Show simple item record

Legal regulation of pedagogical employees remuneration
dc.creatorSpringinsfeldová, Nelly
dc.date.accessioned2021-06-09T08:58:10Z
dc.date.available2021-06-09T08:58:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125539
dc.description.abstractPrávo na vzdělání je ústavně zaručeným právem každého člověka a patří mezi základní priority moderního demokratického státu. Stát, jakožto garant práva na vzdělání, zabezpečuje právní rámec pro realizaci vzdělávací soustavy, bez ohledu na charakter zřizovatele, a je zpravidla primárním poskytovatelem prostředků na činnost škol. Vzdělávání osob je tedy zabezpečováno především školami zakládanými zřizovateli veřejnoprávního charakteru. Výchovu a vzdělávání uskutečňují ve školách pedagogičtí pracovníci předně formou přímé pedagogické činnosti, tzn. výkonem určitých druhů determinovaných činností, kterými přímo působí na vzdělávanou osobu. Jednou z přísněji regulovaných oblastí, s ohledem na majoritní saturaci prostředků na provoz škol založených veřejnoprávním zřizovatelem z veřejných rozpočtových složek, je i odměňování zaměstnanců veřejných škol. Předkládaná závěrečná práce se zabývá otázkou, v jaké míře, a zda vůbec, poskytuje stávající právní úprava zaměstnavateli flexibilní právní nástroje pro odměňování pedagogických pracovníků veřejných škol.cs_CZ
dc.description.abstractThe right to education is the constitutional right of every person and is one of the essential priorities of modern democratic state. State as a guaranty of right to education insures legal framework for the realization of educational system disregarding the nature of founder and is generally primary provider of means for operating the schools. The education of people is insured primary by schools which are created by founder of public nature. In schools, training and education are performed by pedagogical workers in the form of direct pedagogical function which means performing certain kinds of determined activities that directly affect the learners. One of the more regulated domains, with regard to the majority saturation of funds for the operation of schools established by a public founder from components of public budget, is remuneration of pedagogical workers in public school. Present dissertation is concerned with the question to which extent and whether at all the existing legal regulation provides to employer flexible legal instrument for remuneration of pedagogical workers in public schools.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titlePrávní úprava odměňování pedagogických pracovníkůcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-19
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId234715
dc.title.translatedLegal regulation of pedagogical employees remunerationen_US
dc.contributor.refereeŠtefko, Martin
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.disciplineLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enLaw and Jurisprudenceen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csPrávo na vzdělání je ústavně zaručeným právem každého člověka a patří mezi základní priority moderního demokratického státu. Stát, jakožto garant práva na vzdělání, zabezpečuje právní rámec pro realizaci vzdělávací soustavy, bez ohledu na charakter zřizovatele, a je zpravidla primárním poskytovatelem prostředků na činnost škol. Vzdělávání osob je tedy zabezpečováno především školami zakládanými zřizovateli veřejnoprávního charakteru. Výchovu a vzdělávání uskutečňují ve školách pedagogičtí pracovníci předně formou přímé pedagogické činnosti, tzn. výkonem určitých druhů determinovaných činností, kterými přímo působí na vzdělávanou osobu. Jednou z přísněji regulovaných oblastí, s ohledem na majoritní saturaci prostředků na provoz škol založených veřejnoprávním zřizovatelem z veřejných rozpočtových složek, je i odměňování zaměstnanců veřejných škol. Předkládaná závěrečná práce se zabývá otázkou, v jaké míře, a zda vůbec, poskytuje stávající právní úprava zaměstnavateli flexibilní právní nástroje pro odměňování pedagogických pracovníků veřejných škol.cs_CZ
uk.abstract.enThe right to education is the constitutional right of every person and is one of the essential priorities of modern democratic state. State as a guaranty of right to education insures legal framework for the realization of educational system disregarding the nature of founder and is generally primary provider of means for operating the schools. The education of people is insured primary by schools which are created by founder of public nature. In schools, training and education are performed by pedagogical workers in the form of direct pedagogical function which means performing certain kinds of determined activities that directly affect the learners. One of the more regulated domains, with regard to the majority saturation of funds for the operation of schools established by a public founder from components of public budget, is remuneration of pedagogical workers in public school. Present dissertation is concerned with the question to which extent and whether at all the existing legal regulation provides to employer flexible legal instrument for remuneration of pedagogical workers in public schools.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV