Show simple item record

Transfer of Rights and Obligations Arising from Employment Relations in the Context of Decision-Making Practice of Court of Justice of the European Union (CJEU)
dc.creatorPovetz, Oskar
dc.date.accessioned2020-12-31T11:00:36Z
dc.date.available2020-12-31T11:00:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123871
dc.description.abstractTato práce se věnuje problematice přechodu práv a povinností v pracovněprávních vztazích. Hlavním cílem práce je zmapovat dosavadní judikaturu SD EU a shrnout závěry z ní vyplývající. Práce je rozdělena do několika kapitol, kdy po krátkém popisu části historického vývoje právní úpravy této problematiky v České republice a také v Evropské unii, je stručně řešena otázka, zda je judikatura SD EU závazná pro soudy členských států. Dle mých zjištění tomu tak je. Podstatná část této práce se proto věnuje právě závěrům judikatury SD EU vztahujícím se k výkladu směrnice Rady 2001/23/ES. Tato judikatura je tak stěžejním zdrojem informací pro vypracování této práce. Z dotčené judikatury zjistíme, že dle výše uvedené směrnice je přechod práv a povinností vázán na hospodářskou jednotku, která si zachovává svou identitu. Taková hospodářská jednotka může mít dvě základní podoby v závislosti na vykonávané činnosti, tj. může být tvořena skupinou zaměstnanců, nebo ji vytváří hmotný či nehmotný majetek. Podle toho, o jaký typ hospodářské jednotky se jedná, je třeba posuzovat jednotlivá kritéria k tomu, aby mohlo být rozhodnuto, zda taková jednotka byla převedena či nikoli. Přechod práv a povinností může nastat pouze v důsledku smluvního převodu nebo sloučení závodu nebo jeho části. Pojem smluvní převod je ovšem dle...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the issues of transfer of rights and obligations arising from employment relations. The main objective of the thesis is to map the CJEU existing judicature and summarize the conclusions arising therefrom. The thesis is divided into several chapters. After a brief description of some historical development of legal regulations of this issue in the Czech Republic as well as the European Union, the question whether CJEU judicature is binding for courts of EU Member States is dealt with in brief. According to my finding, it is. The substantial part of the thesis is, therefore, focused on conclusions of CJEU judicature related to the interpretation of Council Directive 2001/23/EC. This judicature thus forms a crucial information source for my thesis. The judicature in question tells us that according to the above directive transfer of rights and obligations is linked to an economic entity which retains its identity. Such an economic entity can have two basic forms depending on the activity carried out, i.e. it can be formed by a group of employees or by tangible and intangible property. Depending on the type of the economic unit, we can assess individual criteria to decide whether such a unit has been transferred or not. Transfer of rights and obligations can occur only in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecteconomic entity retains its identityen_US
dc.subjectlegal transferen_US
dc.subjectchange of an employeren_US
dc.subjecthospodářská jednotka zachovávající si identitucs_CZ
dc.subjectsmluvní převodcs_CZ
dc.subjectzměna zaměstnavatelecs_CZ
dc.titlePřechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích v kontextu rozhodovací praxe SD EUcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-10-21
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId214106
dc.title.translatedTransfer of Rights and Obligations Arising from Employment Relations in the Context of Decision-Making Practice of Court of Justice of the European Union (CJEU)en_US
dc.contributor.refereeMorávek, Jakub
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato práce se věnuje problematice přechodu práv a povinností v pracovněprávních vztazích. Hlavním cílem práce je zmapovat dosavadní judikaturu SD EU a shrnout závěry z ní vyplývající. Práce je rozdělena do několika kapitol, kdy po krátkém popisu části historického vývoje právní úpravy této problematiky v České republice a také v Evropské unii, je stručně řešena otázka, zda je judikatura SD EU závazná pro soudy členských států. Dle mých zjištění tomu tak je. Podstatná část této práce se proto věnuje právě závěrům judikatury SD EU vztahujícím se k výkladu směrnice Rady 2001/23/ES. Tato judikatura je tak stěžejním zdrojem informací pro vypracování této práce. Z dotčené judikatury zjistíme, že dle výše uvedené směrnice je přechod práv a povinností vázán na hospodářskou jednotku, která si zachovává svou identitu. Taková hospodářská jednotka může mít dvě základní podoby v závislosti na vykonávané činnosti, tj. může být tvořena skupinou zaměstnanců, nebo ji vytváří hmotný či nehmotný majetek. Podle toho, o jaký typ hospodářské jednotky se jedná, je třeba posuzovat jednotlivá kritéria k tomu, aby mohlo být rozhodnuto, zda taková jednotka byla převedena či nikoli. Přechod práv a povinností může nastat pouze v důsledku smluvního převodu nebo sloučení závodu nebo jeho části. Pojem smluvní převod je ovšem dle...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the issues of transfer of rights and obligations arising from employment relations. The main objective of the thesis is to map the CJEU existing judicature and summarize the conclusions arising therefrom. The thesis is divided into several chapters. After a brief description of some historical development of legal regulations of this issue in the Czech Republic as well as the European Union, the question whether CJEU judicature is binding for courts of EU Member States is dealt with in brief. According to my finding, it is. The substantial part of the thesis is, therefore, focused on conclusions of CJEU judicature related to the interpretation of Council Directive 2001/23/EC. This judicature thus forms a crucial information source for my thesis. The judicature in question tells us that according to the above directive transfer of rights and obligations is linked to an economic entity which retains its identity. Such an economic entity can have two basic forms depending on the activity carried out, i.e. it can be formed by a group of employees or by tangible and intangible property. Depending on the type of the economic unit, we can assess individual criteria to decide whether such a unit has been transferred or not. Transfer of rights and obligations can occur only in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV