Show simple item record

Support measures in the process of inclusive education of pupils with mild intellectual disability
dc.contributor.advisorNěmec, Zbyněk
dc.creatorBočková, Petra
dc.date.accessioned2021-06-08T08:40:58Z
dc.date.available2021-06-08T08:40:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125492
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Podpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se zabývá využíváním podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání. Cílem práce je zjistit, jakou formu podpory poskytují učitelé ve školách hlavního vzdělávacího proudu žákům s lehkým mentálním postižením nad rámec podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením, dále jaká podpůrná opatření žákům s lehkým mentálním postižením nejčastěji školská poradenská zařízení doporučují, a jaké formy podpory využívají učitelé pro co nejlepší začlenění žáka s lehkým mentálním postižením do třídního kolektivu. Práce je členěna na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny (mentální postižení, inkluzivní vzdělávání a podpůrná opatření). V praktické části práce je použita metoda kvalitativního výzkumu. Výzkum byl proveden formou polostrukturovaných rozhovorů s třídními učitelkami a s asistentkami pedagoga na čtyřech základních školách. Hodnocení výsledků výzkumu je tedy sledováno ze dvou úhlů pohledu - z pohledu třídního učitele a z pohledu asistenta pedagoga. Primární je pohled třídních učitelů, doplňující perspektivou je pohled asistentů pedagoga. Dle výsledků výzkumu jsou žákům s lehkým mentálním...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis entitled Support measures in the process of inclusive education of pupils with mild intellectual disability deals with the use of support measures for pupils with mild intellectual disability in inclusive education. The aim of the thesis is to find out what form of support teachers provide in mainstream schools to pupils with mild intellectual disability beyond the support measures recommended by school counselling facilities, what support measures are most often recommended for pupils with mild intellectual disability by school counselling facilities and what form of support teachers use for the best possible integration of a pupil with a mild intellectual disability into the class group. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part explains the basic terms (mental disability, inclusive education and support measures). In the practical part of the thesis is used the method of qualitative research. The research was conducted in the form of semi-structured interviews with class teachers and teaching assistants at four primary schools. The evaluation of research results is therefore monitored from two perspectives - from the point of view of the class teacher and from the point of view of the teaching assistant. The primary is the view...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectLehké mentální postiženícs_CZ
dc.subjectpodpůrná opatřenícs_CZ
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectsociální začleněnícs_CZ
dc.subjectMild intellectual disabilityen_US
dc.subjectsupport measuresen_US
dc.subjectinclusive educationen_US
dc.subjectsocial inclusionen_US
dc.titlePodpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postiženímcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-18
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId222078
dc.title.translatedSupport measures in the process of inclusive education of pupils with mild intellectual disabilityen_US
dc.contributor.refereeZemková, Jaroslava
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Language Oriented at Education - Special Education Oriented at Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Language Oriented at Education - Special Education Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce s názvem Podpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se zabývá využíváním podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání. Cílem práce je zjistit, jakou formu podpory poskytují učitelé ve školách hlavního vzdělávacího proudu žákům s lehkým mentálním postižením nad rámec podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením, dále jaká podpůrná opatření žákům s lehkým mentálním postižením nejčastěji školská poradenská zařízení doporučují, a jaké formy podpory využívají učitelé pro co nejlepší začlenění žáka s lehkým mentálním postižením do třídního kolektivu. Práce je členěna na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny (mentální postižení, inkluzivní vzdělávání a podpůrná opatření). V praktické části práce je použita metoda kvalitativního výzkumu. Výzkum byl proveden formou polostrukturovaných rozhovorů s třídními učitelkami a s asistentkami pedagoga na čtyřech základních školách. Hodnocení výsledků výzkumu je tedy sledováno ze dvou úhlů pohledu - z pohledu třídního učitele a z pohledu asistenta pedagoga. Primární je pohled třídních učitelů, doplňující perspektivou je pohled asistentů pedagoga. Dle výsledků výzkumu jsou žákům s lehkým mentálním...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis entitled Support measures in the process of inclusive education of pupils with mild intellectual disability deals with the use of support measures for pupils with mild intellectual disability in inclusive education. The aim of the thesis is to find out what form of support teachers provide in mainstream schools to pupils with mild intellectual disability beyond the support measures recommended by school counselling facilities, what support measures are most often recommended for pupils with mild intellectual disability by school counselling facilities and what form of support teachers use for the best possible integration of a pupil with a mild intellectual disability into the class group. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part explains the basic terms (mental disability, inclusive education and support measures). In the practical part of the thesis is used the method of qualitative research. The research was conducted in the form of semi-structured interviews with class teachers and teaching assistants at four primary schools. The evaluation of research results is therefore monitored from two perspectives - from the point of view of the class teacher and from the point of view of the teaching assistant. The primary is the view...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV