Show simple item record

The ownership right to land and its restriction by underground construction of another owner
dc.contributor.advisorFranková, Martina
dc.creatorHradilová, Miluše
dc.date.accessioned2020-12-22T10:58:02Z
dc.date.available2020-12-22T10:58:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123818
dc.description.abstractVlastnické právo k pozemku a jeho omezení podzemní stavbou jiného vlastníka Abstrakt Práce se zabývá vlastnickým právem k pozemku a jeho možnými omezeními, která mají příčinu v existenci a provozu podzemní stavby jiného subjektu pod jeho povrchem. V práci je kladen důraz na vymezení pozemku jako trojrozměrného tělesa, přičemž pozornost je zaměřena na prostor pod zemským povrchem, který je optimálním místem pro umístění staveb zajišťujících činnosti, které s ohledem na technické, ekonomické či environmentální důvody není vhodné umístit a provozovat na povrchu. S cílem určit rozsah vlastnického práva k pozemku v jeho podpovrchové části je vymezen pozemek jako věc v právním smyslu a předmět pozemkového vlastnictví a je zkoumána možnost určit horizontální hranici pozemku na vertikální ose ve směru pod zemský povrch. Práce shrnuje současné teoretické pojetí vlastnického práva, ústavní záruky, obsah a vnitřní limity. Poukazuje rovněž na omezení vlastníka pozemku institutem účelové kategorizace půdy, jehož cílem je dosáhnout optimálního využití půdy jakožto klíčové složky životního prostředí. V práci je dále definována podzemní stavba a jsou analyzována kritéria rozhodující pro určení podzemní stavby jako samostatné věci, kterými jsou samostatnost účelového určení této stavby, dočasnost podzemní stavby anebo její...cs_CZ
dc.description.abstractOwnership of Land and Its Limitations by Underground Construction of Another Owner Abstract The thesis deals with the ownership of the land and its potential limitations, which have caused in the existence and operation of another entity's underground structure beneath its surface. The focus of the thesis is on defining the property as a three-dimensional body, focusing attention on the space beneath the Earth's surface, which is the optimum place to house structures providing activities that, due to technical, economic or environmental reasons, are not suitable to be placed and operated on the surface. In order to determine the scope of ownership of the subsurface land, the land is defined as a matter in legal terms and an object of land ownership and the possibility of determining the horizontal boundary of the land on a vertical axis in the direction below the Earth's surface is examined. The thesis encapsulates the current theoretical concepts of property law, constitutional guarantees, content, and internal limits. It also points out the limitations of the landowner by the Institute of Purpose Land Categorization, which aims to achieve optimal land use as a key component of the environment. Subterranean construction is further defined in the thesis and the criteria crucial for determining an...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectlanden_US
dc.subjectunderground constructionen_US
dc.subjectlimitations of ownershipen_US
dc.subjectpozemekcs_CZ
dc.subjectpodzemní stavbacs_CZ
dc.subjectomezení vlastnického právacs_CZ
dc.titleVlastnické právo k pozemku a jeho omezení podzemní stavbou jiného vlastníkacs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-12-01
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId202138
dc.title.translatedThe ownership right to land and its restriction by underground construction of another owneren_US
dc.contributor.refereeDamohorský, Milan
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVlastnické právo k pozemku a jeho omezení podzemní stavbou jiného vlastníka Abstrakt Práce se zabývá vlastnickým právem k pozemku a jeho možnými omezeními, která mají příčinu v existenci a provozu podzemní stavby jiného subjektu pod jeho povrchem. V práci je kladen důraz na vymezení pozemku jako trojrozměrného tělesa, přičemž pozornost je zaměřena na prostor pod zemským povrchem, který je optimálním místem pro umístění staveb zajišťujících činnosti, které s ohledem na technické, ekonomické či environmentální důvody není vhodné umístit a provozovat na povrchu. S cílem určit rozsah vlastnického práva k pozemku v jeho podpovrchové části je vymezen pozemek jako věc v právním smyslu a předmět pozemkového vlastnictví a je zkoumána možnost určit horizontální hranici pozemku na vertikální ose ve směru pod zemský povrch. Práce shrnuje současné teoretické pojetí vlastnického práva, ústavní záruky, obsah a vnitřní limity. Poukazuje rovněž na omezení vlastníka pozemku institutem účelové kategorizace půdy, jehož cílem je dosáhnout optimálního využití půdy jakožto klíčové složky životního prostředí. V práci je dále definována podzemní stavba a jsou analyzována kritéria rozhodující pro určení podzemní stavby jako samostatné věci, kterými jsou samostatnost účelového určení této stavby, dočasnost podzemní stavby anebo její...cs_CZ
uk.abstract.enOwnership of Land and Its Limitations by Underground Construction of Another Owner Abstract The thesis deals with the ownership of the land and its potential limitations, which have caused in the existence and operation of another entity's underground structure beneath its surface. The focus of the thesis is on defining the property as a three-dimensional body, focusing attention on the space beneath the Earth's surface, which is the optimum place to house structures providing activities that, due to technical, economic or environmental reasons, are not suitable to be placed and operated on the surface. In order to determine the scope of ownership of the subsurface land, the land is defined as a matter in legal terms and an object of land ownership and the possibility of determining the horizontal boundary of the land on a vertical axis in the direction below the Earth's surface is examined. The thesis encapsulates the current theoretical concepts of property law, constitutional guarantees, content, and internal limits. It also points out the limitations of the landowner by the Institute of Purpose Land Categorization, which aims to achieve optimal land use as a key component of the environment. Subterranean construction is further defined in the thesis and the criteria crucial for determining an...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV