Show simple item record

Hearing in Contentious Procedure
dc.contributor.advisorSedláček, Miroslav
dc.creatorKolodrubcová, Anna
dc.date.accessioned2021-05-31T12:18:33Z
dc.date.available2021-05-31T12:18:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125416
dc.description.abstractJednání ve sporném řízení Abstrakt Rigorózní práce pojednává o jednání, jakožto klíčové fázi sporného řízení, při níž předseda senátu za součinnosti s účastníky provádí dokazování a činí jiná vhodná opatření za účelem úplného a spravedlivého projednání věci bez zbytečných průtahů v řízení. Cílem rigorózní práce je zejména popsat průběh jednání ve sporném řízení, jakož i zanalyzovat jeho právní úpravu zakotvenou v ustanovení § 115 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní text rigorózní práce je pro přehlednost rozdělen do pěti částí označených písmeny A až E, které obsahují celkem 11 kapitol. Nejprve jsou v části A vymezeny základní pojmy. Na samém začátku je vymezen pojem "sporné řízení", jsou představeni jeho účastníci stojící v kontradiktorním postavení, vymezena jejich procesní iniciativa, jakož i samotná funkce sporného řízení. Následně je vymezen klíčový pojem "jednání" a jeho účel. Část B je věnována základním principům civilního procesu, a to zejména principu kontradiktornosti, dle něhož mají účastníci v řízení právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a k veškerým důkazům; principu veřejnosti, díky kterému je zaručena ochrana účastníků před tzv. kabinetní justicí; principu ústnosti, dle kterého je rozhodující to, co bylo soudu sděleno ústně při jednání;...cs_CZ
dc.description.abstract1 Hearing in Contentious Procedure Abstract This rigorous thesis deals with a hearing as a key phase of a contentious procedure in which the presiding judge, in cooperation with the parties, takes evidence and undertakes other appropriate measures in order to ensure complete and fair hearing without undue delay in the proceedings. The primary aim of this rigorous thesis is to describe the course of a hearing in the contentious procedure, as well as to analyse its legal basis governed by the provisions of § 115 et seq. of Act No. 99/1963 Coll., Code of Civil Procedure, as amended. For the sake of clarity, the text of this rigorous thesis is divided into five parts marked with letters A to E, which then contain 11 chapters. Firstly, the essential concepts are defined in Part A. The concept of "contentious procedure" is defined, its parties and their adversarial positions are introduced, their procedural initiative is described, as well as the function of the contentious procedure itself. Subsequently, the key concept of a "hearing" and its purpose is defined. Part B outlines the fundamental principles of the civil procedure, in particular the adversarial principle, according to which the parties to the proceedings have the right to comment on all facts and all evidence; the principle of public hearing which...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectcontentious procedureen_US
dc.subjecthearingen_US
dc.subjectprinciples of civil procedureen_US
dc.subjectsporné řízenícs_CZ
dc.subjectjednánícs_CZ
dc.subjectzákladní principy civilního procesucs_CZ
dc.titleJednání ve sporném řízenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-10
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId226057
dc.title.translatedHearing in Contentious Procedureen_US
dc.contributor.refereeFrintová, Dita
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csJednání ve sporném řízení Abstrakt Rigorózní práce pojednává o jednání, jakožto klíčové fázi sporného řízení, při níž předseda senátu za součinnosti s účastníky provádí dokazování a činí jiná vhodná opatření za účelem úplného a spravedlivého projednání věci bez zbytečných průtahů v řízení. Cílem rigorózní práce je zejména popsat průběh jednání ve sporném řízení, jakož i zanalyzovat jeho právní úpravu zakotvenou v ustanovení § 115 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní text rigorózní práce je pro přehlednost rozdělen do pěti částí označených písmeny A až E, které obsahují celkem 11 kapitol. Nejprve jsou v části A vymezeny základní pojmy. Na samém začátku je vymezen pojem "sporné řízení", jsou představeni jeho účastníci stojící v kontradiktorním postavení, vymezena jejich procesní iniciativa, jakož i samotná funkce sporného řízení. Následně je vymezen klíčový pojem "jednání" a jeho účel. Část B je věnována základním principům civilního procesu, a to zejména principu kontradiktornosti, dle něhož mají účastníci v řízení právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a k veškerým důkazům; principu veřejnosti, díky kterému je zaručena ochrana účastníků před tzv. kabinetní justicí; principu ústnosti, dle kterého je rozhodující to, co bylo soudu sděleno ústně při jednání;...cs_CZ
uk.abstract.en1 Hearing in Contentious Procedure Abstract This rigorous thesis deals with a hearing as a key phase of a contentious procedure in which the presiding judge, in cooperation with the parties, takes evidence and undertakes other appropriate measures in order to ensure complete and fair hearing without undue delay in the proceedings. The primary aim of this rigorous thesis is to describe the course of a hearing in the contentious procedure, as well as to analyse its legal basis governed by the provisions of § 115 et seq. of Act No. 99/1963 Coll., Code of Civil Procedure, as amended. For the sake of clarity, the text of this rigorous thesis is divided into five parts marked with letters A to E, which then contain 11 chapters. Firstly, the essential concepts are defined in Part A. The concept of "contentious procedure" is defined, its parties and their adversarial positions are introduced, their procedural initiative is described, as well as the function of the contentious procedure itself. Subsequently, the key concept of a "hearing" and its purpose is defined. Part B outlines the fundamental principles of the civil procedure, in particular the adversarial principle, according to which the parties to the proceedings have the right to comment on all facts and all evidence; the principle of public hearing which...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV