Show simple item record

Transfer of information on healthy lifestyles from experts to the general public
dc.contributor.advisorMatoulek, Martin
dc.creatorGorčíková, Michaela
dc.date.accessioned2021-02-04T11:32:12Z
dc.date.available2021-02-04T11:32:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124219
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá přenosem informací od odborné k laické veřejnosti prostřednictvím webového média obesity-news.cz a shrnuje problematiku zdraví a životního stylu, která je v současnosti stále více probírána i v prostředí masových médií. Práce je rozdělena na dvě části, hlavní cíl je zaměřen na distribuci odborných článků s cílem zvýšit návštěvnost webové stránky, navýšit počet zobrazení, zapojit více autorů do tvorby obsahu a propojit web se sociální sítí Facebook. Druhá část zjišťuje prostřednictvím dotazníků, kde nejčastěji veřejnost hledá informace o zdravém životním stylu a stala se podkladem pro zprostředkování přenosu informací. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 25 respondentů, kteří byli náhodně vybráni v nutriční poradně v Praze a při rekondičním pobytu pro obézní pacienty v Srbech pod záštitou VŠTJ Medicina Praha. Všechna sesbíraná data byla následně statisticky vyhodnocena do podoby grafů a tabulek. Přenos informací trval 4 měsíce od února do května 2020 a spočíval v účasti na tvorbě a organizaci redakčního plánu, komunikaci mezi autory, redaktory a korekturou a zajištění všech materiálů k publikaci. Data pro vyhodnocení jsou získána z analytického nástroje Google Analytics a převedena do formy tabulek a grafů. Z výsledků dotazníkového šetření se potvrdilo, že lidé nejčastěji...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the transfer of information from the professional to the general public through the web media obesity-news.cz and it summarizes the issues of health and lifestyle, which is currently discussed more and more in the mass media. The work is divided into two parts, the main goal is to mediate the articles from experts and professionals in the Internet space in order to increase website traffic, increase views, involve more authors in content creation and connect the site with the social network Facebook. The second part finds out through questionnaires, where the public most often looks for information about a healthy lifestyle and has become a basis for mediating the transmission of information. The questionnaire survey was attended by 25 respondents who were randomly selected in a nutritional counseling center in Prague and during a reconditioning stay for obese patients in Serbs under the auspices of VŠTJ Medicina Praha. All collected data were then statistically evaluated in the form of graphs and charts. The transfer of information lasted 4 months from February to May 2020 and consisted of participation in the creation and organization of an editorial plan, communication between authors, editors and proofreading, and the provision of all materials for publication....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectlifestyleen_US
dc.subjectdieten_US
dc.subjectphysical activityen_US
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectživotní stylcs_CZ
dc.subjectdietacs_CZ
dc.subjectpohybová aktivitacs_CZ
dc.subjectobezitacs_CZ
dc.subjectmédiacs_CZ
dc.titlePřenos informací o zdravém životním stylu od odborné k laické veřejnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-08-28
dc.description.department3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
dc.description.departmentIII. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId219525
dc.title.translatedTransfer of information on healthy lifestyles from experts to the general publicen_US
dc.contributor.refereeHejlová, Denisa
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDietitian with Specializationen_US
thesis.degree.disciplineNutriční specialistacs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNutriční specialistacs_CZ
uk.degree-discipline.enDietitian with Specializationen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá přenosem informací od odborné k laické veřejnosti prostřednictvím webového média obesity-news.cz a shrnuje problematiku zdraví a životního stylu, která je v současnosti stále více probírána i v prostředí masových médií. Práce je rozdělena na dvě části, hlavní cíl je zaměřen na distribuci odborných článků s cílem zvýšit návštěvnost webové stránky, navýšit počet zobrazení, zapojit více autorů do tvorby obsahu a propojit web se sociální sítí Facebook. Druhá část zjišťuje prostřednictvím dotazníků, kde nejčastěji veřejnost hledá informace o zdravém životním stylu a stala se podkladem pro zprostředkování přenosu informací. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 25 respondentů, kteří byli náhodně vybráni v nutriční poradně v Praze a při rekondičním pobytu pro obézní pacienty v Srbech pod záštitou VŠTJ Medicina Praha. Všechna sesbíraná data byla následně statisticky vyhodnocena do podoby grafů a tabulek. Přenos informací trval 4 měsíce od února do května 2020 a spočíval v účasti na tvorbě a organizaci redakčního plánu, komunikaci mezi autory, redaktory a korekturou a zajištění všech materiálů k publikaci. Data pro vyhodnocení jsou získána z analytického nástroje Google Analytics a převedena do formy tabulek a grafů. Z výsledků dotazníkového šetření se potvrdilo, že lidé nejčastěji...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the transfer of information from the professional to the general public through the web media obesity-news.cz and it summarizes the issues of health and lifestyle, which is currently discussed more and more in the mass media. The work is divided into two parts, the main goal is to mediate the articles from experts and professionals in the Internet space in order to increase website traffic, increase views, involve more authors in content creation and connect the site with the social network Facebook. The second part finds out through questionnaires, where the public most often looks for information about a healthy lifestyle and has become a basis for mediating the transmission of information. The questionnaire survey was attended by 25 respondents who were randomly selected in a nutritional counseling center in Prague and during a reconditioning stay for obese patients in Serbs under the auspices of VŠTJ Medicina Praha. All collected data were then statistically evaluated in the form of graphs and charts. The transfer of information lasted 4 months from February to May 2020 and consisted of participation in the creation and organization of an editorial plan, communication between authors, editors and proofreading, and the provision of all materials for publication....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV