Show simple item record

Glamping as a new form of tourism and an analysis of its potential in Czechia
dc.contributor.advisorVágner, Jiří
dc.creatorde Wolfová, Tereza
dc.date.accessioned2021-02-18T09:33:03Z
dc.date.available2021-02-18T09:33:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124480
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá novou formou cestovního ruchu - glampingu na území Česka. Na základě analýzy české nabídky glampingu vysvětluje současný vývoj a potenciál glampingu v České republice. První část práce se zaměřuje na teoretické zarámování glampingu v rámci cestovního ruchu a jeho obecnou charakteristiku a vývoj. Důležitým bodem práce je i vymezení geografického rozložení glampingu ve světě. Na základě zjištěných charakteristik byl vytvořen kvalitativní výzkum glampingu v Česku, jehož metody tvoří analýza nabídky a poptávky na trhu a metoda polostrukturovaného rozhovoru a terénního výzkumu. Empirická část je založena na analýze současného stavu glampingu v Česku. V této části došlo k vymezení lokací glampingu a předpokladů pro glampingové destinace v Česku a vysvětlení obecných charakteristik, do níž je zahrnut i rozbor cílové skupiny a sezónnosti glampingu. Práce byla zpracována v období pandemie viru Covid-19, a proto zkoumá i dopady a vlivy této krize právě na glamping jako součást zasaženého odvětví cestovního ruchu. Mezi hlavní přínosy této práce patří poskytnutí prvního uceleného pohledu na fenomén glampingu v českém prostředí, kterým se dosud nikdo v takovém rozsahu nezabýval. Klíčová slova: glamping; formy cestovního ruchu; Česko; přírodní cestovní ruch; alternativní cestovní ruch,...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a new form of tourism - glamping in Czechia. Based on the analysis of the Czech glamping offer explains the current development and potential of glamping in Czechia. The first part of the thesis focuses on the theoretical framing of glamping tourism as part of tourism and its general characteristics and latest development. An important point of the thesis was to define the geographical distribution of glamping in the world. Based on the identified characteristics, a qualitative research of glamping in Czechia were created, the methods of which are the analysis of market supply and demand and the method of semi-structured interview and field research. The empirical part of the thesis is based on an analysis of the current state of glamping in Czechia. In this part, the locations of glamping and the preconditions for glamping destinations in Czechia were defined, which contains also a general characteristic, which also deals with the target group and the seasonality of glamping. The thesis was written during the Covid-19 pandemic, and therefore examines its effects and consequences especially on glamping tourism. The main benefits of this work include the provision of the first comprehensive view of the phenomenon of glamping in the Czech environment, which no one has...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectglampingen_US
dc.subjecttourism formsen_US
dc.subjectCzechiaen_US
dc.subjectnature-based tourismen_US
dc.subjectalternative tourismen_US
dc.subjectsustainable tourismen_US
dc.subjectglampingcs_CZ
dc.subjectformy cestovního ruchucs_CZ
dc.subjectČeskocs_CZ
dc.subjectpřírodní cestovní ruchcs_CZ
dc.subjectalternativní cestovní ruchcs_CZ
dc.subjectudržitelný cestovní ruchcs_CZ
dc.titleGlamping jako nová forma cestovního ruchu a analýza jeho potenciálu v Českucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-28
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId210930
dc.title.translatedGlamping as a new form of tourism and an analysis of its potential in Czechiaen_US
dc.contributor.refereeBurda, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineRegional and Political Geographyen_US
thesis.degree.disciplineRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enRegional and Political Geographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá novou formou cestovního ruchu - glampingu na území Česka. Na základě analýzy české nabídky glampingu vysvětluje současný vývoj a potenciál glampingu v České republice. První část práce se zaměřuje na teoretické zarámování glampingu v rámci cestovního ruchu a jeho obecnou charakteristiku a vývoj. Důležitým bodem práce je i vymezení geografického rozložení glampingu ve světě. Na základě zjištěných charakteristik byl vytvořen kvalitativní výzkum glampingu v Česku, jehož metody tvoří analýza nabídky a poptávky na trhu a metoda polostrukturovaného rozhovoru a terénního výzkumu. Empirická část je založena na analýze současného stavu glampingu v Česku. V této části došlo k vymezení lokací glampingu a předpokladů pro glampingové destinace v Česku a vysvětlení obecných charakteristik, do níž je zahrnut i rozbor cílové skupiny a sezónnosti glampingu. Práce byla zpracována v období pandemie viru Covid-19, a proto zkoumá i dopady a vlivy této krize právě na glamping jako součást zasaženého odvětví cestovního ruchu. Mezi hlavní přínosy této práce patří poskytnutí prvního uceleného pohledu na fenomén glampingu v českém prostředí, kterým se dosud nikdo v takovém rozsahu nezabýval. Klíčová slova: glamping; formy cestovního ruchu; Česko; přírodní cestovní ruch; alternativní cestovní ruch,...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with a new form of tourism - glamping in Czechia. Based on the analysis of the Czech glamping offer explains the current development and potential of glamping in Czechia. The first part of the thesis focuses on the theoretical framing of glamping tourism as part of tourism and its general characteristics and latest development. An important point of the thesis was to define the geographical distribution of glamping in the world. Based on the identified characteristics, a qualitative research of glamping in Czechia were created, the methods of which are the analysis of market supply and demand and the method of semi-structured interview and field research. The empirical part of the thesis is based on an analysis of the current state of glamping in Czechia. In this part, the locations of glamping and the preconditions for glamping destinations in Czechia were defined, which contains also a general characteristic, which also deals with the target group and the seasonality of glamping. The thesis was written during the Covid-19 pandemic, and therefore examines its effects and consequences especially on glamping tourism. The main benefits of this work include the provision of the first comprehensive view of the phenomenon of glamping in the Czech environment, which no one has...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV