Show simple item record

The expression of the spatial category of vector on verbs - a typological study
Vyjadřování prostorové kategorie vektoru na slovesech - typologická práce
dc.contributor.advisorElšík, Viktor
dc.creatorŠkoviera, Samuel
dc.date.accessioned2020-11-20T10:31:54Z
dc.date.available2020-11-20T10:31:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123439
dc.description.abstractThe spatial properties of languages are one of the core topics among cognitive lin- guists. Our attention will be focused on just one spatial property - the so-called vector. It is a spatial category expressing the direction and/or basic shape of the path of motion. The vector has been given more attention within noun phrases expressed by cases, prepositions or postpositions, where it is more apparent. Our main concern, however, will be directed at the expression of this particular category on verbs. The current thesis has the form of a pilot study done on three languages from different parts of the world and language families: Standard Mandarin Chinese, German and Manambu (East Sepik Province, Papua New Guinea). Utilising a basic typological method of comparing the reference grammars of selected languages, we focus on the existence of this phenomenon, type and position of the marker, semantic-functional distinction and cumulation with other grammatical categories. The main part of the thesis is the thorough analysis of vector as a part of spatial system in each language. In the last part we compare the behaviour of the vector and according to our findings we present the typological results. Keywords space, motion, path, vector, direction, typology, semantics, verbs of motion, verb complex, verbal...en_US
dc.description.abstractVyjadrovanie priestorových vzťahov v jazykoch patrí medzi základné témy kogni- tívnej lingvistiky. Naša pozornosť sa bude sústreďovať len na jednu priestorovú ka- tegóriu - takzvaný vektor. Ide o kategóriu, ktorá vyjadruje smer a/alebo základný tvar dráhy pohybu. Väčšia pozornosť sa vektoru venovala v spojení s nominálnymi frázami, kde sa vyjadruje najčastejšie pádmi, predložkami či postpozíciami, pretože je tu zjavnejšia. My však budeme sledovať vyjadrovanie tejto kategórie na slovesách. Predkladaná práca má formu pilotnej štúdie skúmajúcej tri jazyky z rôznych častí sveta a rôznych jazykových rodín: čínštinu, nemčinu a jazyk manambu (provincia Východný Sepik Papui Novej Guinei). Použitím základnej typologickej metódy po- rovnávania referenčných gramatík vybraných jazykov sledujeme v práci existenciu slovesného vektora, typ a pozíciu markera, sémanticko-funkčnú dištinkciu a kumu- láciu s ďalšími gramatickými kategóriami. Hlavná časť práce je venovaná podrobnej analýze vektora ako súčasti priestorového systému v konkrétnych jazykoch. V záve- rečnej časti porovnávame správanie vektora a na základe našich zistení uvádzame typologické výsledky. Kľúčové slová priestor, pohyb, dráha, vektor, smer, typológia, sémantika, pohybové slovesá, slovesný komplex, slovesná derivácia Klíčová slova prostor, pohyb,...cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectprostor|pohyb|dráha|vektor|typologie|sémantika|pohybová slovesa|slovesný komplex|slovesná derivacecs_CZ
dc.subjectspace|motion|path|vector|typology|semantics|verbs of motion|verb complex|verbal derivationen_US
dc.titleVyjadrovanie priestorovej kategórie vektora na slovesách - typologická prácask_SK
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-09
dc.description.departmentInstitute of Linguisticsen_US
dc.description.departmentÚstav obecné lingvistikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId211443
dc.title.translatedThe expression of the spatial category of vector on verbs - a typological studyen_US
dc.title.translatedVyjadřování prostorové kategorie vektoru na slovesech - typologická prácecs_CZ
dc.contributor.refereeKřivan, Jan
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHudební věda - Obecná lingvistikacs_CZ
thesis.degree.disciplineMusicology - General Linguisticsen_US
thesis.degree.programHumanitní vědycs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav obecné lingvistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Linguisticsen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHudební věda - Obecná lingvistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enMusicology - General Linguisticsen_US
uk.degree-program.csHumanitní vědycs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVyjadrovanie priestorových vzťahov v jazykoch patrí medzi základné témy kogni- tívnej lingvistiky. Naša pozornosť sa bude sústreďovať len na jednu priestorovú ka- tegóriu - takzvaný vektor. Ide o kategóriu, ktorá vyjadruje smer a/alebo základný tvar dráhy pohybu. Väčšia pozornosť sa vektoru venovala v spojení s nominálnymi frázami, kde sa vyjadruje najčastejšie pádmi, predložkami či postpozíciami, pretože je tu zjavnejšia. My však budeme sledovať vyjadrovanie tejto kategórie na slovesách. Predkladaná práca má formu pilotnej štúdie skúmajúcej tri jazyky z rôznych častí sveta a rôznych jazykových rodín: čínštinu, nemčinu a jazyk manambu (provincia Východný Sepik Papui Novej Guinei). Použitím základnej typologickej metódy po- rovnávania referenčných gramatík vybraných jazykov sledujeme v práci existenciu slovesného vektora, typ a pozíciu markera, sémanticko-funkčnú dištinkciu a kumu- láciu s ďalšími gramatickými kategóriami. Hlavná časť práce je venovaná podrobnej analýze vektora ako súčasti priestorového systému v konkrétnych jazykoch. V záve- rečnej časti porovnávame správanie vektora a na základe našich zistení uvádzame typologické výsledky. Kľúčové slová priestor, pohyb, dráha, vektor, smer, typológia, sémantika, pohybové slovesá, slovesný komplex, slovesná derivácia Klíčová slova prostor, pohyb,...cs_CZ
uk.abstract.enThe spatial properties of languages are one of the core topics among cognitive lin- guists. Our attention will be focused on just one spatial property - the so-called vector. It is a spatial category expressing the direction and/or basic shape of the path of motion. The vector has been given more attention within noun phrases expressed by cases, prepositions or postpositions, where it is more apparent. Our main concern, however, will be directed at the expression of this particular category on verbs. The current thesis has the form of a pilot study done on three languages from different parts of the world and language families: Standard Mandarin Chinese, German and Manambu (East Sepik Province, Papua New Guinea). Utilising a basic typological method of comparing the reference grammars of selected languages, we focus on the existence of this phenomenon, type and position of the marker, semantic-functional distinction and cumulation with other grammatical categories. The main part of the thesis is the thorough analysis of vector as a part of spatial system in each language. In the last part we compare the behaviour of the vector and according to our findings we present the typological results. Keywords space, motion, path, vector, direction, typology, semantics, verbs of motion, verb complex, verbal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV