Show simple item record

Online B2C contracts and international procedural law
Online B2C smlouvy a mezinárodní právo procesní
dc.creatorKundrátová, Jana
dc.date.accessioned2021-04-21T08:36:37Z
dc.date.available2021-04-21T08:36:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125189
dc.description.abstractOnline B2C contracts and international procedural law Abstract The purpose of this rigorous thesis is to analyse the specificities of concluding online B2C contracts with a weaker party under the Regulation Brussels I recast. It seeks to answer the question of whether there is a compromise between broader consumer protection and the least possible burden on businesses (especially small and medium-sized enterprises in e-commerce) and the European single market and the EU economy. This thesis sets out the following hypothesis: "Consumer protection demonstrates support for the EU's digital single market." The work is segmented into three parts - general part, special part and de lege ferenda. The first part addresses general issues and defines general terms such as of Internet, e- commerce, international procedural law, weaker party, consumer, jurisdiction or domicile and other related terms and their specifics, especially in the presence of an international dimension. Subsequently, the relevant legislation affecting this issue at the national, Union and international levels is discussed. The core of the thesis is the second part, where the individual articles of the regulation Brussels I recast are analyzed in detail with regard to online B2C contracts. The first chapter of this part deals with the structure...en_US
dc.description.abstractOnline B2C zmluvy a medzinárodné právo procesné Abstrakt Táto rigorózna práca analyzuje zvláštne postavenie spotrebiteľov pri uzatváraní online B2C zmlúv podľa nariadenia Brusel I bis a hľadá odpoveď na otázku, či existuje kompromis medzi širšou ochranou spotrebiteľa a snahou o čo možno najmenšie zaťaženie podnikateľov (obzvlášť malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu) a podporou obchodu, vnútorného trhu a ekonomiky v EÚ. V tejto práci je stanovená nasledujúca hypotéza: "Ochrana spotrebiteľa svedčí podpore jednotného digitálneho trhu EÚ." Práca je rozdelená na tri časti - obecnú časť, zvláštnu časť a časť de lege ferenda. V prvej teoretickej časti sa práca venuje všeobecným otázkam a vymedzeniu kľúčových pojmov ako internet, elektronické obchodovanie, medzinárodné právo procesné, slabšia strana, spotrebiteľ, právomoc, príslušnosť či domicil a ďalšie súvisiace pojmy a ich špecifiká predovšetkým v prítomnosti medzinárodného rozmeru. Následne sú rozobrané relevantné právne predpisy dopadajúce na túto problematiku na vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej rovine. Jadrom práce je druhá zvláštna časť, kde sú detailne analyzované jednotlivé články nariadenia Brusel I bis so zreteľom na online B2C zmluvy. Prvá kapitola tejto časti sa venuje štruktúre súdnej príslušnosti v...cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectinternet | elektronický obchod | online B2C zmluvy | ochrana slabšej zmluvnej strany | spotrebiteľ | súdna príslušnosť | nariadenie Brusel I bis | dohoda o voľbe súducs_CZ
dc.subjectinternet | e-commerce | online B2C contracts | protection of the weaker party | consumer | jurisdiction | Brussels I bis regulation | choice of court agreementen_US
dc.titleOnline B2C zmluvy a medzinárodné právo procesnésk_SK
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-03-31
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId233404
dc.title.translatedOnline B2C contracts and international procedural lawen_US
dc.title.translatedOnline B2C smlouvy a mezinárodní právo procesnícs_CZ
dc.contributor.refereePauknerová, Monika
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.disciplinePrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enLaw and Jurisprudenceen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csOnline B2C zmluvy a medzinárodné právo procesné Abstrakt Táto rigorózna práca analyzuje zvláštne postavenie spotrebiteľov pri uzatváraní online B2C zmlúv podľa nariadenia Brusel I bis a hľadá odpoveď na otázku, či existuje kompromis medzi širšou ochranou spotrebiteľa a snahou o čo možno najmenšie zaťaženie podnikateľov (obzvlášť malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu) a podporou obchodu, vnútorného trhu a ekonomiky v EÚ. V tejto práci je stanovená nasledujúca hypotéza: "Ochrana spotrebiteľa svedčí podpore jednotného digitálneho trhu EÚ." Práca je rozdelená na tri časti - obecnú časť, zvláštnu časť a časť de lege ferenda. V prvej teoretickej časti sa práca venuje všeobecným otázkam a vymedzeniu kľúčových pojmov ako internet, elektronické obchodovanie, medzinárodné právo procesné, slabšia strana, spotrebiteľ, právomoc, príslušnosť či domicil a ďalšie súvisiace pojmy a ich špecifiká predovšetkým v prítomnosti medzinárodného rozmeru. Následne sú rozobrané relevantné právne predpisy dopadajúce na túto problematiku na vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej rovine. Jadrom práce je druhá zvláštna časť, kde sú detailne analyzované jednotlivé články nariadenia Brusel I bis so zreteľom na online B2C zmluvy. Prvá kapitola tejto časti sa venuje štruktúre súdnej príslušnosti v...cs_CZ
uk.abstract.enOnline B2C contracts and international procedural law Abstract The purpose of this rigorous thesis is to analyse the specificities of concluding online B2C contracts with a weaker party under the Regulation Brussels I recast. It seeks to answer the question of whether there is a compromise between broader consumer protection and the least possible burden on businesses (especially small and medium-sized enterprises in e-commerce) and the European single market and the EU economy. This thesis sets out the following hypothesis: "Consumer protection demonstrates support for the EU's digital single market." The work is segmented into three parts - general part, special part and de lege ferenda. The first part addresses general issues and defines general terms such as of Internet, e- commerce, international procedural law, weaker party, consumer, jurisdiction or domicile and other related terms and their specifics, especially in the presence of an international dimension. Subsequently, the relevant legislation affecting this issue at the national, Union and international levels is discussed. The core of the thesis is the second part, where the individual articles of the regulation Brussels I recast are analyzed in detail with regard to online B2C contracts. The first chapter of this part deals with the structure...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV