Show simple item record

Acting on behalf of a legal entity
dc.contributor.advisorDvořák, Jan
dc.creatorČápová, Martina
dc.date.accessioned2020-12-22T10:58:57Z
dc.date.available2020-12-22T10:58:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123823
dc.description.abstractJednání za právnickou osobu Abstrakt Rigorózní práce pojednává o jednání za právnickou osobu po rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace přinesla řadu změn a není tomu jinak ani v oblasti jednání za právnickou osobu. Pojetí právnické osoby jako fiktivního subjektu práva se prolíná do celého pojetí institutu jednání za právnickou osobu. Obsah práce je strukturován do sedmi hlavních kapitol, které jsou blíže rozvedeny v podkapitolách. Po úvodu, který objasňuje důvod volby tématu této práce a její nástin, se v první kapitole zabývám v obecném a nezbytném rozsahu základními pojmy, souvisejícími s tématem práce a poté samotným právním jednáním. Druhá kapitola je věnována obecnému pojednání o právnických osobách, uplatňovaných teoriích na pojetí právnické osoby a základnímu členění právních forem právnických osob v našem soukromém právu, tedy nejen v o.z., ale i v ZOK. Ve třetí kapitole přistupuji k základnímu tématu této práce, tedy k jednání za právnickou osobu. Tuto kapitolu člením na obecný úvod do jednání právnické osoby ve vztahu k zastoupení a jednání před vznikem právnické osoby a poté pojednávám o druzích zastoupení při právním jednání za právnickou osobu. Ve čtvrté kapitole se věnuji orgánům právnických osob a dále se zabývám přehledem jejich obvyklé struktury, a to opět s přihlédnutím k úpravě...cs_CZ
dc.description.abstractActing on behalf of a legal entity Abstract The rigorous thesis deals with acting on behalf of a legal entity after the recodification of private law. This recodification has brought a number of changes which is not different in the area of acting on behalf of a legal entity as well. The concept of a legal entity as a fictitious subject of law is intertwined with the whole concept of the institute of acting on behalf of a legal entity. The content of the thesis is structured into seven main chapters, which are elaborated in more detail in subchapters. After the introduction, which clarifies the reason for choosing the topic of this work and it's outline, in the first chapter I deal to a general and necessary extent with basic terminology related to the topic of the work and then the legal proceedings themselves. The second chapter is devoted to a general description of legal entities, theories applied to the concept of legal entities and the basic division of legal forms of legal entities in our private law, not only in o.z., but also in ZOK. In the third chapter I approach the basic topic of this work, ie acting on behalf of a legal entity. I have divided this chapter into a general introduction to the actions of a legal entity in relation to representation and actions prior to the establishment of a legal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectlegal entityen_US
dc.subjectlegal actingen_US
dc.subjectfiction theoryen_US
dc.subjectlegal representationen_US
dc.subjectinvalidity of legal actsen_US
dc.subjectprávnická osobacs_CZ
dc.subjectprávní jednánícs_CZ
dc.subjectteorie fikcecs_CZ
dc.subjectzastoupenícs_CZ
dc.subjectneplatnost právního jednánícs_CZ
dc.titleJednání za právnickou osobucs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-12-01
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId163197
dc.title.translatedActing on behalf of a legal entityen_US
dc.contributor.refereeLederer, Vít
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csJednání za právnickou osobu Abstrakt Rigorózní práce pojednává o jednání za právnickou osobu po rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace přinesla řadu změn a není tomu jinak ani v oblasti jednání za právnickou osobu. Pojetí právnické osoby jako fiktivního subjektu práva se prolíná do celého pojetí institutu jednání za právnickou osobu. Obsah práce je strukturován do sedmi hlavních kapitol, které jsou blíže rozvedeny v podkapitolách. Po úvodu, který objasňuje důvod volby tématu této práce a její nástin, se v první kapitole zabývám v obecném a nezbytném rozsahu základními pojmy, souvisejícími s tématem práce a poté samotným právním jednáním. Druhá kapitola je věnována obecnému pojednání o právnických osobách, uplatňovaných teoriích na pojetí právnické osoby a základnímu členění právních forem právnických osob v našem soukromém právu, tedy nejen v o.z., ale i v ZOK. Ve třetí kapitole přistupuji k základnímu tématu této práce, tedy k jednání za právnickou osobu. Tuto kapitolu člením na obecný úvod do jednání právnické osoby ve vztahu k zastoupení a jednání před vznikem právnické osoby a poté pojednávám o druzích zastoupení při právním jednání za právnickou osobu. Ve čtvrté kapitole se věnuji orgánům právnických osob a dále se zabývám přehledem jejich obvyklé struktury, a to opět s přihlédnutím k úpravě...cs_CZ
uk.abstract.enActing on behalf of a legal entity Abstract The rigorous thesis deals with acting on behalf of a legal entity after the recodification of private law. This recodification has brought a number of changes which is not different in the area of acting on behalf of a legal entity as well. The concept of a legal entity as a fictitious subject of law is intertwined with the whole concept of the institute of acting on behalf of a legal entity. The content of the thesis is structured into seven main chapters, which are elaborated in more detail in subchapters. After the introduction, which clarifies the reason for choosing the topic of this work and it's outline, in the first chapter I deal to a general and necessary extent with basic terminology related to the topic of the work and then the legal proceedings themselves. The second chapter is devoted to a general description of legal entities, theories applied to the concept of legal entities and the basic division of legal forms of legal entities in our private law, not only in o.z., but also in ZOK. In the third chapter I approach the basic topic of this work, ie acting on behalf of a legal entity. I have divided this chapter into a general introduction to the actions of a legal entity in relation to representation and actions prior to the establishment of a legal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV