Show simple item record

Financial arbitrator
dc.contributor.advisorVybíral, Roman
dc.creatorBouška, Jan
dc.date.accessioned2021-02-17T09:17:09Z
dc.date.available2021-02-17T09:17:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124449
dc.description.abstractFinanční arbitr Tato diplomová práce se zaměřuje na institut finančního arbitra, a to jak z pohledu teoretického, tj. na institut finančního arbitra ve smyslu právní úpravy, smysl jeho zavedení a problematiku řízení před finančním arbitrem, tak z pohledu praktického, tj. na rozhodovací činnost finančního arbitra v jednotlivých typech řízení, ať již se jedná o nejrozšířenější agendu finančního arbitra, kterou jsou spory ze spotřebitelských úvěrů, tak i o spory např. ze zápůjček a obdobných finančních služeb. Jejím cílem je komplexně popsat především problematiku řízení před finančním arbitrem a prostředky, které finanční arbitr uplatňuje v rámci tohoto řízení, cílem je však i poukázat na jednotlivá řízení, řešící spory z konkrétního právního titulu. Autor si vytkl za cíl zaobírat se jak osobou finančního arbitra, tak řízením před finančním arbitrem, ale cílem této práce je i snaha o přiblížení rozhodovací praxe finančního arbitra širší veřejnosti, a to dle věcné příslušnosti finančního arbitra. Autor si vytkl za cíl nejenom popsat institut finančního arbitra z odborného hlediska a zaobírat se některými právně složitějšími otázkami, tak ale i cíl druhý, kterým byla snaha předložit i laikům relativně přístupný a komplexním způsobem celkovou problematiku v této práci, z níž bude snadno seznatelná...cs_CZ
dc.description.abstractFinancial arbitrator This diploma thesis focuses on the institute of financial arbitrator, both from a theoretical point of view, i.e. on the institute of financial arbitrator in the sense of legislation, the meaning of its introduction and issues of proceedings before a financial arbitrator, and from a practical point of view, i.e. on decision-making in individual types of proceedings, whether it is the most widespread agenda of the financial arbitrator, which are disputes over consumer loans, as well as disputes such as loans and similar financial services. Its aim is to comprehensively describe the issue of proceedings before the financial arbitrator and the means used by the financial arbitrator in these proceedings, but the aim is also to point out the individual proceedings, resolving disputes under a specific legal title. Author has set himself the goal of dealing with both the person of the financial arbitrator and the proceedings before the financial arbitrator, but the aim of this work is also to try to bring the decision-making practice of the financial arbitrator closer to the general public. Author set himself the goal not only to describe the institute of financial arbitrator from a professional point of view and to deal with some legally more complex issues, but also the second goal,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectfinancial arbitrator - proceedings before a financial arbitrator - material competence of a financial arbitratoren_US
dc.subjectfinanční arbitr - řízení před finančním arbitrem - věcná působnost finančního arbitracs_CZ
dc.titleFinanční arbitrcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-27
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId218206
dc.title.translatedFinancial arbitratoren_US
dc.contributor.refereeBoháč, Radim
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Financial Law and Financesen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csFinanční arbitr Tato diplomová práce se zaměřuje na institut finančního arbitra, a to jak z pohledu teoretického, tj. na institut finančního arbitra ve smyslu právní úpravy, smysl jeho zavedení a problematiku řízení před finančním arbitrem, tak z pohledu praktického, tj. na rozhodovací činnost finančního arbitra v jednotlivých typech řízení, ať již se jedná o nejrozšířenější agendu finančního arbitra, kterou jsou spory ze spotřebitelských úvěrů, tak i o spory např. ze zápůjček a obdobných finančních služeb. Jejím cílem je komplexně popsat především problematiku řízení před finančním arbitrem a prostředky, které finanční arbitr uplatňuje v rámci tohoto řízení, cílem je však i poukázat na jednotlivá řízení, řešící spory z konkrétního právního titulu. Autor si vytkl za cíl zaobírat se jak osobou finančního arbitra, tak řízením před finančním arbitrem, ale cílem této práce je i snaha o přiblížení rozhodovací praxe finančního arbitra širší veřejnosti, a to dle věcné příslušnosti finančního arbitra. Autor si vytkl za cíl nejenom popsat institut finančního arbitra z odborného hlediska a zaobírat se některými právně složitějšími otázkami, tak ale i cíl druhý, kterým byla snaha předložit i laikům relativně přístupný a komplexním způsobem celkovou problematiku v této práci, z níž bude snadno seznatelná...cs_CZ
uk.abstract.enFinancial arbitrator This diploma thesis focuses on the institute of financial arbitrator, both from a theoretical point of view, i.e. on the institute of financial arbitrator in the sense of legislation, the meaning of its introduction and issues of proceedings before a financial arbitrator, and from a practical point of view, i.e. on decision-making in individual types of proceedings, whether it is the most widespread agenda of the financial arbitrator, which are disputes over consumer loans, as well as disputes such as loans and similar financial services. Its aim is to comprehensively describe the issue of proceedings before the financial arbitrator and the means used by the financial arbitrator in these proceedings, but the aim is also to point out the individual proceedings, resolving disputes under a specific legal title. Author has set himself the goal of dealing with both the person of the financial arbitrator and the proceedings before the financial arbitrator, but the aim of this work is also to try to bring the decision-making practice of the financial arbitrator closer to the general public. Author set himself the goal not only to describe the institute of financial arbitrator from a professional point of view and to deal with some legally more complex issues, but also the second goal,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV