Show simple item record

The evaluation of noise and its impact on attention
dc.creatorDoležalová, Pavlína
dc.date.accessioned2021-01-29T10:51:28Z
dc.date.available2021-01-29T10:51:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124189
dc.description.abstractPozornost je komplexní schopností, která se významným způsobem podílí na procesu záměrného učení. Tato rigorózní práce je rozšířením původní práce diplomové, která se na teoretické úrovni věnovala druhům a teoriím pozornosti, jenž souvisí s efektivním zvládáním školních nároků. Konkrétněji se zaměřovala na vývojové období staršího školního věku a adolescence, tedy na středoškolské žáky - tato cílová skupina byla ponechána i v rigorózní práci. Diplomová práce analyzovala výsledky vědeckých studií, které se zabývaly výzkumy pozornosti a jejích vlastností (jako je stabilita, koncentrace či selektivita). Práce byla zaměřena na zkoumání toho, zda nenáročná kompenzační pomůcka - zde jsou to špunty do uší - může zlepšit soustředění a stabilitu pozornosti během učení. Dále stručně zmiňovala i fyziologický základ fungování tohoto kognitivního procesu. Závěr teoretické části diplomové práce mapoval aktuální možnosti diagnostiky pozornosti, zvláště pak u dětí a dospívajících. Okrajově v ní byly zmíněny i vybrané poruchy pozornosti (např. ADD, ADHD), které (nejen) s učením úzce souvisejí. Rigorózní práce doplňuje teoretickou část o kapitoly věnující se tématu hudby a jejího působení na získávání nových vědomostí, a také přidává fenomén hluku a jeho vlivu na pozornost a soustředění během procesu učení. V...cs_CZ
dc.description.abstractAttention is a complex ability that contributes significantly to the process of intentional learning. This rigorous thesis is an extension of the original diploma thesis, which at the theoretical level focused on the types and theories of attention related to the effective management of school demands. More specifically, it focused on the developmental period of older school age and adolescence, i.e. on secondary school pupils - this target group was kept in the rigorous work as well. The diploma thesis analyzed the results of scientific studies that dealt with research into attention and its properties (such as stability, concentration or selectivity). The work was focused on examining whether a simple compensatory aid - here it is earplugs - can improve concentration and stability of attention during learning. She also briefly mentioned the physiological basis of the functioning of this cognitive process. The conclusion of the theoretical part of the diploma thesis mapped the current possibilities of attention diagnostics, especially in children and adolescents. Selected disorders of attention (e.g. ADD, ADHD), which (not only) are closely related to learning, were also mentioned in passing. The rigorous work complements the theoretical part with chapters on the topic of music and its effect on...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectAttention|the effect of noise on learning|concentration|music|cognitive function|earplugsen_US
dc.subjectPozornost|vliv hluku na učení|koncentrace|hudba|kognitivní funkce|špunty do ušícs_CZ
dc.titleHodnocení hluku a jeho vlivu na pozornostcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-11-03
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId226292
dc.title.translatedThe evaluation of noise and its impact on attentionen_US
dc.contributor.refereeKaplan, Cyril
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Psychologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csPozornost je komplexní schopností, která se významným způsobem podílí na procesu záměrného učení. Tato rigorózní práce je rozšířením původní práce diplomové, která se na teoretické úrovni věnovala druhům a teoriím pozornosti, jenž souvisí s efektivním zvládáním školních nároků. Konkrétněji se zaměřovala na vývojové období staršího školního věku a adolescence, tedy na středoškolské žáky - tato cílová skupina byla ponechána i v rigorózní práci. Diplomová práce analyzovala výsledky vědeckých studií, které se zabývaly výzkumy pozornosti a jejích vlastností (jako je stabilita, koncentrace či selektivita). Práce byla zaměřena na zkoumání toho, zda nenáročná kompenzační pomůcka - zde jsou to špunty do uší - může zlepšit soustředění a stabilitu pozornosti během učení. Dále stručně zmiňovala i fyziologický základ fungování tohoto kognitivního procesu. Závěr teoretické části diplomové práce mapoval aktuální možnosti diagnostiky pozornosti, zvláště pak u dětí a dospívajících. Okrajově v ní byly zmíněny i vybrané poruchy pozornosti (např. ADD, ADHD), které (nejen) s učením úzce souvisejí. Rigorózní práce doplňuje teoretickou část o kapitoly věnující se tématu hudby a jejího působení na získávání nových vědomostí, a také přidává fenomén hluku a jeho vlivu na pozornost a soustředění během procesu učení. V...cs_CZ
uk.abstract.enAttention is a complex ability that contributes significantly to the process of intentional learning. This rigorous thesis is an extension of the original diploma thesis, which at the theoretical level focused on the types and theories of attention related to the effective management of school demands. More specifically, it focused on the developmental period of older school age and adolescence, i.e. on secondary school pupils - this target group was kept in the rigorous work as well. The diploma thesis analyzed the results of scientific studies that dealt with research into attention and its properties (such as stability, concentration or selectivity). The work was focused on examining whether a simple compensatory aid - here it is earplugs - can improve concentration and stability of attention during learning. She also briefly mentioned the physiological basis of the functioning of this cognitive process. The conclusion of the theoretical part of the diploma thesis mapped the current possibilities of attention diagnostics, especially in children and adolescents. Selected disorders of attention (e.g. ADD, ADHD), which (not only) are closely related to learning, were also mentioned in passing. The rigorous work complements the theoretical part with chapters on the topic of music and its effect on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.codeN
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusN


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV