Show simple item record

Establishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems
dc.creatorNěmec, Viktor
dc.date.accessioned2021-05-25T09:49:45Z
dc.date.available2021-05-25T09:49:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125364
dc.description.abstractVznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech Abstrakt Diplomová práce se věnuje vzniku a zrušení osvojení nezletilého dítěte v České republice, v Nizozemsku a v australském státě Nový Jižní Wales. Práce obsahuje úvod, sedm částí a závěr. V první části se autor věnuje vývoji institutu osvojení především na českém území, vysvětlení pojmu osvojení a jeho pojetí podle českého práva v občanském zákoníku a dále dělení osvojení podle teoretické typologie. V druhé části jsou probrány předpoklady pro vznik osvojení. Zvláštní pozornost autor věnuje postavení dítěte a jeho (nejlepšímu) zájmu, jak o něm mluví české právo i mezinárodní úmluvy o lidských právech. Další výklad je zaměřen na postavení rodičů osvojovaného dítěte a na postavení osvojitele. Třetí část této diplomové práce se zabývá zprostředkováním osvojení a procesními aspekty řízení o osvojení před soudem. Autor v této části přibližuje, jak probíhá celý osvojovací proces. Dále se věnuje postavení zúčastněných osob v řízení před soudem, zastoupení a překážkám v řízení. Ve čtvrté části je pozornost směřována na následky rozhodnutí o osvojení, na to, jak se mění postavení dítěte a dalších osob; autor zdůrazňuje rozdíl oproti dřívější právní úpravě. Pátá část je věnována zrušení osvojení; autor vysvětluje, v čem spočívá určitá kontroverze tzv....cs_CZ
dc.description.abstractEstablishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems Abstract The diploma thesis is devoted to the establishment and revocation of the adoption of a minor child in the Czech Republic, the Netherlands and the Australian state of New South Wales. The thesis consists of an introduction, seven parts and a conclusion. In the first part the author deals with the historical development of the institute of adoption in the Czech territory, explaining the idea and conception of adoption according to Czech Civil Code and its division according to theoretical typology. The second part discusses the conditions of adoption. The author pays special attention to the position of the child and his / her best interest, as discussed by Czech law and international human rights conventions. Further explanation is focused on adopter and the position of child's parents. The third part of this thesis is focused on adoption service and adoption's procedurals in the court. In this section, the author describes how the child is adopted. It also deals with the legal position of persons involved in the proceedings, representation and proceedings obstacles. In the fourth part, attention is focused on the consequences of adoption decisions for the child and other persons. The author emphasizes the difference...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectAdoptionen_US
dc.subjectAdopteren_US
dc.subjectAdopteeen_US
dc.subjectFamily Lawen_US
dc.subjectOsvojenícs_CZ
dc.subjectOsvojitelcs_CZ
dc.subjectOsvojeneccs_CZ
dc.subjectRodinné právocs_CZ
dc.titleVznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádechcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-04
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId233538
dc.title.translatedEstablishment and revocation of adoption in our country and in other legal systemsen_US
dc.contributor.refereeFrinta, Ondřej
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.disciplineLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enLaw and Jurisprudenceen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csVznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech Abstrakt Diplomová práce se věnuje vzniku a zrušení osvojení nezletilého dítěte v České republice, v Nizozemsku a v australském státě Nový Jižní Wales. Práce obsahuje úvod, sedm částí a závěr. V první části se autor věnuje vývoji institutu osvojení především na českém území, vysvětlení pojmu osvojení a jeho pojetí podle českého práva v občanském zákoníku a dále dělení osvojení podle teoretické typologie. V druhé části jsou probrány předpoklady pro vznik osvojení. Zvláštní pozornost autor věnuje postavení dítěte a jeho (nejlepšímu) zájmu, jak o něm mluví české právo i mezinárodní úmluvy o lidských právech. Další výklad je zaměřen na postavení rodičů osvojovaného dítěte a na postavení osvojitele. Třetí část této diplomové práce se zabývá zprostředkováním osvojení a procesními aspekty řízení o osvojení před soudem. Autor v této části přibližuje, jak probíhá celý osvojovací proces. Dále se věnuje postavení zúčastněných osob v řízení před soudem, zastoupení a překážkám v řízení. Ve čtvrté části je pozornost směřována na následky rozhodnutí o osvojení, na to, jak se mění postavení dítěte a dalších osob; autor zdůrazňuje rozdíl oproti dřívější právní úpravě. Pátá část je věnována zrušení osvojení; autor vysvětluje, v čem spočívá určitá kontroverze tzv....cs_CZ
uk.abstract.enEstablishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems Abstract The diploma thesis is devoted to the establishment and revocation of the adoption of a minor child in the Czech Republic, the Netherlands and the Australian state of New South Wales. The thesis consists of an introduction, seven parts and a conclusion. In the first part the author deals with the historical development of the institute of adoption in the Czech territory, explaining the idea and conception of adoption according to Czech Civil Code and its division according to theoretical typology. The second part discusses the conditions of adoption. The author pays special attention to the position of the child and his / her best interest, as discussed by Czech law and international human rights conventions. Further explanation is focused on adopter and the position of child's parents. The third part of this thesis is focused on adoption service and adoption's procedurals in the court. In this section, the author describes how the child is adopted. It also deals with the legal position of persons involved in the proceedings, representation and proceedings obstacles. In the fourth part, attention is focused on the consequences of adoption decisions for the child and other persons. The author emphasizes the difference...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV