Show simple item record

Criminal Offence of Abuse of Business Position (Section 255a of the Criminal Code)
dc.creatorVrábel, Daniel
dc.date.accessioned2021-05-20T13:41:59Z
dc.date.available2021-05-20T13:41:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125286
dc.description.abstractCílem této práce je poskytnout kompletní rozbor trestného činu zneužití postavení v obchodním styku, upozornit na relevantní judikaturu, poskytnout odpovědi na výkladové a aplikační problémy a uvést zásadní myšlenky de lege ferenda za účelem zlepšení efektivnosti ochrany společnosti před nežádoucím jednáním managementu a dalších osob páchajících tuto hospodářskou kriminalitu. Práce zahrnuje rovněž komparatistiku se slovenskou právní úpravou a zahrnuje nezbytné statistické údaje pro řádné zhodnocení uplatňování trestní odpovědnosti u tohoto trestného činu ve vztahu k míře latentní kriminality. Navzdory závažnosti hospodářské kriminality a množství jejích obětí, ať už těch ve smyslu práva či i faktických obětí, jakými jsou kupříkladu zaměstnanci zkrachovalých společností, se kupodivu tomuto trestnému činu nevěnuje odbornou veřejností příliš pozornosti, proto je dalším neméně důležitým cílem práce na tento fakt upozornit a apelovat na zákonodárce, aby napravil skutkovou podstatu, která již téměř 20 let neprodělala žádnou zásadnější změnu, i když samozřejmě dnešní společenské prostředí je značně odlišné od toho bezprostředně porevolučního. V průběhu práce se snažím upozornit na výkladovou praxi všech aspektů samotné skutkové podstaty, dále je kladen důraz na hlavní nedostatky právní úpravy, jakými jsou...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to provide the reader with a complete analysis of the abusive conduct in business relations, to draw attention to relevant case law, to provide answers to interpretative and application problems and to introduce de lege ferenda ideas in order to improve the effectiveness of the company's protection against undesirable behaviour of management and other persons committing this economic crime. The thesis also includes comparative studies with the Slovak legislation and includes the necessary statistical data for proper evaluation of the use of criminal liability for this crime in relation to the latent crime rate. Despite the seriousness of economic crime and the amount of its victims, whether in terms of law or factual victims, such as employees of failed companies, the professional public do not pay much attention to this crime, so another equally important goal of this work is to draw attention to this fact and to appeal to the legislator to rectify the facts, which for almost 20 years has not undergone any major change, although, of course, today's social environment is significantly different from that immediately post-revolutionary. In the course of the work, the reader is drawn to the explanatory practice of all aspects of the merits itself, further emphasis is placed...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleTrestný čin zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a trestního zákoníku)cs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-04-20
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId233445
dc.title.translatedCriminal Offence of Abuse of Business Position (Section 255a of the Criminal Code)en_US
dc.contributor.refereeMulák, Jiří
dc.identifier.aleph002440209
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.disciplinePrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enLaw and Jurisprudenceen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csCílem této práce je poskytnout kompletní rozbor trestného činu zneužití postavení v obchodním styku, upozornit na relevantní judikaturu, poskytnout odpovědi na výkladové a aplikační problémy a uvést zásadní myšlenky de lege ferenda za účelem zlepšení efektivnosti ochrany společnosti před nežádoucím jednáním managementu a dalších osob páchajících tuto hospodářskou kriminalitu. Práce zahrnuje rovněž komparatistiku se slovenskou právní úpravou a zahrnuje nezbytné statistické údaje pro řádné zhodnocení uplatňování trestní odpovědnosti u tohoto trestného činu ve vztahu k míře latentní kriminality. Navzdory závažnosti hospodářské kriminality a množství jejích obětí, ať už těch ve smyslu práva či i faktických obětí, jakými jsou kupříkladu zaměstnanci zkrachovalých společností, se kupodivu tomuto trestnému činu nevěnuje odbornou veřejností příliš pozornosti, proto je dalším neméně důležitým cílem práce na tento fakt upozornit a apelovat na zákonodárce, aby napravil skutkovou podstatu, která již téměř 20 let neprodělala žádnou zásadnější změnu, i když samozřejmě dnešní společenské prostředí je značně odlišné od toho bezprostředně porevolučního. V průběhu práce se snažím upozornit na výkladovou praxi všech aspektů samotné skutkové podstaty, dále je kladen důraz na hlavní nedostatky právní úpravy, jakými jsou...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis is to provide the reader with a complete analysis of the abusive conduct in business relations, to draw attention to relevant case law, to provide answers to interpretative and application problems and to introduce de lege ferenda ideas in order to improve the effectiveness of the company's protection against undesirable behaviour of management and other persons committing this economic crime. The thesis also includes comparative studies with the Slovak legislation and includes the necessary statistical data for proper evaluation of the use of criminal liability for this crime in relation to the latent crime rate. Despite the seriousness of economic crime and the amount of its victims, whether in terms of law or factual victims, such as employees of failed companies, the professional public do not pay much attention to this crime, so another equally important goal of this work is to draw attention to this fact and to appeal to the legislator to rectify the facts, which for almost 20 years has not undergone any major change, although, of course, today's social environment is significantly different from that immediately post-revolutionary. In the course of the work, the reader is drawn to the explanatory practice of all aspects of the merits itself, further emphasis is placed...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV