Show simple item record

Educational needs analysis of teachers at selected elementary school
dc.contributor.advisorVeteška, Jaroslav
dc.creatorNovák, Filip
dc.date.accessioned2021-01-20T09:36:49Z
dc.date.available2021-01-20T09:36:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/124148
dc.description.abstractTato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější pro vlastní realizaci výzkumného šetření. Jako cíl práce bylo určeno především identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby, pokud možno, všech učitelů vybrané základní školy, na jejímž základě bude dále stanoven adekvátní vzdělávací program, který bude v úplném závěru, po domluvě, zprostředkován výzkumnému objektu, tj. vybrané základní škole a jejím pedagogickým pracovníkům jako určitá směrnice k možnému zlepšení procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy. Učitelé se totiž mnohdy v rámci své pedagogické práce mohou setkávat i s určitými bariérami, které stojí mezi nimi samotnými a jejich dalším vzděláváním. V souvislosti s touto skutečností je práce orientována právě na tuto problematiku. V teoretické pasáži diplomové práce jsou posléze objektivně, fakticky provedena terminologická vymezení hlavních oblastí, kterými se téma diplomové práce primárně ve svém obsahu zabývá. Praktická část pak zejména zabředává do výzkumu, který se snaží za pomoci zvolené metody dotazování identifikovat v plné šíři vzdělávací potřeby učitelů v rámci jejich profesní dráhy,...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis, entitled "Analysis of the educational needs of teachers at a selected primary school", deals a priori with the educational needs of teachers at a selected primary school in Prague, which the student selected as the most suitable for their own research. The aim of the work was to identify and analyze the educational needs, if possible, of all teachers of the selected primary school, on the basis of which an adequate educational program will be determined, which will be mediated in full conclusion its pedagogical staff as a certain directive for the possible improvement of the process of further education of primary school pedagogical staff. Teachers can often encounter certain barriers in their pedagogical work, which stand between themselves and their further education. In connection with this fact, the work is focused on this issue. In the theoretical passage of the diploma thesis, the terminological definitions of the main areas, which the topic of the diploma thesis deals primarily in its content, are then objectively, in fact made. The practical part is mainly involved in research, which seeks to use the chosen method of questioning to identify the full educational needs of teachers in their careers, based on which it will be possible to design an educational program for...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjecteducational needsen_US
dc.subjectprimary schoolen_US
dc.subjecteducational programen_US
dc.subjectpersonal developmenten_US
dc.subjectUčitelcs_CZ
dc.subjectvzdělávací potřebycs_CZ
dc.subjectzákladní školacs_CZ
dc.subjectvzdělávací programcs_CZ
dc.subjectosobnostní rozvojcs_CZ
dc.titleAnalýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní školecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-08
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId218159
dc.title.translatedEducational needs analysis of teachers at selected elementary schoolen_US
dc.contributor.refereeSvobodová, Zuzana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější pro vlastní realizaci výzkumného šetření. Jako cíl práce bylo určeno především identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby, pokud možno, všech učitelů vybrané základní školy, na jejímž základě bude dále stanoven adekvátní vzdělávací program, který bude v úplném závěru, po domluvě, zprostředkován výzkumnému objektu, tj. vybrané základní škole a jejím pedagogickým pracovníkům jako určitá směrnice k možnému zlepšení procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy. Učitelé se totiž mnohdy v rámci své pedagogické práce mohou setkávat i s určitými bariérami, které stojí mezi nimi samotnými a jejich dalším vzděláváním. V souvislosti s touto skutečností je práce orientována právě na tuto problematiku. V teoretické pasáži diplomové práce jsou posléze objektivně, fakticky provedena terminologická vymezení hlavních oblastí, kterými se téma diplomové práce primárně ve svém obsahu zabývá. Praktická část pak zejména zabředává do výzkumu, který se snaží za pomoci zvolené metody dotazování identifikovat v plné šíři vzdělávací potřeby učitelů v rámci jejich profesní dráhy,...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis, entitled "Analysis of the educational needs of teachers at a selected primary school", deals a priori with the educational needs of teachers at a selected primary school in Prague, which the student selected as the most suitable for their own research. The aim of the work was to identify and analyze the educational needs, if possible, of all teachers of the selected primary school, on the basis of which an adequate educational program will be determined, which will be mediated in full conclusion its pedagogical staff as a certain directive for the possible improvement of the process of further education of primary school pedagogical staff. Teachers can often encounter certain barriers in their pedagogical work, which stand between themselves and their further education. In connection with this fact, the work is focused on this issue. In the theoretical passage of the diploma thesis, the terminological definitions of the main areas, which the topic of the diploma thesis deals primarily in its content, are then objectively, in fact made. The practical part is mainly involved in research, which seeks to use the chosen method of questioning to identify the full educational needs of teachers in their careers, based on which it will be possible to design an educational program for...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV