Show simple item record

Analysis of photo-records of non-fish prey in the diet of selected species of fish-eating birds
dc.contributor.advisorČech, Martin
dc.creatorMach, Jakub
dc.date.accessioned2021-02-08T10:45:59Z
dc.date.available2021-02-08T10:45:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124251
dc.description.abstractRybožraví ptáci bývají často viněni z působení značných škod na rybích populacích. K určování složení jejich potravy se užívá různých metod, z nichž prakticky každá má limity ve schopnosti odhalit kompletní potravní spektrum. Tato práce mapuje celkové složení potravy 14 druhů rybožravých ptáků běžně nepoužívanou metodou, a to pomocí analýzy veřejně dostupných fotografií ze serveru Google.com. Blíže je pak u každého řešeného ptáka určováno druhové složení nerybí části kořisti a v případě kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), také délka jím lovených ryb. Cílem práce je odhalit míru využitelnosti této metody pro uvedené účely. Celkem bylo analyzováno 2350 dohledaných fotografií. Výsledky získané analýzou fotografií jsou ve všech případech porovnávány s daty v dostupné literatuře. U zástupců volavkovitých (Ardeidae) ptáků poskytla analýza fotografií dobrou informaci o potravním spektru jednotlivých ptáků i o kvalitativním složení nerybí složky. Stejně tak poskytla poměrně dobře odpovídající informaci o potravě orla mořského (Haliaeetus albicilla), avšak mírně podhodnocena byla ptačí část kořisti. V potravě potápky roháče (Podiceps cristatus) zastupovala nerybí složka potravy 9,4 %. Potravu orlovce říčního (Pandion haliaetus) tvořily kromě čtyř zástupců žraloků pouze ryby. V potravě čápa černého...cs_CZ
dc.description.abstractPiscivorous birds are often blamed for causing significant damage to fish stocks. Various methods are used to determine the composition of their food, each of them has limits in its ability to determine the complete food spectrum. This work maps the complete food composition of 14 species of fish-eating birds with a method that is not commonly used. Method used in this work uses analysis of publicly available photos on Google.com. In addition to the complete composition of the food, the species composition of the non-fish part of the prey was also determined, and in the case of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), also the length of the fishes it catches. The aim of this work is to reveal the usability of this method for these purposes. A total of 2350 retrieved photographs were analyzed. The results obtained by photo analysis are in all cases compared with data in the available literature. For representatives of heron birds (Ardeidae), the analysis of photographs provided good information on the food spectrum of individual birds and on the qualitative composition of the non-fish component. It also provided relatively good information on the diet of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), but the bird part of the prey was slightly underestimated. In the diet of the Great Crested Grebe...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectGreat Cormorant (Phalacrocorax carbo)en_US
dc.subjectGreat Crested Grebe (Podiceps cristatus)en_US
dc.subjectCommon Merganser (Mergus merganser)en_US
dc.subjectGrey Heron (Ardea cinerea)en_US
dc.subjectBlack Stork (Ciconia nigra)en_US
dc.subjectWhite Stork (Ciconia ciconia)en_US
dc.subjectOspey (Pandion haliaetus)en_US
dc.subjectWhite-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)en_US
dc.subjectfishen_US
dc.subjectdieten_US
dc.subjectGoogle.comen_US
dc.subjectkormorán velký (Phalacrocorax carbo)cs_CZ
dc.subjectpotápka roháč (Podiceps cristatus)cs_CZ
dc.subjectmorčák velký (Mergus merganser)cs_CZ
dc.subjectvolavka popelavá (Ardea cinerea)cs_CZ
dc.subjectčáp černý (Ciconia nigra)cs_CZ
dc.subjectčáp bílý (Ciconia ciconia)cs_CZ
dc.subjectorlovec říční (Pandion haliaetus)cs_CZ
dc.subjectorel mořský (Haliaeetus albicilla)cs_CZ
dc.subjectrybycs_CZ
dc.subjectpotravacs_CZ
dc.subjectGoogle.comcs_CZ
dc.titleAnalýza fotografických záznamů nerybí kořisti v potravě vybraných druhů rybožravých ptákůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-18
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId196523
dc.title.translatedAnalysis of photo-records of non-fish prey in the diet of selected species of fish-eating birdsen_US
dc.contributor.refereeVejřík, Lukáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav pro životní prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute for Environmental Studiesen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csRybožraví ptáci bývají často viněni z působení značných škod na rybích populacích. K určování složení jejich potravy se užívá různých metod, z nichž prakticky každá má limity ve schopnosti odhalit kompletní potravní spektrum. Tato práce mapuje celkové složení potravy 14 druhů rybožravých ptáků běžně nepoužívanou metodou, a to pomocí analýzy veřejně dostupných fotografií ze serveru Google.com. Blíže je pak u každého řešeného ptáka určováno druhové složení nerybí části kořisti a v případě kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), také délka jím lovených ryb. Cílem práce je odhalit míru využitelnosti této metody pro uvedené účely. Celkem bylo analyzováno 2350 dohledaných fotografií. Výsledky získané analýzou fotografií jsou ve všech případech porovnávány s daty v dostupné literatuře. U zástupců volavkovitých (Ardeidae) ptáků poskytla analýza fotografií dobrou informaci o potravním spektru jednotlivých ptáků i o kvalitativním složení nerybí složky. Stejně tak poskytla poměrně dobře odpovídající informaci o potravě orla mořského (Haliaeetus albicilla), avšak mírně podhodnocena byla ptačí část kořisti. V potravě potápky roháče (Podiceps cristatus) zastupovala nerybí složka potravy 9,4 %. Potravu orlovce říčního (Pandion haliaetus) tvořily kromě čtyř zástupců žraloků pouze ryby. V potravě čápa černého...cs_CZ
uk.abstract.enPiscivorous birds are often blamed for causing significant damage to fish stocks. Various methods are used to determine the composition of their food, each of them has limits in its ability to determine the complete food spectrum. This work maps the complete food composition of 14 species of fish-eating birds with a method that is not commonly used. Method used in this work uses analysis of publicly available photos on Google.com. In addition to the complete composition of the food, the species composition of the non-fish part of the prey was also determined, and in the case of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), also the length of the fishes it catches. The aim of this work is to reveal the usability of this method for these purposes. A total of 2350 retrieved photographs were analyzed. The results obtained by photo analysis are in all cases compared with data in the available literature. For representatives of heron birds (Ardeidae), the analysis of photographs provided good information on the food spectrum of individual birds and on the qualitative composition of the non-fish component. It also provided relatively good information on the diet of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), but the bird part of the prey was slightly underestimated. In the diet of the Great Crested Grebe...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV