Show simple item record

Supervision of a probation officer over a client using addictive substances
dc.contributor.advisorGabrhelíková, Pavlína
dc.creatorDočekalová, Dita
dc.date.accessioned2021-04-30T00:22:28Z
dc.date.available2021-04-30T00:22:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125217
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Dita Dočekalová Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky Supervision of a probation officer over a client using addictive substances Abstrakt Vedoucí závěrečné práce Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Praha, 2020 ABSTRAKT Východiska: Tato diplomová práce se zabývá dohledem probačního úředníka u klientů Probační a mediační služby, kteří jsou též uživateli návykových látek a trestnou činnost spáchali pod vlivem těchto látek. Pro práci probačního úředníka není povinností mít adiktologické vzdělání, nicméně vzhledem k vzrůstajícímu počtu drogové kriminality je doplnění znalostí v této oblasti žádoucí. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, který spočíval v analýze dokumentů a popisu případové práce s mými klienty užívajícími návykové látky. Cíle: Cílem práce je na základě nezávislých kazuistických studií mých klientů, kteří jsou uživateli návykových látek, ukázat, že adiktologické znalosti probačních pracovníků, a to konkrétně práce s motivací a realistický matching, mohou být protektivním faktorem při práci s tímto typem klientely. Soubor: Daná problematika bude demonstrována na práci s mými třemi klienty PMS, kteří byli za trestnou činnost, kterou spáchali pod vlivem...cs_CZ
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Dita Dočekalová Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky Supervision of a probation officer over a client using addictive substances Abstract Vedoucí závěrečné práce Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Praha, 2020 ABSTRACT Background: This diploma thesis deals with the supervision of a probation officer at the Probation and Mediation Service clients who are also users of addictive substances and committed crime under the influence of these substances. It is not obligatory for a probation officers to have an addictological education, but due to the increasing number of drug-related crime, supplementing knowledge in this area is desirable. The focus of the work is qualitative research, which consists of analyzing documents and describing casework with my clients using addictive substances. Objectives: The aim of this work is to show, based on independent case reports of my selected clients of the Probation and Mediation Service, who are substance abuse users, that addictological knowledge of probation workers, namely work with motivation and realistic matching, can be a protective factor at work with this type of clients. Sample: The issue will be demonstrated on...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectalternative punishmenten_US
dc.subjectsupervision by a probation officeren_US
dc.subjectre-offendingen_US
dc.subjectresocialisationen_US
dc.subjectsocial worken_US
dc.subjectaddictive substances useren_US
dc.subjectdependencyen_US
dc.subjectalternativní trestycs_CZ
dc.subjectdohled probačního úředníkacs_CZ
dc.subjectrecidivacs_CZ
dc.subjectresocializacecs_CZ
dc.subjectsociální prácecs_CZ
dc.subjectuživatel návykových látekcs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.titleDohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látkycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-18
dc.description.departmentDepartment of Addictology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId208288
dc.title.translatedSupervision of a probation officer over a client using addictive substancesen_US
dc.contributor.refereeSklenář, Ondřej
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Addictology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csUniverzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Dita Dočekalová Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky Supervision of a probation officer over a client using addictive substances Abstrakt Vedoucí závěrečné práce Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Praha, 2020 ABSTRAKT Východiska: Tato diplomová práce se zabývá dohledem probačního úředníka u klientů Probační a mediační služby, kteří jsou též uživateli návykových látek a trestnou činnost spáchali pod vlivem těchto látek. Pro práci probačního úředníka není povinností mít adiktologické vzdělání, nicméně vzhledem k vzrůstajícímu počtu drogové kriminality je doplnění znalostí v této oblasti žádoucí. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, který spočíval v analýze dokumentů a popisu případové práce s mými klienty užívajícími návykové látky. Cíle: Cílem práce je na základě nezávislých kazuistických studií mých klientů, kteří jsou uživateli návykových látek, ukázat, že adiktologické znalosti probačních pracovníků, a to konkrétně práce s motivací a realistický matching, mohou být protektivním faktorem při práci s tímto typem klientely. Soubor: Daná problematika bude demonstrována na práci s mými třemi klienty PMS, kteří byli za trestnou činnost, kterou spáchali pod vlivem...cs_CZ
uk.abstract.enUniverzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Dita Dočekalová Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky Supervision of a probation officer over a client using addictive substances Abstract Vedoucí závěrečné práce Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Praha, 2020 ABSTRACT Background: This diploma thesis deals with the supervision of a probation officer at the Probation and Mediation Service clients who are also users of addictive substances and committed crime under the influence of these substances. It is not obligatory for a probation officers to have an addictological education, but due to the increasing number of drug-related crime, supplementing knowledge in this area is desirable. The focus of the work is qualitative research, which consists of analyzing documents and describing casework with my clients using addictive substances. Objectives: The aim of this work is to show, based on independent case reports of my selected clients of the Probation and Mediation Service, who are substance abuse users, that addictological knowledge of probation workers, namely work with motivation and realistic matching, can be a protective factor at work with this type of clients. Sample: The issue will be demonstrated on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.code4
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusN


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV