Show simple item record

Approaches to pupils with special education needs in chemistry classes at primary school
dc.contributor.advisorBartoňová, Miroslava
dc.creatorKantorová, Markéta
dc.date.accessioned2021-06-08T08:42:08Z
dc.date.available2021-06-08T08:42:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125498
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výukou Chemie na základních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části jsou uvedeny zákonné předpisy, podle kterých probíhá výuka inkluzívního vzdělávání. Jsou shrnuty legislativní normy a analyzován systém inkluzívního vzdělávání v České republice včetně poradenských služeb. V další části jsou konkrétně uvedena specifika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a to žáků se specifickými poruchami učení a chování, žáků se smyslovým postižením, žáků s narušenou komunikační schopností, žáků s mentálním postižením a poruchou autistického spektra a žáků s tělesným postižením a mozkovou obrnou. Na základě těchto charakteristik je v praktické části proveden smíšený kvalitativní výzkum kazuistik i konkrétních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvořeny případové studie. Navrženy jsou metody a formy práce s těmito konkrétními žáky se zaměřením na výuku Chemie. Dále je výzkum kombinován s dotazníkovým šetřením, kde jsou zkoumány přístupy učitelů k problematice inkluzívního vzdělání. Výsledky výzkumu jsou podrobně analyzovány v závěru diplomové práce. Jako praktický výstup jsou navrženy scénáře výuky ve formě konkrétních příprav a také aktivizační přístupy k výuce Chemie v 8. a 9. třídě základní školy. Diplomová práce obsahuje doporučení...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the teaching of Chemistry at primary schools for students with special educational needs. The theoretical part presents the legal regulations according the teaching of inclusive education. The law and the system of inclusive education in the Czech Republic is summarized, including advisory services and is analyzed. In the next part, the specifics of students with special educational needs are described, namely students with specific learning and behavioral disorders, with sensory disabilities, with impaired communication skills, with mental disabilities and autism disorders, and with physical disabilities and cerebral palsy. Based on these characteristics, a combined qualitative research of case studies of two specific students with special educational needs is performed in the practical part and case studies are created. Methods and forms of work with these specific students with a focus on teaching Chemistry are proposed. Furthermore, the research is combined with a questionnaire survey, which examines teachers' approaches to the issue of inclusive education. The results of the research are analyzed in detail at the end of the diploma thesis. As a practical output, teaching scenarios in the form of specific preparations are proposed, as well as activation approaches...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectvýuka Chemiecs_CZ
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectžáci se speciálními vzdělávacími potřebami,podpůrná opatřenícs_CZ
dc.subjectteaching Chemistryen_US
dc.subjectinclusive educationen_US
dc.subjectstudents with special educational needs,support measuresen_US
dc.titlePřístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách chemie na základní školecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-18
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId230700
dc.title.translatedApproaches to pupils with special education needs in chemistry classes at primary schoolen_US
dc.contributor.refereeMarádová, Eva
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá výukou Chemie na základních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části jsou uvedeny zákonné předpisy, podle kterých probíhá výuka inkluzívního vzdělávání. Jsou shrnuty legislativní normy a analyzován systém inkluzívního vzdělávání v České republice včetně poradenských služeb. V další části jsou konkrétně uvedena specifika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a to žáků se specifickými poruchami učení a chování, žáků se smyslovým postižením, žáků s narušenou komunikační schopností, žáků s mentálním postižením a poruchou autistického spektra a žáků s tělesným postižením a mozkovou obrnou. Na základě těchto charakteristik je v praktické části proveden smíšený kvalitativní výzkum kazuistik i konkrétních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvořeny případové studie. Navrženy jsou metody a formy práce s těmito konkrétními žáky se zaměřením na výuku Chemie. Dále je výzkum kombinován s dotazníkovým šetřením, kde jsou zkoumány přístupy učitelů k problematice inkluzívního vzdělání. Výsledky výzkumu jsou podrobně analyzovány v závěru diplomové práce. Jako praktický výstup jsou navrženy scénáře výuky ve formě konkrétních příprav a také aktivizační přístupy k výuce Chemie v 8. a 9. třídě základní školy. Diplomová práce obsahuje doporučení...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the teaching of Chemistry at primary schools for students with special educational needs. The theoretical part presents the legal regulations according the teaching of inclusive education. The law and the system of inclusive education in the Czech Republic is summarized, including advisory services and is analyzed. In the next part, the specifics of students with special educational needs are described, namely students with specific learning and behavioral disorders, with sensory disabilities, with impaired communication skills, with mental disabilities and autism disorders, and with physical disabilities and cerebral palsy. Based on these characteristics, a combined qualitative research of case studies of two specific students with special educational needs is performed in the practical part and case studies are created. Methods and forms of work with these specific students with a focus on teaching Chemistry are proposed. Furthermore, the research is combined with a questionnaire survey, which examines teachers' approaches to the issue of inclusive education. The results of the research are analyzed in detail at the end of the diploma thesis. As a practical output, teaching scenarios in the form of specific preparations are proposed, as well as activation approaches...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV