. K naplnění těchto cílů byla použita metoda kvantitativního výzkumu - jednalo se o polostrukturované dotazníky pro žáky 2. stupně základních škol, následně byly položeny písemné otázky školním metodikům prevence. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 120 žáků z 6. - 9. ročníků vybraných základních škol. Z výsledků výzkumu je patrné, že žáci určité povědomí o problematice alkoholu mají, jsou si vědomi negativních účinků a rizik užívání této látky. Také vědí, že v jejich...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with one of the most frequently used addictive stuffs - alcohol. The theoretical part contains the characteristics of the addiction and the syndrom of risky behaviour in the adolescent age, it deals with the topic of drugs and drug addiction. Later, it investigates alcohol - its characteristics, metabolism and intake, its effects on single organ systems, the levels and types of alcohol addiction. It focuses on the prevention of using addictive stuffs and alcohol and on the treatment of alcohol addiction. The practical part of the thesis settles the targets and the questions of the research. The main goal of the practical part, eventually of the whole thesis, was to analyze the basic school students' (sixth grade and higher) awareness of alcohol, its effects and the risk of it being consumed. As well as this, the aim was to find out whether the pupils have any experience with preventive programs and where they get in touch with these. The method of quantity research was used to hit these targets - semi-structured questionnaires for the pupils of basic schools (sixth grade and higher), followingly, school prevention methodologists were asked written questions. The questionnaries were filled in by 120 pupils of the 6th up to the 9th class of chosen basic schools. The results...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV