Show simple item record

Meaning of life of old aged adults
dc.contributor.advisorJanečková, Hana
dc.creatorMalá, Sára
dc.date.accessioned2021-02-22T10:48:00Z
dc.date.available2021-02-22T10:48:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124534
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá smyslem života seniorů v období vysokého stáří a skládá se z teoretické a praktické části.Vteoretické části je nejprve vymezen pojem stáří, jeho periodizace a specifika jednotlivýchobdobí, změny ve stářía proces adaptace na stáří. Dále se v této části práce nachází kapitoly věnované tématům úzce souvisejícím se smyslem života, jako je kvalita života, koncept aktivního stáří, hodnoty, cíle, potřeby a autonomie. Samotný smysl života je podrobně popsán v pojetí psychiatra a zakladatele existenciální analýzy a logoterapie V. E. Frankla jakožto stěžejní osobnosti v oblasti zkoumání smyslu života. Zmíněné jsou zde také pohledy na smysl života F. Nietszcheho, C. G. Junga, E. H. Eriksona a A. Adlera. Praktická část je věnována rozboru kazuistik velmi starýchklientů domova pro seniory. Kazuistiky jsou zpracované na základě rok trvajícího zúčastněného pozorování a mých pracovních zkušeností aktivizační pracovnice s šesti seniory ve věku od 90 do 107 let. Pozorování bylo zaměřeno na vnímání smyslu života samotnými seniory, faktory, které ho ovlivňují, specifika života v domově pro seniory, životní změny a vliv postoje ke smrti na prožívání životního smyslu. Klíčová slova Smysl života, vysoké stáří, domov pro seniory, kvalita života, autonomie, aktivní stářícs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor work deals with the question of life meaning in theelderly period ofhumanlife. The work is divided in theoretical and practical part. Thetheoretical part give san overview of oldage concept, itsperiodization and charakteristics of concret paging periods, changes in oldage and theprocessofadaptation to oldage.Furthermore, in this part ofthework, there are chapters dealing with topicscloselyrelated to the mening oflife, such as qualityoflife, the koncept of aktive oldage, values, goals, needs and autonomy. The ideas of V. E. Frankl on the mening of life are presented in details as the key authority in the field of life meaning study and the founder of existentialanalysis and logotherapy. Ideas of other important figures in this field of study are mentioned as well, including F. Nietzsche, C.G.Jung, E.H.Erikson and A. Adler. Thepractical part isdevoted to theanalysisof case reportsof very oldclientsof a homefortheelderly. The case reports are based on a one year-long participatoryobservation and my workexperience as anactivatingworkerwithsix elderly aged 90 to 107 years. The observation process focused on theperceptionofthe mening oflife by seniorsthemselves, thefactorsthataffectit, thespecificsoflife in a homefortheelderly, lifechanges and the influence oftheattitude to death on...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectmeaning of lifeen_US
dc.subjectold adultsen_US
dc.subjectold old ageen_US
dc.subjectsmysl životacs_CZ
dc.subjectseniořics_CZ
dc.subjectvysoké stářícs_CZ
dc.titleSmysl života seniorů v období vysokého stářícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-02-01
dc.description.departmentDepartment of Pastoral and Social Worken_US
dc.description.departmentKatedra pastorační a sociální prácecs_CZ
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId219677
dc.title.translatedMeaning of life of old aged adultsen_US
dc.contributor.refereeKřížová, Eva
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial and Pastoral Worken_US
thesis.degree.disciplineSociální a pastorační prácecs_CZ
thesis.degree.programSociální a pastorační prácecs_CZ
thesis.degree.programSocial and Pastoral Worken_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra pastorační a sociální prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Pastoral and Social Worken_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální a pastorační prácecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial and Pastoral Worken_US
uk.degree-program.csSociální a pastorační prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial and Pastoral Worken_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá smyslem života seniorů v období vysokého stáří a skládá se z teoretické a praktické části.Vteoretické části je nejprve vymezen pojem stáří, jeho periodizace a specifika jednotlivýchobdobí, změny ve stářía proces adaptace na stáří. Dále se v této části práce nachází kapitoly věnované tématům úzce souvisejícím se smyslem života, jako je kvalita života, koncept aktivního stáří, hodnoty, cíle, potřeby a autonomie. Samotný smysl života je podrobně popsán v pojetí psychiatra a zakladatele existenciální analýzy a logoterapie V. E. Frankla jakožto stěžejní osobnosti v oblasti zkoumání smyslu života. Zmíněné jsou zde také pohledy na smysl života F. Nietszcheho, C. G. Junga, E. H. Eriksona a A. Adlera. Praktická část je věnována rozboru kazuistik velmi starýchklientů domova pro seniory. Kazuistiky jsou zpracované na základě rok trvajícího zúčastněného pozorování a mých pracovních zkušeností aktivizační pracovnice s šesti seniory ve věku od 90 do 107 let. Pozorování bylo zaměřeno na vnímání smyslu života samotnými seniory, faktory, které ho ovlivňují, specifika života v domově pro seniory, životní změny a vliv postoje ke smrti na prožívání životního smyslu. Klíčová slova Smysl života, vysoké stáří, domov pro seniory, kvalita života, autonomie, aktivní stářícs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor work deals with the question of life meaning in theelderly period ofhumanlife. The work is divided in theoretical and practical part. Thetheoretical part give san overview of oldage concept, itsperiodization and charakteristics of concret paging periods, changes in oldage and theprocessofadaptation to oldage.Furthermore, in this part ofthework, there are chapters dealing with topicscloselyrelated to the mening oflife, such as qualityoflife, the koncept of aktive oldage, values, goals, needs and autonomy. The ideas of V. E. Frankl on the mening of life are presented in details as the key authority in the field of life meaning study and the founder of existentialanalysis and logotherapy. Ideas of other important figures in this field of study are mentioned as well, including F. Nietzsche, C.G.Jung, E.H.Erikson and A. Adler. Thepractical part isdevoted to theanalysisof case reportsof very oldclientsof a homefortheelderly. The case reports are based on a one year-long participatoryobservation and my workexperience as anactivatingworkerwithsix elderly aged 90 to 107 years. The observation process focused on theperceptionofthe mening oflife by seniorsthemselves, thefactorsthataffectit, thespecificsoflife in a homefortheelderly, lifechanges and the influence oftheattitude to death on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra pastorační a sociální prácecs_CZ
thesis.grade.codeB
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV