Show simple item record

Legal aspects of fire protection units in integrated rescue system
dc.contributor.advisorHandrlica, Jakub
dc.creatorVltavský, Petr
dc.date.accessioned2021-02-17T09:20:30Z
dc.date.available2021-02-17T09:20:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124467
dc.description.abstractv českém jazyce Tato diplomová práce rozebírá legislativu zaměřenou na vnitřní bezpečnost státu, zejména je zaměřena na jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém. Cílem diplomové práce bylo otevřít problematické otázky příslušné legislativy. První část se věnuje teoretickému rozebrání příslušné legislativy a druhá část obsahuje výzkum, který je zaměřen na ověření aplikace této legislativy v praxi. První kapitola se věnuje věcnému vymezení složek integrovaného záchranného systému, a to jak složkám základním, tak složkám ostatním. Rovněž je v ní rozebrána základní koordinace složek integrovaného záchranného systému. Druhá kapitola popisuje věcné vymezení jednotek požární ochrany vůči ostatním složkám integrovaného záchranného systému a dále pak představuje jednotlivé druhy jednotek požární ochrany. Jednotlivé druhy jednotek požární ochrany jsou vymezeny z hlediska jejich členění, věcného vymezení, zřizování, organizační struktury a personálního substrátu. Třetí kapitola se již věnuje některým úzce vymezeným aspektům. V této kapitole je popsána vzájemná spolupráce a fungování jednotek požární ochrany, včetně představení institutu velitele zásahu, který je naprosto klíčový při zdolávání mimořádné události. Dále se tato kapitola věnuje právům a povinnostem, které zákonodárce hasičům a...cs_CZ
dc.description.abstractin English This diploma thesis analyzes the legislation focused on the internal security of the state, especially it is focused on fire protection units and integrated rescue system. The aim of the diploma thesis was to open the problematic issues of the relevant legislation. The first part deals with the theoretical analysis of the relevant legislation and the second part contains research that is aimed at verifying the application of this legislation in practice. The first chapter deals with the factual definition of the components of the integrated rescue system, both the basic components and other components. It also discusses the basic coordination of the components of the integrated rescue system. The second chapter describes the factual definition of fire protection units in relation to other components of the integrated rescue system and then presents the various types of fire protection units. Individual types of fire protection units are defined in terms of their division, material definition, establishment, organizational structure and personnel substrate. The third chapter already deals with some narrowly defined aspects. The chapter describes the mutual cooperation and operation of fire protection units, including the introduction of the institute of the intervention commander, which...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectfire protection unitsen_US
dc.subjectintegrated rescue systemen_US
dc.subjectrights and obligations of firefightersen_US
dc.subjectjednotky požární ochranycs_CZ
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs_CZ
dc.subjectpráva a povinnosti hasičůcs_CZ
dc.titlePrávní aspekty jednotek požární ochrany v rámci integrovaného záchranného systémucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-27
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId214351
dc.title.translatedLegal aspects of fire protection units in integrated rescue systemen_US
dc.contributor.refereePetrmichl, Václav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csv českém jazyce Tato diplomová práce rozebírá legislativu zaměřenou na vnitřní bezpečnost státu, zejména je zaměřena na jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém. Cílem diplomové práce bylo otevřít problematické otázky příslušné legislativy. První část se věnuje teoretickému rozebrání příslušné legislativy a druhá část obsahuje výzkum, který je zaměřen na ověření aplikace této legislativy v praxi. První kapitola se věnuje věcnému vymezení složek integrovaného záchranného systému, a to jak složkám základním, tak složkám ostatním. Rovněž je v ní rozebrána základní koordinace složek integrovaného záchranného systému. Druhá kapitola popisuje věcné vymezení jednotek požární ochrany vůči ostatním složkám integrovaného záchranného systému a dále pak představuje jednotlivé druhy jednotek požární ochrany. Jednotlivé druhy jednotek požární ochrany jsou vymezeny z hlediska jejich členění, věcného vymezení, zřizování, organizační struktury a personálního substrátu. Třetí kapitola se již věnuje některým úzce vymezeným aspektům. V této kapitole je popsána vzájemná spolupráce a fungování jednotek požární ochrany, včetně představení institutu velitele zásahu, který je naprosto klíčový při zdolávání mimořádné události. Dále se tato kapitola věnuje právům a povinnostem, které zákonodárce hasičům a...cs_CZ
uk.abstract.enin English This diploma thesis analyzes the legislation focused on the internal security of the state, especially it is focused on fire protection units and integrated rescue system. The aim of the diploma thesis was to open the problematic issues of the relevant legislation. The first part deals with the theoretical analysis of the relevant legislation and the second part contains research that is aimed at verifying the application of this legislation in practice. The first chapter deals with the factual definition of the components of the integrated rescue system, both the basic components and other components. It also discusses the basic coordination of the components of the integrated rescue system. The second chapter describes the factual definition of fire protection units in relation to other components of the integrated rescue system and then presents the various types of fire protection units. Individual types of fire protection units are defined in terms of their division, material definition, establishment, organizational structure and personnel substrate. The third chapter already deals with some narrowly defined aspects. The chapter describes the mutual cooperation and operation of fire protection units, including the introduction of the institute of the intervention commander, which...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV