Show simple item record

The issue of legal regulation of drug related crimes in Czech criminal code
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorJanošíková, Veronika
dc.date.accessioned2021-05-28T09:49:02Z
dc.date.available2021-05-28T09:49:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125391
dc.description.abstractTrestná činnost související se zneužíváním návykových látek Abstrakt Tato práce se zaměřuje na hmotněprávní problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek a klade si za cíl poskytnout čtenáři podrobný rozbor skutkových podstat trestných činů spolu s rozborem základních pojmů problematiky a aplikací stávající soudní judikatury. V rámci této práce je též poskytnut rozbor některých neurčitých pojmů, které jsou předmětem neutuchající diskuze právní obce i široké veřejnosti. Tuto práci jsem zpracovala se zaměřením na rovinu hmotněprávní s důrazem na drogové trestné činy upravené v ustanoveních § 284 až § 287 TZ a dále na vybrané trestné činy z oblasti sekundární drogové kriminality, zejména pak na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ a trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ. Práce je členěna celkem do jedenácti kapitol. První kapitola je věnována problematice návykových látek z hlediska jejich charakteristiky, dělení do skupin dle jejich vlastností a účinků a v jejich rámci jsou uvedeny nejznámější návykové látky. Dále se zaměřuje na jednotlivá rizika spojená s jejich užíváním za účelem snadnější orientace čtenáře v navazujícím textu práce. Kapitola druhá je zaměřena na vývoj právní úpravy na mezinárodní úrovni se zdůrazněním právní normotvorby OSN a...cs_CZ
dc.description.abstractThe issue of legal regulation of drug related crimes in Czech criminal code Abstract The thesis deals with the alcohol and drug-related substantive crimes and aims to provide the reader with the detailed analysis of the basic substituent elements of a crime with the analysis of the basic terms of the problematic and application of the existing case law. The analysis of some vague terms which are the subject of unending discussion of both the legal community and the general public is also provided in the thesis. I processed the thesis with the focus on the substantive law with emphasis on the drug- related crimes regulated in legislative provisions § 284 to § 287 of the Criminal Code and further on the chosen crimes from the area of secondary drug-related criminal activity, especially on the crime of endangerment under the influence of drugs or alcohol according to provision § 274 of the Criminal Code and the crime of drunkenness according to provision § 360 of the Criminal Code. The thesis is divided into eleven chapters. The first chapter is dedicated to the problematic of addictive substances in terms of their characteristics, division into groups according to their properties and effects and within them are listed the most known addictive substances. Furthermore, it focuses on the individual risks...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSubstantive Criminal lawen_US
dc.subjectSubstance Abuseen_US
dc.subjectDrug-Related Crimesen_US
dc.subjectTrestní právo hmotnécs_CZ
dc.subjectzneužívání návykových látekcs_CZ
dc.subjectdrogové trestné činycs_CZ
dc.titleProblematika právní úpravy drogových deliktů v českém trestním zákoněcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-07
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId191255
dc.title.translatedThe issue of legal regulation of drug related crimes in Czech criminal codeen_US
dc.contributor.refereePelc, Vladimír
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTrestná činnost související se zneužíváním návykových látek Abstrakt Tato práce se zaměřuje na hmotněprávní problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek a klade si za cíl poskytnout čtenáři podrobný rozbor skutkových podstat trestných činů spolu s rozborem základních pojmů problematiky a aplikací stávající soudní judikatury. V rámci této práce je též poskytnut rozbor některých neurčitých pojmů, které jsou předmětem neutuchající diskuze právní obce i široké veřejnosti. Tuto práci jsem zpracovala se zaměřením na rovinu hmotněprávní s důrazem na drogové trestné činy upravené v ustanoveních § 284 až § 287 TZ a dále na vybrané trestné činy z oblasti sekundární drogové kriminality, zejména pak na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ a trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ. Práce je členěna celkem do jedenácti kapitol. První kapitola je věnována problematice návykových látek z hlediska jejich charakteristiky, dělení do skupin dle jejich vlastností a účinků a v jejich rámci jsou uvedeny nejznámější návykové látky. Dále se zaměřuje na jednotlivá rizika spojená s jejich užíváním za účelem snadnější orientace čtenáře v navazujícím textu práce. Kapitola druhá je zaměřena na vývoj právní úpravy na mezinárodní úrovni se zdůrazněním právní normotvorby OSN a...cs_CZ
uk.abstract.enThe issue of legal regulation of drug related crimes in Czech criminal code Abstract The thesis deals with the alcohol and drug-related substantive crimes and aims to provide the reader with the detailed analysis of the basic substituent elements of a crime with the analysis of the basic terms of the problematic and application of the existing case law. The analysis of some vague terms which are the subject of unending discussion of both the legal community and the general public is also provided in the thesis. I processed the thesis with the focus on the substantive law with emphasis on the drug- related crimes regulated in legislative provisions § 284 to § 287 of the Criminal Code and further on the chosen crimes from the area of secondary drug-related criminal activity, especially on the crime of endangerment under the influence of drugs or alcohol according to provision § 274 of the Criminal Code and the crime of drunkenness according to provision § 360 of the Criminal Code. The thesis is divided into eleven chapters. The first chapter is dedicated to the problematic of addictive substances in terms of their characteristics, division into groups according to their properties and effects and within them are listed the most known addictive substances. Furthermore, it focuses on the individual risks...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV