Show simple item record

Jazyk a paměť v Hegelově koncepci dějin
dc.contributor.advisorKarásek, Jindřich
dc.creatorFormanová, Josefina
dc.date.accessioned2021-03-27T10:56:38Z
dc.date.available2021-03-27T10:56:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125003
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl vyložit dva koncepty, které sehrávají nezanedbatelnou roli v Hegelově filosofii života a dějin: totiž jazyk a paměť. Práce má spíše kontemplativní povahu a je rozdělena do tří částí. V první části zkoumám trojí vztah: mezi jazykem a myšlením, myšlením a skutečností a skutečností a jazykem. Domnívám se, že jazyk sdílí s myšlením a skutečností logickou strukturu a sám v tomto trojvztahu vystupuje jako performativní princip (či aktér) tvořící skutečnost jakožto nástroj externalizace pohybu myšlení, bez něhož by nebyl žádný vývoj Ducha možný. Druhá část práce se soustředí na pojem paměti a její funkce v rámci myšlení a aktivity sebevědomí. Jazyk zde má podobu a funkci moderního pojetí diskurzu, a to s ohledem na jeho aktivní roli ve vytváření skutečnosti. Paměť je pojímána zásadním způsobem vztažena k materii či materiální objektivitě, která si v paměti žádá své pojmenování, své uchopení v jazyce. Paměť je princip zvnitřňování a jazyk je princip zvnějšňování, přičemž oba termíny jsou pevně ukotveny v tzv. noci já, či noci sebevědomí každého ducha. Druhou část uzavírá objasnění vztahu mezi subjektem a objektem na pozadí konceptu paměti. Třetí část práce se přímo zabývá procesem sebevyjádření v rámci dějin, rozdílem mezi dějinami a pamětí co do jejich obsahu a v závěru...cs_CZ
dc.description.abstractThis work aims, in a rather contemplative manner phased into three related parts, to discuss two concepts indispensable for Hegel's entire philosophy of life and history: language and memory. In Part I, I examine the triple relation between language and thinking, thinking and reality, and reality and language. I argue that language shares a logical structure with thinking and reality, and is itself the performative principle (or acteur) of creating reality, being itself the externalizing tool of the movement of thinking without which any development of the Spirit would not be possible. Part II targets the concept of memory and its function within thinking and action of self-consciousness. It is argued that Hegel's language functions as the modern concept of discourse in terms of its agency in reality. Memory is understood as fundamentally entangled with matter, or the material objectivity that calls in memory to be named, i.e. posited in language. Memory is an interiorizing principle, language is the exteriorizing principle, both deeply rooted in the so-called night of the self of each spirit. I also discuss the subject-objective relation against the background of memory, before moving onto Part III which generally tackles the process of the self-expression of the Spirit in history, the distinction...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectlanguage|memory|recollection|history|object|subject|Sen_US
dc.subjectspirit|(self-)consciousness|discourse|discoursivity|reality|objectivity|materiality|matter|word|Nen_US
dc.subjectnight of the Sen_US
dc.subjectself|interiorization|exteriorizationen_US
dc.subjectjazyk|paměť (Gedächtnis)|vzpomínání (Erinnerung)|dějiny|objekt|subjekt|Dcs_CZ
dc.subjectduch|(sebe)vědomí|diskurz|diskurzivita|realitacs_CZ
dc.subjectskutečnost|objektivita|materialita|materie|slovo|Noc Jcs_CZ
dc.subjectjá|zvnitřňování|zvnějšňovánícs_CZ
dc.titleLanguage and Memory in Hegel's Conception of Historyen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-02-05
dc.description.departmentÚstav filosofie a religionistikycs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Philosophy and Religious Studiesen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId192187
dc.title.translatedJazyk a paměť v Hegelově koncepci dějincs_CZ
dc.contributor.refereeMatějčková, Tereza
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhilosophyen_US
thesis.degree.disciplineFilozofiecs_CZ
thesis.degree.programFilozofiecs_CZ
thesis.degree.programPhilosophyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Philosophy and Religious Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhilosophyen_US
uk.degree-program.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilosophyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce si klade za cíl vyložit dva koncepty, které sehrávají nezanedbatelnou roli v Hegelově filosofii života a dějin: totiž jazyk a paměť. Práce má spíše kontemplativní povahu a je rozdělena do tří částí. V první části zkoumám trojí vztah: mezi jazykem a myšlením, myšlením a skutečností a skutečností a jazykem. Domnívám se, že jazyk sdílí s myšlením a skutečností logickou strukturu a sám v tomto trojvztahu vystupuje jako performativní princip (či aktér) tvořící skutečnost jakožto nástroj externalizace pohybu myšlení, bez něhož by nebyl žádný vývoj Ducha možný. Druhá část práce se soustředí na pojem paměti a její funkce v rámci myšlení a aktivity sebevědomí. Jazyk zde má podobu a funkci moderního pojetí diskurzu, a to s ohledem na jeho aktivní roli ve vytváření skutečnosti. Paměť je pojímána zásadním způsobem vztažena k materii či materiální objektivitě, která si v paměti žádá své pojmenování, své uchopení v jazyce. Paměť je princip zvnitřňování a jazyk je princip zvnějšňování, přičemž oba termíny jsou pevně ukotveny v tzv. noci já, či noci sebevědomí každého ducha. Druhou část uzavírá objasnění vztahu mezi subjektem a objektem na pozadí konceptu paměti. Třetí část práce se přímo zabývá procesem sebevyjádření v rámci dějin, rozdílem mezi dějinami a pamětí co do jejich obsahu a v závěru...cs_CZ
uk.abstract.enThis work aims, in a rather contemplative manner phased into three related parts, to discuss two concepts indispensable for Hegel's entire philosophy of life and history: language and memory. In Part I, I examine the triple relation between language and thinking, thinking and reality, and reality and language. I argue that language shares a logical structure with thinking and reality, and is itself the performative principle (or acteur) of creating reality, being itself the externalizing tool of the movement of thinking without which any development of the Spirit would not be possible. Part II targets the concept of memory and its function within thinking and action of self-consciousness. It is argued that Hegel's language functions as the modern concept of discourse in terms of its agency in reality. Memory is understood as fundamentally entangled with matter, or the material objectivity that calls in memory to be named, i.e. posited in language. Memory is an interiorizing principle, language is the exteriorizing principle, both deeply rooted in the so-called night of the self of each spirit. I also discuss the subject-objective relation against the background of memory, before moving onto Part III which generally tackles the process of the self-expression of the Spirit in history, the distinction...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV