Show simple item record

Jemné efekty v atomech a molekulách
dc.contributor.advisorZamastil, Jaroslav
dc.creatorŠimsa, Daniel
dc.date.accessioned2021-05-20T11:10:32Z
dc.date.available2021-05-20T11:10:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123906
dc.description.abstractPráce se skládá ze dvou částí. První část se zaobírá radiativními korekcemi v muonovém vodíku. Je studován efekt polarizace vakua a je uvedeno zjednodušené odvození Wichmann-Krollova potenciálu. Poté je spočten efekt polarizace vakua na Lambův posun v muonovém vodíku a je zjištěno, že výsledek odpovídá hod- notám v literatuře. Dále je představen koncept rozšířeného Betheho logaritmu, jsou ukázány jeho výhody a je též použit pro výpočet vlivu kombinovaných korekcí vlastní energie a polarizace vakua na Lambův posun. Výsledky zde uvedené jsou spočteny s největší přesností, a trochu se liší, ve srovnání s hodnotami uvedenými v literatuře. Ve druhé části práce jsou představeny výpočty rozštěpení energe- tické hladiny základního stavu vlivem tunelování v dvourozměrném potenciálu se dvěma minimy. Je uveden systematický WKB rozvoj, který udává energetické rozštěpení. Je pozorováno souhra mezi zakřivením potenciálu a kvantovou pova- hou problému. Je nalezena řada popisující systém se silným spřažením dimenzí, což je relevantní například pro přenos protonu v malonaldehydu. Výsledky uka- zují silnou citlivost rozštěpení hladiny základního stavu na malých změnách pa- rametrů, na kterých Hamiltonián...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis is divided into two parts. The first part deals with radiative cor- rections in muonic hydrogen. The effect of vacuum polarization is studied, and the simplified derivation of the Wichmann-Kroll potential is presented. The en- ergy shift caused by vacuum polarization to the Lamb shift in muonic hydrogen is calculated and it agrees with results in literature. Further, the concept of the extended Bethe logarithm is introduced and its advantages are shown and used to calculate the combined self-energy vacuum polarization contribution to the Lamb shift in muonic hydrogen. The results given here are more accurate and somewhat different from others given in literature. In the second part, the ground-state en- ergy splitting due to the tunneling in a two-dimensional double-well potential is calculated. A systematic WKB expansion of the energy splitting is given. An in- terplay between curvature of the classical tunneling path and quantum nature of motion is observed. A series is found that describes systems with strong coupling like the proton transfer in malonaldehyde. The results show a strong sensitivity of the splitting on slight variations of the parameters entering the Hamiltonian linearly. This indicates a presence of quantum chaos in this problem. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectradiative correctionsen_US
dc.subjectvacuum polarizationen_US
dc.subjecttunnelingen_US
dc.subjectWKB approximationen_US
dc.subjectradiativní korekcecs_CZ
dc.subjectpolarizace vakuacs_CZ
dc.subjecttunelovánícs_CZ
dc.subjectWKB aproximacecs_CZ
dc.titleSubtle Effects in Atmos and Moleculesen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-12-15
dc.description.departmentKatedra makromolekulární fyzikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Macromolecular Physicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId221542
dc.title.translatedJemné efekty v atomech a molekuláchcs_CZ
dc.identifier.aleph002418608
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.degree.disciplineBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra makromolekulární fyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Macromolecular Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics and Chemical Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csPráce se skládá ze dvou částí. První část se zaobírá radiativními korekcemi v muonovém vodíku. Je studován efekt polarizace vakua a je uvedeno zjednodušené odvození Wichmann-Krollova potenciálu. Poté je spočten efekt polarizace vakua na Lambův posun v muonovém vodíku a je zjištěno, že výsledek odpovídá hod- notám v literatuře. Dále je představen koncept rozšířeného Betheho logaritmu, jsou ukázány jeho výhody a je též použit pro výpočet vlivu kombinovaných korekcí vlastní energie a polarizace vakua na Lambův posun. Výsledky zde uvedené jsou spočteny s největší přesností, a trochu se liší, ve srovnání s hodnotami uvedenými v literatuře. Ve druhé části práce jsou představeny výpočty rozštěpení energe- tické hladiny základního stavu vlivem tunelování v dvourozměrném potenciálu se dvěma minimy. Je uveden systematický WKB rozvoj, který udává energetické rozštěpení. Je pozorováno souhra mezi zakřivením potenciálu a kvantovou pova- hou problému. Je nalezena řada popisující systém se silným spřažením dimenzí, což je relevantní například pro přenos protonu v malonaldehydu. Výsledky uka- zují silnou citlivost rozštěpení hladiny základního stavu na malých změnách pa- rametrů, na kterých Hamiltonián...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis is divided into two parts. The first part deals with radiative cor- rections in muonic hydrogen. The effect of vacuum polarization is studied, and the simplified derivation of the Wichmann-Kroll potential is presented. The en- ergy shift caused by vacuum polarization to the Lamb shift in muonic hydrogen is calculated and it agrees with results in literature. Further, the concept of the extended Bethe logarithm is introduced and its advantages are shown and used to calculate the combined self-energy vacuum polarization contribution to the Lamb shift in muonic hydrogen. The results given here are more accurate and somewhat different from others given in literature. In the second part, the ground-state en- ergy splitting due to the tunneling in a two-dimensional double-well potential is calculated. A systematic WKB expansion of the energy splitting is given. An in- terplay between curvature of the classical tunneling path and quantum nature of motion is observed. A series is found that describes systems with strong coupling like the proton transfer in malonaldehyde. The results show a strong sensitivity of the splitting on slight variations of the parameters entering the Hamiltonian linearly. This indicates a presence of quantum chaos in this problem. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyzikycs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990024186080106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV