Show simple item record

Due diligence and care of the member of the board of directors and compensation for damaage as a result of its breach
dc.contributor.advisorČerná, Stanislava
dc.creatorPetráčková, Pavlína
dc.date.accessioned2020-12-28T10:59:28Z
dc.date.available2020-12-28T10:59:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123842
dc.description.abstractPředkládaná práce "Péče řádného hospodáře člena představenstva a náhrada újmy za její porušení" se zaměřuje na jedno ze stěžejních témat práva obchodních korporací, a sice na povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře a dále také na vybraný důsledek jejího porušení - náhradu újmy. Cílem práce je především popis a analýza institutu péče řádného hospodáře, pravidla podnikatelského úsudku a odpovědnosti za újmu v případě porušení péče řádného hospodáře, včetně jejich historického vývoje. Důraz je také kladen na podobu a standard péče řádného hospodáře ve vybraných oblastech, které v životě obchodní korporace hrají důležitou roli, a to zejména s ohledem na stěžejní otázky, které v těchto oblastech vyvstávají. V této souvislosti je v této práci pro ilustraci vyložena nejenom současná judikatura a právní doktrína, ale i dřívější judikatorní závěry a závěry odborné veřejnosti, které se uplatní i v současném právním prostředí. V neposlední řadě se tato práce věnuje i právní úpravě péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku v anglické právní úpravě, kdy prostor je věnován nejenom obecnému výkladu jednotlivých institutů, ale rovněž závěrům judikatury a srovnání s českou právní úpravou. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola představuje historický původ péče...cs_CZ
dc.description.abstractThe presented thesis "Duty to act with due managerial care of the member of the board of directors and liability for damages in case of its breach" focuses on one of the key topics of corporate law, namely the duty of a member of the board of directors to act with due managerial care and the selected consequence of its violation - damages. The aim of this thesis is mainly a description and analysis of the institute of due managerial care, the rules of business judgment and liability for damages in the event of its breach, including the respective historical development. Emphasis is also placed on the form and standard of due managerial care in selected areas that play an important role in the life of a business corporation, especially with regard to the key issues that arise in these areas. In this context, not only the current case law and legal doctrine are explained in this work for illustration, but also previous judicial conclusions and conclusions of the professional public, which will be applied in the current legal environment. Last but not least, this work also deals with the legal regulation of due managerial care and the business judgment rule in English law, where the space is devoted not only to the general interpretation of individual institutes, but also to the conclusions of case...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectDuty to act with due managerial careen_US
dc.subjectliability for damagesen_US
dc.subjectduties of members of board of directorsen_US
dc.subjectPéče řádného hospodářecs_CZ
dc.subjectodpovědnost za újmucs_CZ
dc.subjectpovinnosti členů představenstvacs_CZ
dc.titlePéče řádného hospodáře člena představenstva a náhrada škody za její porušenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-11-09
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId139423
dc.title.translatedDue diligence and care of the member of the board of directors and compensation for damaage as a result of its breachen_US
dc.contributor.refereeJosková, Lucie
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPředkládaná práce "Péče řádného hospodáře člena představenstva a náhrada újmy za její porušení" se zaměřuje na jedno ze stěžejních témat práva obchodních korporací, a sice na povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře a dále také na vybraný důsledek jejího porušení - náhradu újmy. Cílem práce je především popis a analýza institutu péče řádného hospodáře, pravidla podnikatelského úsudku a odpovědnosti za újmu v případě porušení péče řádného hospodáře, včetně jejich historického vývoje. Důraz je také kladen na podobu a standard péče řádného hospodáře ve vybraných oblastech, které v životě obchodní korporace hrají důležitou roli, a to zejména s ohledem na stěžejní otázky, které v těchto oblastech vyvstávají. V této souvislosti je v této práci pro ilustraci vyložena nejenom současná judikatura a právní doktrína, ale i dřívější judikatorní závěry a závěry odborné veřejnosti, které se uplatní i v současném právním prostředí. V neposlední řadě se tato práce věnuje i právní úpravě péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku v anglické právní úpravě, kdy prostor je věnován nejenom obecnému výkladu jednotlivých institutů, ale rovněž závěrům judikatury a srovnání s českou právní úpravou. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola představuje historický původ péče...cs_CZ
uk.abstract.enThe presented thesis "Duty to act with due managerial care of the member of the board of directors and liability for damages in case of its breach" focuses on one of the key topics of corporate law, namely the duty of a member of the board of directors to act with due managerial care and the selected consequence of its violation - damages. The aim of this thesis is mainly a description and analysis of the institute of due managerial care, the rules of business judgment and liability for damages in the event of its breach, including the respective historical development. Emphasis is also placed on the form and standard of due managerial care in selected areas that play an important role in the life of a business corporation, especially with regard to the key issues that arise in these areas. In this context, not only the current case law and legal doctrine are explained in this work for illustration, but also previous judicial conclusions and conclusions of the professional public, which will be applied in the current legal environment. Last but not least, this work also deals with the legal regulation of due managerial care and the business judgment rule in English law, where the space is devoted not only to the general interpretation of individual institutes, but also to the conclusions of case...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV