Show simple item record

Mistake
dc.creatorMusil, Jan
dc.date.accessioned2021-05-20T12:43:57Z
dc.date.available2021-05-20T12:43:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125203
dc.description.abstractOmyl Abstrakt Diplomová práce rozebírá problematiku civilněprávního omylu. Cílem je v prvé řadě podrobně zmapovat souvislosti stručného znění zákona, které je spojeno s velkým množstvím výkladových problémů. Předmětem zájmu jsou zejména způsoby vyvolání omylu, otázka omluvitelnosti a význam lsti v právním jednání. Výklad se opírá o českou i zahraniční odbornou literaturu a judikaturu, zejména Nejvyššího soudu. V úvodních kapitolách je právní úprava zasazena do širší perspektivy. Nejprve jsou přiblíženy, pro výklad klíčové, zákonné zásady a též teorie řešící problematiku rozporu projevu a vůle. Následně je přiblížena historická geneze úpravy, které má značný význam pro navazující výklad. Jedním z pilířů práce je teoretické rozdělení jednotlivých druhů omylů. Další výklad pak rozebírá způsoby vyvolání omylu. Za pomoci historického, logického a systematického výkladu je učiněn závěr o nutnosti překlenutí textové nedokonalosti zákona. Zohledněn je specifický charakter lstivého omylu. Pro výklad tuzemské úpravy a úvahy de lege ferenda je významný exkurz do zahraničních unifikačních projektů, které podstatně pečlivěji zpracovávají textaci úpravy omylu. Kapitola o omluvitelnosti podrobně rozebírá doktrinální a judikatorní základy této, do zákona nezapracované, koncepce. Je argumentováno ve prospěch silnějšího...cs_CZ
dc.description.abstractMistake Abstract The final thesis discusses the issue of mistake in civil law. The aim is to map out in detail the background of the overly brief wording of the law, which is associated with a large number of interpretation problems. The main focus is on the means of inducing a mistake, the question of excusability and the importance of deceit and fraud in legal acts. The text is based on Czech and foreign scholarly literature and case law, especially of the Supreme Court. In the introductory chapters, the wording of law is set in a broader perspective. First, key principles for the interpretation, as well as theories dealing with the issue of the conflict between expression and will, are presented. Subsequently, the historical genesis of the laws on mistake is presented, which is of considerable importance for the subsequent interpretation. One of the pillars of the work is a theoretical division of specific types of errors. Further ways of inducing error are discussed. With the help of historical, logical and systematic interpretation, a conclusion is made about the need to bridge the textual imperfection of the law. The specific nature of deceit is taken into account. An excursion into foreign unification projects, which process the wording of provisions of mistake more precisely is important for the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectMistakeen_US
dc.subjectdeceiten_US
dc.subjectexcusabilityen_US
dc.subjectOmylcs_CZ
dc.subjectlestcs_CZ
dc.subjectomluvitelnostcs_CZ
dc.titleOmylcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-04-07
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId233315
dc.title.translatedMistakeen_US
dc.contributor.refereeZvára, Michael
dc.identifier.aleph002438317
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.disciplinePrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enLaw and Jurisprudenceen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csOmyl Abstrakt Diplomová práce rozebírá problematiku civilněprávního omylu. Cílem je v prvé řadě podrobně zmapovat souvislosti stručného znění zákona, které je spojeno s velkým množstvím výkladových problémů. Předmětem zájmu jsou zejména způsoby vyvolání omylu, otázka omluvitelnosti a význam lsti v právním jednání. Výklad se opírá o českou i zahraniční odbornou literaturu a judikaturu, zejména Nejvyššího soudu. V úvodních kapitolách je právní úprava zasazena do širší perspektivy. Nejprve jsou přiblíženy, pro výklad klíčové, zákonné zásady a též teorie řešící problematiku rozporu projevu a vůle. Následně je přiblížena historická geneze úpravy, které má značný význam pro navazující výklad. Jedním z pilířů práce je teoretické rozdělení jednotlivých druhů omylů. Další výklad pak rozebírá způsoby vyvolání omylu. Za pomoci historického, logického a systematického výkladu je učiněn závěr o nutnosti překlenutí textové nedokonalosti zákona. Zohledněn je specifický charakter lstivého omylu. Pro výklad tuzemské úpravy a úvahy de lege ferenda je významný exkurz do zahraničních unifikačních projektů, které podstatně pečlivěji zpracovávají textaci úpravy omylu. Kapitola o omluvitelnosti podrobně rozebírá doktrinální a judikatorní základy této, do zákona nezapracované, koncepce. Je argumentováno ve prospěch silnějšího...cs_CZ
uk.abstract.enMistake Abstract The final thesis discusses the issue of mistake in civil law. The aim is to map out in detail the background of the overly brief wording of the law, which is associated with a large number of interpretation problems. The main focus is on the means of inducing a mistake, the question of excusability and the importance of deceit and fraud in legal acts. The text is based on Czech and foreign scholarly literature and case law, especially of the Supreme Court. In the introductory chapters, the wording of law is set in a broader perspective. First, key principles for the interpretation, as well as theories dealing with the issue of the conflict between expression and will, are presented. Subsequently, the historical genesis of the laws on mistake is presented, which is of considerable importance for the subsequent interpretation. One of the pillars of the work is a theoretical division of specific types of errors. Further ways of inducing error are discussed. With the help of historical, logical and systematic interpretation, a conclusion is made about the need to bridge the textual imperfection of the law. The specific nature of deceit is taken into account. An excursion into foreign unification projects, which process the wording of provisions of mistake more precisely is important for the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990024383170106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV