Show simple item record

Possibilities of using the method of alternative and augmentative communication of PECS in children with ASD in early care ang in the period of attendance to kindergarten and primary school
dc.contributor.advisorFelcmanová, Lenka
dc.creatorNeumannová, Lenka
dc.date.accessioned2021-06-08T08:40:46Z
dc.date.available2021-06-08T08:40:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125491
dc.description.abstractPráce se zabývá nastavením funkční komunikace prostřednictvím metody VOKS u osob s poruchou autistického spektra napříč jednotlivými stupni vzdělávání a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. S klíčovými pojmy objasňujícími problematiku autismu, významu komunikace a vzdělávání osob s poruchou autistického spektra seznamuje teoretická část práce, která je rozdělena do několika oblastí. Hlavním zastřešujícím tématem je metoda VOKS, která kompenzuje poruchu v dorozumívání se jedince s poruchou autistického spektra, a to buď přechodně, nebo trvale. Dále na základě rozhovorů s účastníky výchovně vzdělávacího procesu analyzuje práce aplikaci metody a vzájemnou spolupráci jednotlivých vzdělávacích institucí, ale i rodičů. V empirické části jsou rozhovory doplněny případovou studií, která dotváří obraz zkoumaného výzkumného problému. Výstupem práce jsou doporučení komparovaná s výsledky provedeného šetření. Oblast vzdělávání jedinců s poruchou autistického spektra je jedna z nejtěžších speciálně pedagogických disciplín s ohledem na pozornost, individuální přístup, úpravu prostředí a současně i značnou část trpělivosti ze strany pedagogů. Ti hrají klíčovou úlohu při jejich vzdělávání. Efektivita vzdělávacího procesu je především závislá na rozvíjení slabé stránky dítěte, aby nezpomalovala jeho výkon...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the setting of functional communication using the Picture Exchange Communication System method at people with autism spectrum disorder through individual levels of education and is divided into the theoretical and the practical part. The key terms explaining the problematic of autism, significance of communication and education of people with autism spectrum disorder introduces the theoretical part which is split into a few areas. The main overarching is the Picture Exchange Communications System methods which compensates the disorder in communication of an individual with autism spectrum disorder either temporarily or permanently. Furthermore, based on the interviews with participants in the educational process, the thesis analyzes the application of the method and cooperation of the individual educational institutions but also parents. In the empirical part are the interviews complemented by the case study which completes the whole picture of research problem in question. The output of the thesis are recommendations compared with the results of the conducted research. The area of education of individuals with autism spectrum disorder is one of the most difficult pedagogical disciplines regarding to attention, individual approach, environment modification and at the same time...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectautismuscs_CZ
dc.subjectporuchy autistického spektracs_CZ
dc.subjectalternativní a augmentativní komunikacecs_CZ
dc.subjectVOKScs_CZ
dc.subjectžák se speciálními vzdělávacími potřebamics_CZ
dc.subjectautismen_US
dc.subjectautism spectrum disorderen_US
dc.subjectalternative and augmented communicationen_US
dc.subjectPicture Exchange Communication Systemen_US
dc.subjectpupil with special educational needsen_US
dc.titleMožnosti využití metody alternativní a augmentativní komunikace VOKS u dětí s PAS v rámci rané péče a v období docházky do mateřské a základní školycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-18
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId225932
dc.title.translatedPossibilities of using the method of alternative and augmentative communication of PECS in children with ASD in early care ang in the period of attendance to kindergarten and primary schoolen_US
dc.contributor.refereeŠumníková, Pavlína
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá nastavením funkční komunikace prostřednictvím metody VOKS u osob s poruchou autistického spektra napříč jednotlivými stupni vzdělávání a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. S klíčovými pojmy objasňujícími problematiku autismu, významu komunikace a vzdělávání osob s poruchou autistického spektra seznamuje teoretická část práce, která je rozdělena do několika oblastí. Hlavním zastřešujícím tématem je metoda VOKS, která kompenzuje poruchu v dorozumívání se jedince s poruchou autistického spektra, a to buď přechodně, nebo trvale. Dále na základě rozhovorů s účastníky výchovně vzdělávacího procesu analyzuje práce aplikaci metody a vzájemnou spolupráci jednotlivých vzdělávacích institucí, ale i rodičů. V empirické části jsou rozhovory doplněny případovou studií, která dotváří obraz zkoumaného výzkumného problému. Výstupem práce jsou doporučení komparovaná s výsledky provedeného šetření. Oblast vzdělávání jedinců s poruchou autistického spektra je jedna z nejtěžších speciálně pedagogických disciplín s ohledem na pozornost, individuální přístup, úpravu prostředí a současně i značnou část trpělivosti ze strany pedagogů. Ti hrají klíčovou úlohu při jejich vzdělávání. Efektivita vzdělávacího procesu je především závislá na rozvíjení slabé stránky dítěte, aby nezpomalovala jeho výkon...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the setting of functional communication using the Picture Exchange Communication System method at people with autism spectrum disorder through individual levels of education and is divided into the theoretical and the practical part. The key terms explaining the problematic of autism, significance of communication and education of people with autism spectrum disorder introduces the theoretical part which is split into a few areas. The main overarching is the Picture Exchange Communications System methods which compensates the disorder in communication of an individual with autism spectrum disorder either temporarily or permanently. Furthermore, based on the interviews with participants in the educational process, the thesis analyzes the application of the method and cooperation of the individual educational institutions but also parents. In the empirical part are the interviews complemented by the case study which completes the whole picture of research problem in question. The output of the thesis are recommendations compared with the results of the conducted research. The area of education of individuals with autism spectrum disorder is one of the most difficult pedagogical disciplines regarding to attention, individual approach, environment modification and at the same time...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV