Show simple item record

Selected Problematic Aspects of Arbitration Clause's Validity
dc.contributor.advisorWinterová, Alena
dc.creatorAndrle, Pavel
dc.date.accessioned2021-05-31T12:16:31Z
dc.date.available2021-05-31T12:16:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125409
dc.description.abstractVybrané problematické aspekty platnosti rozhodčích doložek Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na problematiku platnosti rozhodčích doložek. V rozhodčím řízení nevystupuje státem podepřená autorita, která by zajišťovala dostatečnou právní erudovanost v dané oblasti a zároveň zajišťovala, že budou zachovány veškeré komponenty práva na spravedlivý proces. Právě regulérnost řízení založeného na platné rozhodčí doložce je kruciálním aspektem celé rigorózní práce. Práce popisuje a především analyzuje vývoj judikatury ve specifických otázkách předpokladů pro platnost rozhodčí doložky, možnostech přezkumu rozhodčí doložky. Cílem rigorózní práce pod názvem "Vybrané problematické aspekty platnosti rozhodčích doložek" je zhodnocení důvodů neplatnosti rozhodčí doložky ve vztahu k vývoji judikatury v dané otázce. Otázkou je jakou měrou a způsobem ovlivňuje judikatorní činnost soudů platnost rozhodčí doložky? Hypotézy pro zodpovězení výzkumné otázky jsou stanoveny následovně: a) náležitosti rozhodčí doložky působí díky absenci explicitního vyjádření v zákoně výkladové problémy, b) platnost rozhodčí doložky je výrazně závislá na posouzení platnosti ze strany soudu, c) platnost rozhodčí doložky je závislá na několika proměnných faktorech (činitelích, prvcích) stanovených judikatorní činností, kteréžto musí smluvní strany...cs_CZ
dc.description.abstractSelected Problematic Aspects of Arbitration Clause's Validity Abstract This rigorous thesis is concerning the validity of arbitration clause. In the arbitration proceeding, no state authority which would guarantee an adequate legal professionalism in this area and concurrently observing all the components of the right to due process exists. Just the correctness of the proceeding based on the valid arbitration clause is the essential aspect of whole rigorous thesis. This thesis primarily describes the progress of the case law in specific areas of prerequisites for validity and re-examinability of the arbitration clause. The goal of rigorous thesis called "Selected Problematic Aspects of Arbitration Clause's Validity" is the evaluating of arbitration clause's invalidity reasons in relation to the progress of case law regarding these aspects. The question is: In what measure and in what way the deciding of the courts does influence the validity of arbitration clause? The hypothesis for answering this research question were determined as follows: a) Due to lack of explicit legal regulation enshrined in the law the necessities of arbitration clause causes application's problems, b) validity of the arbitration clause is dependent on judging by court, c) the validity of arbitration clause is dependent on a few...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleVybrané problematické aspekty platnosti rozhodčích doložekcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-10
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId200131
dc.title.translatedSelected Problematic Aspects of Arbitration Clause's Validityen_US
dc.contributor.refereeSedláček, Miroslav
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVybrané problematické aspekty platnosti rozhodčích doložek Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na problematiku platnosti rozhodčích doložek. V rozhodčím řízení nevystupuje státem podepřená autorita, která by zajišťovala dostatečnou právní erudovanost v dané oblasti a zároveň zajišťovala, že budou zachovány veškeré komponenty práva na spravedlivý proces. Právě regulérnost řízení založeného na platné rozhodčí doložce je kruciálním aspektem celé rigorózní práce. Práce popisuje a především analyzuje vývoj judikatury ve specifických otázkách předpokladů pro platnost rozhodčí doložky, možnostech přezkumu rozhodčí doložky. Cílem rigorózní práce pod názvem "Vybrané problematické aspekty platnosti rozhodčích doložek" je zhodnocení důvodů neplatnosti rozhodčí doložky ve vztahu k vývoji judikatury v dané otázce. Otázkou je jakou měrou a způsobem ovlivňuje judikatorní činnost soudů platnost rozhodčí doložky? Hypotézy pro zodpovězení výzkumné otázky jsou stanoveny následovně: a) náležitosti rozhodčí doložky působí díky absenci explicitního vyjádření v zákoně výkladové problémy, b) platnost rozhodčí doložky je výrazně závislá na posouzení platnosti ze strany soudu, c) platnost rozhodčí doložky je závislá na několika proměnných faktorech (činitelích, prvcích) stanovených judikatorní činností, kteréžto musí smluvní strany...cs_CZ
uk.abstract.enSelected Problematic Aspects of Arbitration Clause's Validity Abstract This rigorous thesis is concerning the validity of arbitration clause. In the arbitration proceeding, no state authority which would guarantee an adequate legal professionalism in this area and concurrently observing all the components of the right to due process exists. Just the correctness of the proceeding based on the valid arbitration clause is the essential aspect of whole rigorous thesis. This thesis primarily describes the progress of the case law in specific areas of prerequisites for validity and re-examinability of the arbitration clause. The goal of rigorous thesis called "Selected Problematic Aspects of Arbitration Clause's Validity" is the evaluating of arbitration clause's invalidity reasons in relation to the progress of case law regarding these aspects. The question is: In what measure and in what way the deciding of the courts does influence the validity of arbitration clause? The hypothesis for answering this research question were determined as follows: a) Due to lack of explicit legal regulation enshrined in the law the necessities of arbitration clause causes application's problems, b) validity of the arbitration clause is dependent on judging by court, c) the validity of arbitration clause is dependent on a few...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV